Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ezen a felületen a feladott (általunk feladott) és várható (számunkra feladott) tételek, mint küldemény, materiális példány illetve ügyirat jelennek meg.

  • Mappák:

Ebben a menüben tetszőleges mélységű hierarchiában mappák alakíthatóak ki a Poszeidon fájltárolón szereplő és/vagy újként feltöltendő elektronikus állományok csoportosítására, hozzáféréseinek betekintő, szerkesztő és karbantartó szintű szűkítésére, valamint munkafolyamatokhoz rendelésére.


  • Szervezeti egység:

A szervezeti hierarchiában található egység vagy egységek (pl. Tankerület).

...