Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Üdvözöljük a KRÉTA Tudásbázison!

A KRÉTA Tudásbázis Portál célja, hogy a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer felhasználói (fenntartók, intézményvezetők, pedagógusok, tanulók, szülők) részére hatékony segítséget tudjon nyújtani a KRÉTA rendszer használatához. A tudásbázisban megtalálhatók a KRÉTA különböző moduljainak felhasználói kézikönyvei, a programfunkciók gyors megismerésére szolgáló áttekintő segédletek, továbbá a fenntartókkal együtt készített szakmai útmutatók is.

Info
titleKRÉTA konzultáció

Tisztelt Felhasználóink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a KRÉTA rendszerrel kapcsolatos kérdésekről az e-KRÉTA Zrt. címén (1111 Budapest, Budafoki út 59.) konzultációs workshopokat tartunk. A konzultációra jelentkezni az enaplo@ekreta.hu emailcímen lehet. A jelentkezéshez kérjük írják meg az jelentkezés időpontját, az intézményük nevét, továbbá az iskolákból résztvevők számát is. A tavasz folyamán az alábbi konzultációs időpontok kerülnek meghirdetésre:

2018. május 10. (csütörtök) 13.00 óra

Szoftverfrissítések, újdonságok

Tip
titleKréta 2.55 verzió újdonságai (2018.05.02.)
 • házi feladat kezelésének kiegészítése
  • diák által rögzített új hozzászólás esetén az érintett pedagógus email értesítést kap, ha ez be van állítva a profilbeállításaiban
 • törzslapszám és naplósorszám kezelése
  • a tanulók naplósorszámának és törzslapszámának kezelését egységesítettük, kiegészítettük, így már lehetőség van az osztályt- vagy évfolyamot váltó tanulók, illetve a távozott, majd visszaérkezett tanulók adatainak kezelésére. A tanulók aktuális adatait a Tanulói adatlapon, illetve az Osztályok tanulóinak listája menüpontban lehet megadni; lezárt osztálytagságok esetén, az aktív besorolás adataitól függetlenül, az Osztályokból kiírt tanulók listája menüpontban rögzíthetők, módosíthatók a sorszámok.
 • az országok és a szakképesítés adatszótár bővítése
  • már elérhető a "Szerbia és Montenegró" megnevezés is
  • már elérhető az "Élelmiszeripari szakmunkás (2014) - 3454102" szakképesítés is
 • közösségi szolgálat kezelése
  • már lehetőség van 5-nél több, akár 50 óra közösségi szolgálatot is egyszerre rögzíteni, hogy a korábbi évek adatait gyorsabban lehessen megadni
 • munkaidőelszámolólap generálása
  • ha több pedagógus elszámolását hozzuk létre, akkor az nem egy PDF állományban jön létre, hanem minden alkalmazott számra külön-külön, ami egy csomagolt állományban tölthető le
 • tanuló értesítők Waldorf iskolák számára
  • minden értékelési időszakra elérhető a "Tanuló értesítő" dokumentum, a meghatározott formátumban
 • tanulói jogviszonyt igazoló lap
  • lehetőség van az ún. multiselect-re a jogviszonyt igazoló dokumentum generálásakor, így több tanuló számára is létrehozható az igazolás egyszerre
 • KIR szinkron funkció Beiratkozás modulban
  • az Adatszolgáltatások/Beiratkozás menüpontban található gomb segítségével a "Felvéve" státuszú Nebulók adatai frissítésre kerülnek a KIR - Központi Információs Rendszerben a KRÉTA-ban tárol adatokkal

