Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Az e-Ügyintézés Gondviselői/Szülői/Tanulói oldalának bemutatása. 

Az e-Ügyintézés folyamataiban általánosan alkalmazott adatkezelési műveletek megtekintése.


Az e-Ügyintézés kezelését bemutató videók szülők, gondviselők részére

BEIRATKOZÁS ügycsoport

videó
Beiratkozás általános iskolába
Beiratkozás középfokú intézménybe
Beiratkozás a magyar köznevelésbe
Beiratkozás nem tankötelezettséget teljesítő jogviszonnyal
Átiratkozás intézmények között


KIIRATKOZÁS ügycsoport

videó

Kiiratkozás a köznevelésből

Kiiratkozás nem tankötelezettséget teljesítő jogviszonyból

Külföldön töltött ideiglenes tanulmányi időszak bejelentése

Magántanulói jogviszony iránti kérvény bejelentése

Vendégtanulói jogviszony iránti kérvény benyújtása


TANULMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS ügycsoport

videó

Osztály vagy tanórai csoport változtatási kérelem benyújtása

Igazgatói engedély diák mulasztásának igazolására gondviselői kérelem benyújtása

Tanulói mulasztás igazolása

Tanulói felmentésre, mentességre szolgáló gondviselői kérelem benyújtása

Közösségi szolgálat teljesítéséről igazolás benyújtása

Gyakorlati hely megadása és tanulószerződés feltöltése


BIZONYÍTVÁNNYAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS ügycsoport

videó
Bizonyítvány- vagy törzslapmásodlat igénylése
Személyes adatokban bekövetkezett változás bejelentése


Felhasználói kézikönyvek az e-Ügyintézés használatához