Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Osztályozó vizsga eredményének rögzítése


Az Amennyiben az osztályozó vizsga nem tanítási napon kerül megszervezésre (pl. a nyári szünetben), akkor a vizsga eredményének a rögzítéséhez a tanév rendjében szükséges az osztályozó vizsga napjára vizsganapot felvenni.

...