   Expand
   titleA funkció működésének részletes leírása

   Include Page
   FKKADMIN:A KIR SZINKRON funkció működése
   FKKADMIN:A KIR SZINKRON funkció működéseTip
titleKréta 2.54 verzió újdonságai (2018.04.18.)
 • A napló dokumentumok készítésekor lehetőség van egyszerre több dokumentum elkészítésére és letöltésére is. Az új verzióban már lehetőség van ennél a dokumentumnál is a többes kijelölés (ú.n. multiselect) használatára, azaz egyszerre több napló is elkészíthető egyszerre
 • Törzslapokon a törvényes képviselő megjelenítése. A korábban az összes megadott gondviselő megjelent a törzslapokon, jelenleg csak az (vagy azok), akik törvényes képviselőnek vannak jelölve
 • Feladatellátási helyek kiegészítése
 • Beiratkozás Excel exportnál a rendezés javítása, az export állományban már ABC sorrendben jelennek meg a nebulók
 • Közösségi szolgálat jelentkezési lap és Pedagógusok naplóban be nem jegyzett órái (órarend alapján) dokumentum javítása. Az új verzióban m ár lehetőség van ezeknél a dokumentumnál is a többes kijelölés (ú.n. multiselect) használatára, azaz egyszerre több tanuló jelentkezési lapja, illetve több kolléga be nem jegyzett óráit tartalmazó táblázat is letölthető egyszerre

 • A napló jogosultságú felhasználók is le tudják tölteni a dokumentumok között az összes osztály, tanár és terem órarendet
 • A dokumentumokban az "Évégi értesitő(k)" záradék szövegének megjelenítése választható, hogy az év végi értesítőben is beállítható, hogy a nevelőtestület határozata megjelenjen (ez az alapértelmezett beállítás) vagy ne kerüljön megjelenítésre.
 • Házi feladatok megjelenésének javítása. Az Edge és IE böngészők alkalmazásakor nem lehetett házi feladatot menteni a naplózott órákhoz, ez javításra került
 • Egyéni csengetési rend javítása. A frissítés megoldja azt a problémát, hogy ha a Tanév rendje menüpontban beállítunk egy egyedi napot, és ahhoz olyan csengetés rendet adunk meg, ahol a szokásosnál kevesebb óra van, akkor csak annyi óra fog megjelenni az órarendekben, ahány órát felvettünk a beállított csengetési rendben. Ezzel lehetővé válik a rövidített napok kezelésének egy egyszerűbb megoldása.


Tip
titleKréta 2.53 verzió újdonságai (2018.04.04.)


Expand
titleBeiratkozás funkció elérhető lett az Adatszolgáltatások menüpont alatt:


Expand
titleBeiratkozás funkció kiegészítése a friss igényekkel:
 • Eltávolításra került a “Nebuló születési országa és helye” részről az Irányítószám megadási lehetősége.
 • Bővült az adatok felvitele KIR szolgáltatás megadásával.
 • A beilleszkedési, tanulási és magatartási problémák, funkciónál a numeric box eltávolításra került


Expand
titleDokumentumok bővítése új lehetőségekkel:
 • Értesítőknél, bizonyítványoknál van lehetőség a tanulmányi átlagokat megjeleníteni

 • Tanuló ellenőrzőkönyvében mostmár megjelennek, a modulzáró, beszámoltató, különbözeti vizsga, pótvizsga értékelések isExpand
titleDokumentumok átdolgozása az intézményi visszajelzések alapján
 • Csoportnaplóban mostmár megjelenik a Tantárgy


 • Értesítés jegyzőnek dokumentumok el lettek távolítva
 • Értesítés gyermekvédelmi szolgálat részére dokumentummal bővűlt a lista
 • Nem tanköteles tanulóknál módosult a törvényi leírás

 • Értesítőknél van lehetőség saját (felnőttképzésen) illetve gondviselő részére generálni a dokumentumot. 

