Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

"A hit- és erkölcstan tantárgy értékelése és minősítése az Nkt. 54. § (2)-(3) vagy (4) bekezdésének megfelelően az iskola pedagógiai programjában meghatározottak szerint történik. Az iskola a tanügyi dokumentumaiban az „Erkölcstan„Etika/Hit- és erkölcstan” megnevezést használja."

A jogszabály alapján az iskola a KRÉTa rendszerben kezelheti úgy az adatokat, hogy a tantárgyak elnevezésénél az „ErkölcstanEtika/Hit- és erkölcstan” merkölcstan megnevezést használja, ugyanakkor a csoportok szervezésében különbözteti meg a különböző felekezetű tanulócsoportokat. Ilyen esetben az összes hittan csoport esetében a csoport nevében jelölhetők az eltérések. 

Abban az esetben, ha az iskola a tantárgyak elnevezésében nem kívánja megkülönböztetni az etikát ill. a különböző felekezetű hittan tantárgyakat, akkor az intézmény felveszi tantárgyként az Etika/Hit- és erkölcstant, mely félévkor és év végén az értesítőkben és bizonyítványokban, tanügyi dokumentumokban  a tanulónál megjelenik  és nem bontja további altantárgyakra.  Ilyen esetben a  tantárgyfelosztásban minden Etika/Hit- és erkölcstan foglalkozást/tanórát ehhez a tantárgyhoz rendeljen hozzá.

Ennél a megoldásánál a csoportok neveiben különböztetheti meg - ha szükséges - a különböző hit- és erkölcstan foglalkozásokat.