Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

A KRÉTA rendszerben a hittan csoportokat - a statisztikai célú összesítések céljából - külön lehet jelölni. A hittan csoportok esetében a csoporttípus kiválasztásánál a "Hittan csoport" elemet kell kiválasztani. A program alapértelmezés szerint a "Hittan csoport" típusú csoportokat tanórai célú csoportként kezeli, de - amennyiben ezek nem tanórai célú csoportok- akkor ezt lehet módosítani a rendszer beállításaiban.  Azonban a félévi és év végi dokumentumokban, osztálynaplóban, törzslapon a tanulók értékelései csak akkor fognak megjelenni, ha tanórai csoport típusúnak van jelölve a hittan csoport.

A tanóraként kezelt csoportok kezeléséről ide kattintva olvashatunk további információkat.

...