 • Pedagógusok naplóban be nem jegyzett órái excel táblában megjelennek a pedagógus nevek


Expand
titleTanév rendje kezelése átdolgozása
 • Eltérő csengetési renddel rögzített tanév rendje esemény esetén helyesen jelenik meg az órarendek
  • az egész intézmény számára rögzített esemény esetén
  • csak egyes osztályoknak/csoportok számára rögzített esemény eseténTip
titleKRÉTA 2.52 verzió újdonságai (2018.03.21.)
 • Órarend átdolgozása

 • Órarend import átalakítás

 • Tanév rendje kezelés módosítás

 • Dokumentum letöltések bővítése új beállítási lehetőségekkel

 • Dokumentumok átdolgozása az intézményi visszajelzések alapján

 • Diák felületen igazolatlan mulasztások megjelenítése

 • Házi feladat felvételi lehetőség módosítása, kizáró szavak figyelésével

Tip
titleKRÉTA 2.51 verzió újdonságai (2018.03.07.)


 • Az elektronikus ellenőrzőben a tanuló mulasztásainál a sorrend javítása
 • Az elmaradt - napirend nézetű - tanórák, foglalkozások és házi feladatok megjelenítése
 • Az ütközések javítása az elmaradt órák esetében
 • A napirendben a helyettesítések színezése
 • Az elektronikus ellenőrzőben az igazolatlan mulasztások külön megjelenítése
 • Az alkalmazottak funkcióban a végzettségek kezelésének kiegészítése
 • A pedagógusok nem naplózott órái és a naplóba be nem jegyzett foglalkozások funkciók javítása
 • A pedagógus fokozat többes módosításának javítása az alkalmazottak funkcióban
 • A tanév rendjének módosítása a pihenőnapok esetében
 • Importáláskor az azonos vagy hasonló nevű osztályok/csoportok ellenőrzése
 • Jogszabályi változások átvezetése a gyakorlati órák időtartama miatt
 • Alkalmazottak KIR importláskor a születési név kezelésének javítása
 • Az értékelés mondatbank javítása
 • Tantárgyfelosztás importálás javítása
 • Biztonsági frissítések
 • Expand
  title
  Késés gomb levétele az oldal optimalizálása érdekében

  A tanóra naplózása felületről - a beérkező fejlesztési javaslatokkal összhangban a képernyőn való nagyobb megjeleníthetőség érdekében - a "Késés" gombot eltávolítottuk. A késés tényének rögzítéséhez eddig sem volt szükség a "Késés" gombot is bekapcsolni, elég volt a késés időtartamát beírni az erre szolgáló mezőbe.

  A késés tényének rögzítése most is így működik, tehát a késés időtartamát percben kell rögzíteni a mezőben, majd az óra naplózását követően automatikusan a "Jelenlét" gomb inaktiválódik., ahogy a funkció jelenleg is működik.

  Naplózás előtt:

  Image Removed

  Naplózást követően:

  Image Removed

  Expand
  titleKorábbi frissítések megjelenítése

  Include Page
  A KRÉTA rendszer frissítéseinek archívum
  A KRÉTA rendszer frissítéseinek archívum  Info
  iconfalse
  titleKeresés

  Írja be a keresett kifejezést a Tudásbázisban történő kereséshez!

  Livesearch
  sizelarge
  additionalpage excerpt
  placeholderMegoldás keresése
  typepage


  HTML
  <div id="fb-root"></div>
  	<script>
  		(function(d, s, id) {
  		var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
      if (d.getElementById(id)) return;
      js = d.createElement(s); js.id = id;
      js.src = "//connect.facebook.net/hu_HU/sdk.js#xfbml=1&version=v2.5";
      fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
      }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
  	</script>      
  <div class="fb-page" data-href="https://www.facebook.com/neptunkreta" data-small-header="false" data-adapt-container-width="true" data-hide-cover="false" data-show-facepile="true" data-show-posts="false">
  	<div class="fb-xfbml-parse-ignore"><blockquote cite="https://www.facebook.com/neptunkreta"><a href="https://www.facebook.com/neptunkreta">KRÉTA Facebook</a></blockquote></div>
  </div>

