Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 A képzés típusának meghatározásakor az alábbi lehetőségek valamelyikébe kell besorolni az osztályokat.

 • szakközépiskola
 • szakközépiskola két éves érettségire felkészítő szakasza
 • szakgimnázium
 • Szakképzési HÍD
 • Speciális szakképzés

van lehetőség beállítani többek között a felnőttoktatást.

 • Nappali rendszerű iskolai oktatás
 • Felnőttoktatás esti rendszerű
 • Felnőttoktatás levelező rendszerű
 • Felnőttoktatás nappali rendszerű
 • Kollégiumi nevelés

Jelen pillanatban a rendszer a felnőttképzésre nem terjed ki, ezért a felnőttképzésben induló osztályokat nem kell feltüntetni.

 Ágazgat, szakmacsoport meghatározása

 Azokban az esetekben, amikor egy osztályban vegyesen vannak tanulóink, azaz pl. több ágazatból, az adat megadásánál a "NaTöbb ágazat"-t (nem releváns adat) ot kell megjelölni, és majd diákonként kell a szakképesítéseket megadni.

Képzés munkarendje:

 • NR nappali rendszer
 • FN felnőttoktatás nappali
 • FE felnőttoktatás esti
 • FL felnőttoktatás levelező

Jelen pillanatban a rendszer a felnőttképzésre nem terjed ki, ezért a felnőttképzésben induló osztályokat nem kell feltűntetni.

tanulónként kell az ágazatot beállítani.

Osztály elnevezése

Az osztályok elnevezésére külön iránymutatást nem adunk, az intézményekben megszokott osztálynevek használhatóak.