Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Osztályozó vizsga eredményének rögzítése


Az Amennyiben az osztályozó vizsga nem tanítási napon kerül megszervezésre (pl. a nyári szünetben), akkor a vizsga eredményének a rögzítéséhez a tanév rendjében szükséges az osztályozó vizsga napjára vizsganapot felvenni.

...

A továbbiakban ugyanúgy járunk el az értékelés rögzítésénél mint általában szokás.


Ha magának a vizsgának az értékelését is rögzíteni szeretnék, akkor ez megtehető úgy is, hogy nem  'Év végi' értékeléstípust választunk, hanem az 'Osztályozó vizsga' elemet. Az így rögzített jegy megjelenik az évközi jegek között, de az átlagba nem számít bele. Ilyen esetben, ha szükséges, az 'Év végi' vagy 'Félévi' értékelést is meg kell adni külön.