Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Az adott napon történt pénztármozgásokat az e-Ügyintézés bal oldali panelján található Pénztár kezelés menüpontra kattintva tudjuk kilistáztatni, majd az intézmény Pénzkezelési Szabályzatának megfelelően vagy rögzítjük a napi bevétel feladását vagy lezárjuk a pénztárt:

Image Added