Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...


 1. Expand
  titleAdmin záradéklista szerkesztés

  Admin Záradéklista karbantartás

  Az admin felület Nyilvántartások / Adatszótárak menüpontban érhető el az adminisztrátorok számára a Záradékok listája (Be/kisorolás okok néven)

  az intézmény Pedagógiai Programjában szereplőek szerint módosíthatóak/felvehetőek a záradékok, beállítható megjelenítési sorszámuk, valamint a láthatóságuk is szabályozható a pipára való kattintással 2. Expand
  titleAdmin engedélyadás a Testreszabás menüpontban

  az Adminisztrációs felület Nyilvántartások / Testreszabások menüponton belül, a Tanulói adatok kezelése szekcióban található Osztályfőnök módosíthatja osztályába járó tanulók adatait, Osztályfőnök kiegészítheti az osztályába járó tanulók évközi záradékát és Osztályfőnök kiegészítheti az osztályába járó tanulók ki- vagy átsorolási záradékát beállítások kapcsolóit "Igen" állásra kell kapcsolni 3. Expand
  titleOsztályfőnöki feladatok / Osztály tanulói listában a megfelelő tanuló kiválasztása

  lista megnyitása


  az admin engedélyek megadását követően a tanulók nevének sorában megjelennek a kis "ceruza" ikonok, mely segítségével nem csak megtekinteni, de a tanulók adatait módosítani is tudják az Osztályfőnökök 4. Expand
  titleTanulói adatok szerkesztésének megkezdése

  a Tanulót szerkesztő nézetben megnyitva kiválaszthatóvá válik a Záradékok adatfül, ahol elérhetőek az admin rendszerben felvitt előzetes Záradékminták  5. Expand
  titleZáradék(ok) kiválasztása, esetleges módosítása

  a legördíthető menüből kiválasztható a Tanuló számára rögzítendő Évközi és Ki vagy átsorolási Záradék(ok) szöveg(e)

  minden egyes használni kívánt elemre rákattintva átkerül az alsó, szerkesztő mezőbe, ahol értelemszerűen módosítás is szükséges lehet 6. Expand
  titleZáradékok mentését követően akár csak megtekintő nézetben a mentett adatok ellenőrizhetőek, vagy visszatérve a szerkesztő nézetbe azonban már csak az adminisztrátori felületen módosíthatóak

  megtekintés/ellenőrzés 7. Expand
  titleDokumentumgenerálás

  a generált dokumentumokban megjelenik a rögzített Záradék(ok) szöveg(e) a Tanuló tanévre vonatkozó Végzáradékától elkülönítve

  Osztálynapló:

  Törzslap:


...