  Szakmai útmutatók

  acrobat, adobe, document, file, pdf, pdf icon, reader icon icon Beiratkozás adatszolgáltatás

  acrobat, adobe, document, file, pdf, pdf icon, reader icon iconDiákolimpiai jelentkezés segédlet

  acrobat, adobe, document, file, pdf, pdf icon, reader icon icon KRÉTA Tantárgyfelosztás 

  acrobat, adobe, document, file, pdf, pdf icon, reader icon iconKRÉTA Előzetes Tantárgyfelosztás (ETTF) 

  acrobat, adobe, document, file, pdf, pdf icon, reader icon icon Tanévváltás

  acrobat, adobe, document, file, pdf, pdf icon, reader icon icon aSc importálás segédlet

  Gyakran Ismételt Kérdések

   Gyakran Ismételt Kérdések - Adminisztrációs rendszer

   Gyakran ismételt Kérdések - Elektronikus napló

   Gyakran Ismételt Kérdések - KRÉTA Ellenőrző Mobil alkalmazás

   Tippek és trükkök a KRÉTA rendszer használatához

  Gyors Áttekintő Segédletek

  acrobat, adobe, document, file, pdf, pdf icon, reader icon iconAdatszolgáltatás modul

  acrobat, adobe, document, file, pdf, pdf icon, reader icon iconPedagógus IKT kompetecia

  acrobat, adobe, document, file, pdf, pdf icon, reader icon icon Elektronikus napló

  e-Learning 

  "Felkészítés a köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszer (KRÉTA) pedagógusmoduljaihoz" című akkreditált képzés

  "NEPTUN KRÉTA - Adminisztrációs feladatok" című képzés

  Bemutatók, iskolai segédletek

  adobe, document, file, powerpoint, presentation, report iconIntézményi bemutató

  document, docx, file, text, type, word, writing icon KRÉTA e-Napló szabályzat (minta) 

  KRÉTA Poszeidon Iratkezelő modul

  acrobat, adobe, document, file, pdf, pdf icon, reader icon iconIntézményi Ügyiratkezelői segédlet

  acrobat, adobe, document, file, pdf, pdf icon, reader icon iconPoszeidon webes felhasználói dokumentació

  Sablonok, mintafájlok

  document, excel, file, spreadsheet, table, xls, xls icon icon Tanmenet sablon

  document, excel, file, spreadsheet, table, xls, xls icon icon Tantárgyfelosztás - Egyszerű sablon

  document, excel, file, spreadsheet, table, xls, xls icon icon Tantárgyfelosztás - Kereszttáblás sablon

  document, excel, file, spreadsheet, table, xls, xls icon icon Tantárgyfelosztás - Kereszttáblás sablon, oszlopokban osztályokkal

  document, excel, file, spreadsheet, table, xls, xls icon icon Órarend - Excel importáláshoz mintafájl

  document, excel, file, spreadsheet, table, xls, xls icon icon Órarend - Excel importáláshoz mintafájl, érvényességi idővel

  Felhasználói kézikönyvek

  Adminisztrációs rendszer - Felhasználói KézikönyvKRÉTA Adminisztrációs rendszer

  Adminisztrációs rendszer - Felhasználói KézikönyvKRÉTA Elektronikus napló

  Adminisztrációs rendszer - Felhasználói KézikönyvKRÉTA Elektronikus ellenőrző

  Adminisztrációs rendszer - Felhasználói KézikönyvKRÉTA Központi Rendszer

  KRÉTA Konferencia 2018

  adobe, document, file, powerpoint, presentation, report icon KRÉTA konferencia bevezető, áttekintés - Dr. Szabó Balázs előadása

  GINOP 6.2.3

  Adminisztrációs rendszer - Felhasználói Kézikönyv GINOP 6.2.3 eszközspecifikáció 

  acrobat, adobe, document, file, pdf, pdf icon, reader icon icon IKT Segédlet 

  document, excel, file, spreadsheet, table, xls, xls icon icon Eszköz specifikáció javaslat