Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tip
iconfalse
titleKréta 2.99.3 verzió újdonságai (2021.09.17)


Expand
titleSzakképzési adatok beállításának módosítása

A SZIR-STAT adatszolgáltatás érdekében a szakképzési adatok kezelésében változás történt.

Az eddig az Osztályoknál megadható értékek (Új Szkt. - Szakmajegyzék, Nkt. - Szakgimnáziumban oktatható szakképesítések, Régi Szkt. - OKJ) az osztálynál ezentúl nem állíthatóak, hanem a tanulól Tanügyi adatlap fülén. Korlátozásra került a beállítási lehetőség, ezentúl a 3 féle szekció egyikének állítsa lehetséges csak.

A tanulóknak beállított értékek alapján alakul ki az osztály szakmai beállítása. Ha az osztály minden tanulója azonos beállításokkal rendelkezik, akkor az osztály számára is ugyan ezen értékek kerülnek megjelenítésre a Központi felületeken, statisztikában, míg az eltérő tanulói adatok esetében a Több ágazat, Több szakma, stb. érétkek kerülnek megjelenítésre.

Fontos, hogy a változással összhangban a szakmai beállításokra érvényes adatszótárak is módosításra szorulhatnak! Javasolt, hogy az adott intézmény minden szakmai képzéses adatszótárban legalább az "Na" elemét láthatóra állítsa a téves beállítások miatt.Expand
titleBankszámlaigénylési funkció bővülése

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium az MKB Bankot követően már az OTP Bankkal is együttműködve, elérhetővé tette, hogy a KRÉTA rendszeren keresztül, az „MKB Jövőd” számlacsomagon felül már „OTP Junior” számlát is nyithassanak a diákok, amely biztosítja, hogy gyorsan és biztonságosan hozzájussanak az ösztöndíjakhoz, illetve a későbbiekben a munkabéreikhez. Expand
titleGondviselő kötelezőség ellenőrzés módosítás

A tanulói adat módosítás/mentés során kötelező elem a gondviselő megléte, annak hiányban a tanuló nem menthető. Azonban az Importálással a rendszerbe vitt tanulók esetében, a tanulói import a gondviselői importot nem tartalmazza, külön lépés. A frissítés után az így, importálással felvitt tanulók módosítása során gondviselő nélkül is lehetségessé vált a tanulók szerkesztése.Expand
titleSablonizált alkalmazottak felvételének kiegészítése

A Sablonizált alkalmazottak felvételekor (betöltetlen álláshely, külső alkalmazott, hittanoktató stb.) az elmentett alkalmazott anyja keresztneve mezőbe bementésre kerül az alkalmazott névelőtagja a megkülönböztethetőség érdekében, hogy a Tanévváltás során ez ne okozzon problémát a későbbiekben.Expand
titleMunkakör update
Expand
titleTermékportál bővítés - FELTÁR modul

A "Kréta rendszer moduljainak leírása" rész bővítésre került a FELTÁR modullal:

Fenntartási feladatok ellátását támogató elektronikus ügyintézési, munkafolyamat kezelő és nyilvántartó modul

A modul biztosítja a KRÉTA rendszert használó Intézmények felhasználói számára eszközök átadási, karbantartási és javítási folyamatainak elektronikus ügyintézését, az egyes lépések dokumentáltságát és a határidők figyelését. Együttműködik a Gazdálkodási rendszermodullal, valamint nyilvántartja a kapcsolódó szerződéseket. A különböző szerepkörű felhasználók számára biztosítja továbbá a feladatuk ellátásához szükséges információkat a kapcsolódó szerződések vonatkozásában.Expand
titleÖsztöndíj alapjául szolgáló minimálbér frissítése

A Szakképzési Ösztöndíj számítás alapját képező minimálbér összegének aktualizálása történt. Új összeg: 167 400 FtExpand
titleSzakképzési ösztöndíj Jogosultság változása

Szeptember 15-től megváltozik az ösztöndíj jogosultság, ennek megfelelően abban az esetben lesz a diák jogosult  Szakképzési ösztöndíj-ra, ha az új SZKT szerint vagy az az ágazat, vagy szakma meg van adva számára, és a megadott értéke nem "NA". A hiányában megjelenő új nem jogosultság oka a felületen: Nem Szakmajegyzék szerinti képzés van megadva. Ösztöndíj mértékét szakmajegyzékes tanulóknál az évfolyam adja meg.

Kivétel évfolyamok: Orientációs és Dobbantó évfolyam, illetve Műhelyiskola, ezen esetekben az évfolyama határozza meg a mértéket.

Amennyiben a diák szakmajegyzék szerint tanul akkor jogosult és az évfolyam szerint határozza meg a felület a mértéket.Expand
titleSzakképzési ösztöndíj vissza aktiválása

Szakképzési ösztöndíj menüpont vissza aktiválásra került az intézményi menüpontok közé.Expand
titleAdatszótárak módosítás és új elemek felvitele

Bizonyos évfolyam megjelölések elnevezése módosításra került fenntartói kérésre.

