Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Az Osztálypénz kezelése funkció az intézményhez nem kapcsolható, ám a tanulókat érintő anyagi hozzájárulásokkal (osztálykarácsony, tánctanfolyam, ruhabérlés, fényképkészítés stb.) kapcsolatos díjak kezelésének folyamata. A  folyamat alanyai online, akár mobil applikáción keresztül is kezelhetik a tanulókat érintő nem intézményhez kapcsolható pénzügyi vonzatú tevékenységeket.


Info
titleSZMK Képviselő

Osztálypénz kezelésére a KRÉTA-rendszerben annak a szülőnek (gondviselőnek) van lehetősége, akit az adott intézményi adminisztrátor egy adott osztálynál az osztályok alapadatainál Szülői munkaközösség képviselőnek (vagy képviselő helyettesnek) az adott osztály gondviselőit tartalmazó listából beállít képviselőnek (képviselő helyettesnek). Amennyiben a szülői közösség igénybe kívánja venni az e-Ügyintézési felület elektronikus fizetési felületeit, az intézményi adminisztrátor számára az osztálypénz bankszámlaszámát és az osztálypénz bankszámlaszám kedvezményezettjét is az adminisztrátornak rögzíteni szükséges a funkció aktiválásához.

...