Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Az alábbi videóban látható, hogyan rögzíthetjük Osztályfőnökként a Magatartás/Szorgalom évközi értékeléseinket.