Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

A KRÉTA (Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer) e-Ügyintézés (Köznevelési Elektronikus Ügyintézési Rendszer) moduljának Intézményi felület bemutató vidója a Kiiratkozás ügycsoport Kiiratkozás nem tankötelezettséget teljesítő jogviszonyból intézményi oldal témában.

Widget Connector
width680640
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=Wqn2OnI1pvQ
height340380