Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

A funkcióval beállítható, hogy mely csoporttípusok számítsanak tanórai célú csoportoknak illetve hogy a csoportok órái hány percesek a rendszerben.

A tanórai célú csoportok tulajdonságai, hogy

...