Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

A felület a tanulónak rögzített feljegyzéseket listázza, ahol egy feljegyzés érintésével a részleteket tartalmazó oldalt olvashatjuk.

Image RemovedImage Added