Expand


Mezőelemmódosítás
Ellátott feladatSzakgimnázium NKT21/22 tanévtől, kizárólag NSZFH környezeten: Szakgimnázium (művészeti, pedagógiai, közművelődési)
Évfolyam1/13 szakgimnázium (művészeti, pedagógiai, közművelődési)21/22 tanévtől új elem, kizárólag NSZFH környzeten látható
Évfolyam2/14 szakgimnázium (művészeti, pedagógiai, közművelődési)21/22 tanévtől új elem, kizárólag NSZFH környzeten látható
Évfolyam3/15 szakgimnázium (művészeti, pedagógiai, közművelődési)21/22 tanévtől új elem, kizárólag NSZFH környzeten látható
ÉvfolyamSZH/221/22 tanévtől nem látható NSZFH környezeten
Évfolyam1/12 35-ös szintű kifutó ráépülés szakképző iskola21/22 tanévtől nem látható NSZFH környezeten
Évfolyam1/15 55-ös szintű kifutó ráépülés technikum21/22 tanévtől nem látható NSZFH környezeten
Évfolyam9/Ny szakgimnázium NKT nyelvi előkészítő21/22 tanévtől, kizárólag NSZFH környezeten: 9/Ny szakgimnázium (művészeti, pedagógiai, közművelődési) nyelvi előkészítő
Évfolyam9. szakgimnázium NKT21/22 tanévtől, kizárólag NSZFH környezeten: 9. szakgimnázium (művészeti, pedagógiai, közművelődési)
Évfolyam10. szakgimnázium NKT21/22 tanévtől, kizárólag NSZFH környezeten: 10. szakgimnázium (művészeti, pedagógiai, közművelődési)
Évfolyam11. szakgimnázium NKT21/22 tanévtől, kizárólag NSZFH környezeten: 11. szakgimnázium (művészeti, pedagógiai, közművelődési)
Évfolyam12. szakgimnázium NKT21/22 tanévtől, kizárólag NSZFH környezeten: 12. szakgimnázium (művészeti, pedagógiai, közművelődési)
Expand
titleKözponti rendszerből HR adatszinkron során frissített alkalmazottak módosításának változtatása

A Központi rendszerből HR adatszinkonizált alkalmazottaknál az oktatási azonosítóról lekerült a tiltás és ez az adat ismét módosíthatóvá vált az intézmények számra. Expand
titleSZIR STAT folyamat módosítása

A SZIR STAT folyamat átalakításra került, így a Dokumentumok / SZIR STAT szekció az intézményi rendszerekben már nem szükséges többé, így elérhetősége a felületeken megszünt.Expand
titleÁgazati alapvizsga beállítás lehetősége

Admin felületen a tanulói adatlapon a Ksz/11 4-es szintű szakképző iskola közismeret nélküli és az 1/13 5-ös szintű technikumi évfolyamok esetében az ágazati alapvizsgás beállítási lehetőségeknek elérhetővé váltak.Expand
title"Szeptember 1-re nem lehet nem kötött munkaidőt rögzíteni" - hiba javítása

Bizonyos intézményekben a szeptember 1-i napra nem volt lehetséges az egyedi nap beállítása miatt a kötött munkaidős tevékenység naplózása adminisztrátori rögzítéskor, csak a pedagógusnak saját magának történő felvitelkor. Mostantól az adminisztrátori felületről rögzített elemek naplózása is lehetséges az első tanítási napra ezen intézményekben is.Expand
title"Admin felületen felvett Túlóra jelölőnégyzet a naplózási felületen nem jelent meg" - hiba javítása

Az Admin felületen az órarendbe felvett Túlóra jelölőnégyzet a naplózási felületen nem jelent meg, azt külön a naplózáskor be kellett pipálni. Mostantól a jelölés a naplózási felületen is megjelenik automatikusan.Expand
title"A 'Belépőkártya Admin' jogosultságú Alkalmazott rögzítése sikertelen" - hiba javítása

A korábban, a „Belépőkártya Admin” jogosultsággal felvett alkalmazott rögzítésekor tapaszttal tapasztalt hiba javításra került.Expand
title"TTF módosítás - tanár módosítása" - hiba javítása

Korábban a tantárgyfelosztás olyan módosítása esetén, ha megváltoztatásra került a tanár, de nem volt bejelölve se a "A beírt tanórák, mulasztások és értékelések módosítása" se a "A kapcsolódó órarendi órák módosítása" jelölőnégyzet, akkor azok az órarendi órák, ahol ez a tantárgyfelosztás volt beállítva, elszakadtak az órasorozattól, és folytonosságuk megszünt. A hiba javításra került....