Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Az iskolai esemény költségeinek a beállítását az eseményfelelős végzi el a gondviselői engedélykérés folyamán. Az esemény részleteiről a gondviselők köre automatikus e-mail üzenetben értesül, illetve a saját felületükre belépve megtekinthetik a folyamatban lévő jóváhagyásokat. Amennyiben a részvételt és a költségek megfizetését vállalták, úgy automatikusan előírás keletkezik számukra, melyek elkészülte kapcsán nem kell a szervezőnek intézkednie. Az esemény szervezője figyelemmel kíséri a befizetéseket és annak esetleges hiánya esetén az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően eljár.
  2. A gondviselő a visszajelzése során nyilatkozik a költségek tudomásul vételéről és annak a megfizetéséről:

    Image Added
  3. Az automatikusan elkészült előírás befizetését a gondviselő az előírások menüpontból a Kiválasztott tételek befizetése-gombra kattintva kezdeményezheti: