Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Üdvözöljük a KRÉTA e-Ügyintézés tudásbázis oldalán!

Az e-Ügyintézés Tudásbázis célja, hogy a  Köznevelési Elektronikus Ügyintézési Rendszer (e-Ügyintézés) felhasználói (szülők, gondviselők, adminisztrátorok, kérelmezők) részére hatékony segítséget tudjon nyújtani a rendszer használatához.  Az e-Ügyintézés Tudásbázisban megtalálhatók a Köznevelési Elektronikus Ügyintézési Rendszer különböző funkcióinak felhasználói kézikönyvei, a programfunkciók gyors megismerésére szolgáló áttekintő segédletek, videók a program használatának elsajátításához, továbbá a fenntartókkal együtt készített szakmai útmutatók is.


Panel
borderColor#2FA8CA
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth1
titleBGColor#2FA8CA
titleKérelmezői felület bemutatása

e-Ügyintézés kérelmezői felület

A Gondviselői / Tanulói jogosultsággal rendelkező felhasználók kérelmet (kérelmeket), jelentkezési lapot, iratokat, igazolásokat, felmentéseket és egyéb dokumentumokat nyújtanak be az intézmények felé elektronikus formában az e-Ügyintézés rendszerén keresztül. Ehhez lehetőségük van dokumentum sablonok letöltésére, megszemélyesítésére, a kitöltött dokumentumok mentésére és visszatöltésére a rendszerbe. A felhasználói felületen keresztül továbbá nyomon követhetik a folyamatban levő ügyeiket is. 

Az e-Ügyintézés kérelmezői felületének bemutatásaPanel
borderColor#2FA8CA
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth1
titleBGColor#2FA8CA
titleIntézményi felület bemutatása

e-Ügyintézés intézményi felület

Az e-Ügyintézés intézményi felületét a KRÉTA-rendszerben admin jogosultsággal rendelkező felhasználók használják. Kezelik a rendszeren keresztül benyújtott kérelmeket és egyéb dokumentumokat. Ezen kívül elvégzik a döntéshozatalhoz szükséges teendőket, az ügyintézési folyamatok feladat-elemeinek megvalósulásához szükséges információk bekérését, rendszerezését. A kérelmezők által benyújtott ügyekben határozatot készítenek elő illetve hoznak meg. Nyomon követik a folyamatban lévő ügyeket illetve kezelik a lezárt ügyeket. Az admin-jogosultsággal rendelkező felhasználóknak lehetőségük van új szereplőt hozzáadni a rendszerhez.

Az e-Ügyintézés intézményi felületének bemutatásaPanel
borderColor#2FA8CA
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth1
titleBGColor#2FA8CA
titleÜzenetek kezelése

Üzenetek kezelése

A KRÉTA üzenetváltási felülete az intézményen belüli felhasználók számára érhető el elsődlegesen intézményen belüli kommunikációs csatornaként (a vezetői jogosultsággal rendelkező felhasználók a fenntartó felé intézményen kívüli elektronikus úton történő üzenet- és csatolmányküldési lehetőséggel is rendelkeznek).

Az Üzenetek kezelése az e-Ügyintézés modulbanPanel
borderColor#2FA8CA
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth1
titleBGColor#2FA8CA
titleKiterjesztett e-Ügyintézés

Kiterjesztett e-Ügyintézés

Az intézményeknek és a kérelmezőknek az állam által központilag biztosított “Központi Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatásokkal” ( ún. KEÜSZ  ) és "Szabályozott Elektronikus Szolgáltatásokkal" (ún. SZEÜSZ) történő együttműködése során, lehetőség van digitálisan aláírt dokumentumok beküldésére a rendszeren keresztül.

Kiterjesztett e-Ügyintézés (intézményi és kérelmezői oldalról)Panel
borderColor#2FA8CA
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth1
titleBGColor#2FA8CA
titleÉtkeztetés

Étkeztetés

A KRÉTA-rendszerben e-ügyintézés keretében lehetőség van arra, hogy az étkeztetés bármely szereplője, akár személyes megjelenés és várakozás nélkül online kapcsolaton keresztül intézhesse az étkezéssel kapcsolatos ügyeit.

Az étkeztetés kezelése az e-Ügyintézés modulban
Panel
borderColor#2FA8CA
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth1
titleBGColor#2FA8CA
titleTanulmányi Pénzügyi modul

Tanulmányi Pénzügyi modul

A Tanulmányi pénzügyi modul az e-Ügyintézési funkciók során a pénzügyi folyamatokat támogató informatikai rendszerkomponens, amely a köznevelés más rendszereivel integráltan és adaptívan együttműködik. A modul támogatja a tanulói jogviszonnyal összefüggő pénzügyi tranzakciók lebonyolítását a gondviselők és az intézmények között mind a tanulmányokhoz közvetlenül mind a tanulmányokhoz közvetetten kapcsolódó pénzügyi feladatokat illetően. 

A Tanulmányi Pénzügyek kezelése az e-Ügyintézés modulbanSzoftverfrissítések, újdonságok:

Tip
titleKRÉTA e-Ügyintézés 1.0.118891 verzió újdonságai (2020. 11. 04.)

.

Expand
title TKST - Közösségi szolgálat teljesítéséről igazolás benyújtása űrlap bővítése

 TKST "Közösségi szolgálat teljesítéséről igazolás benyújtása": a felületre kihelyezésre kerültek a "Teljesítés  kezdete" és a "Teljesítés vége" kötelezően kitöltendő dátummezők amelyeknél a dátumok megadását a mező jobb szélén lévő naptárikonra kattintva kijelöléssel lehet elvégezni.

Image AddedTip
titleKRÉTA e-Ügyintézés 1.0.112669 verzió újdonságai (2020. 10. 05.)

.

Expand
titleTPÜ - Visszautalás ügyfél által megadott bankszámlaszámra

TPÜ - A megrendelt és kifizetett, de még nem esedékes étkezések lemondásakor keletkezik egy visszautalandó összeg, amely alapértelmezetten a lemondásokból felhasználható egyenleg. Ennek az összegnek a visszautalását lehet kérni, ami ebben az esetben az ügyfél által megadott bankszámlaszámra meg is történik.


Expand
titleTPÜ - Tranzakcióknál automatikus és kézi párosítások kijelzése és részletezése

TPÜ - Tranzakcióknál automatikus és kézi párosítások kijelzése és részletezése: Az Osztálypénz kezelés, Bankszámla tranzakciók menüpontjában, a Számlatörténet betöltése funkcióval be lehet importálni a bank által kapott számlatörténetet. Ha egyezik a számlatörténetben a befizetett összeg és az előírás azonosító (átutaláskor a közleményben lehet megadni) az adott előírás azonosítójával és összegével, akkor automatikusan párosításra kerül a tranzakció az adott előírással. Amennyiben az automatikus párosítás nem lehetséges akkor kézzel is lehet párosítani a tételeket és a tranzakciókat a tranzakciók összegének egyezése mellett.

Meg lehet tekinteni mind a párosított, mind a párosítatlan bankszámla tranzakciók adatait a Részletek segítségével. Ha párosított az adott tranzakció, akkor az adatai között megjelennek a vele párosított előírások is. A párosítást lehet törölni is. Ebben az esetben a tranzakcióval a törlés előtt még párosított előírások Befizetésre vár státuszúak lesznek.


Expand
titleBAI, BKI - A jelentkezési űrlapokon nemzetközi cím megadásának bővítése

 Beiratkozás általános iskolába és beiratkozás középfokú intézménybe (BÁI, BKI) jelentkezési űrlapokon nemzetközi cím megadásának bővítése: BÁI és BKI kérelmek kitöltésekor meg lehet adni nemzetközi címet. Ország: nem Magyarország esetén az Irányítószám, a Helység és Közterület jellege mezőknek megadható nemzetközi érték. Ha az Ország Magyarország, akkor az előbb felsorolt mezőknél csak Magyarországon használatos értéket lehet használni.Tip
titleKRÉTA e-Ügyintézés 1.0.109348 verzió újdonságai (2020. 09. 23.)

.

Expand
titleÜzenetküldésnél a címzettkategóriák bővítése NOKS és EGYÉB alkalmazottakkal

Üzenetküldésnél a címzettkategóriák bővítése NOKS és EGYÉB alkalmazottakkal:


Expand
titleCímzettkategóriák adattisztítása és rendezése az Adminisztrációs és a Pénzügyi modulokhoz

Címzettkategóriák adattisztítása és rendezése az Adminisztrációs és a Pénzügyi modulokhoz:


Expand
titleÜzenetküldés csatolmánnyal optimalizálása

Üzenetküldés csatolmánnyal optimalizálása:


Expand
titleÉtkezési nyilatkozatok rögzítése más nevében az Étkezési admin által külsős étkezők részére

Étkezési nyilatkozatok rögzítése más nevében az Étkezési admin által külsős étkezők részére:Tip
titleKRÉTA e-Ügyintézés 1.0.99971 verzió újdonságai (2020. 08. 14.)

.

Expand
titleVisszautalás igényléséhez bankszámlaszám formázása

Visszautalás igényléséhez bankszámlaszám formázása:


Expand
titleElőírásokhoz befizetési jogcím-kategóriák kiosztása a 2020-2021-es tanévre

Előírásokhoz befizetési jogcím-kategóriák kiosztása a 2020-2021-es tanévre:


Expand
titleÜzenetküldésnél osztályfőnök-helyettesek megjelenítése az Osztályfőnökök címzettkategóriában

Üzenetküldésnél osztályfőnök-helyettesek megjelenítése az Osztályfőnökök címzettkategóriában:Tip
titleKRÉTA e-Ügyintézés 1.0.87456 verzió újdonságai (2020. 06. 15.)

.

Expand
titleA középfokú beiratkozás szülői oldalán a kérelem-űrlap alján a kötelezően csatolandó dokumentumok közé bekerült az Általános iskolai bizonyítvány másolatának a csatolása

A középfokú beiratkozás szülői oldalán a kérelem-űrlap alján a kötelezően csatolandó dokumentumok közé bekerült az Általános iskolai bizonyítvány másolatának a csatolása:


Expand
titleA középfokú beiratkozás szülői oldalán a kérelem-űrlap Igazolványok-szekciójából kikerült a Diákigazolványszám-mező és csak a NEK-azonosító rögzítésére van a továbbiakban lehetősége a kérelmezőnek

A középfokú beiratkozás szülői oldalán a kérelem-űrlap Igazolványok-szekciójából kikerült a Diákigazolványszám-mező és csak a NEK-azonosító rögzítésére van a továbbiakban lehetősége a kérelmezőnek:


Expand
titleA középfokú beiratkozás folyamatában a beiratkozásról szóló Visszaigazolásban a tanulói jogviszony első napja a visszaigazolás dátuma

A középfokú beiratkozás folyamatában a beiratkozásról szóló Visszaigazolásban a tanulói jogviszony első napja a visszaigazolás dátuma:


Expand
titleÉtkeztetés modulban a szülők illetve az alkalmazottak is használhatják az egyenleg visszautalási funkciót ha az étkezési adminisztrátor az intézményi beállításokban erre lehetőséget ad nekik

Étkeztetés modulban a szülők illetve az alkalmazottak is használhatják az egyenleg visszautalási funkciót ha az étkezési adminisztrátor az intézményi beállításokban erre lehetőséget ad nekik:


Expand
titleÉtkeztetés modulban a szülők illetve az alkalmazottak részére az Egyenleg visszautalása gomb kihelyezése az Étkezések kezelése felületre

Étkeztetés modulban a szülők illetve az alkalmazottak részére az Egyenleg visszautalása gomb kihelyezése az Étkezések kezelése felületre:


Expand
titleÉtkeztetés modulban a szülők illetve az alkalmazottak részére az Egyenleg visszautaláshoz kötelezően meg kell adni érvényes bankszámlaszámot

Étkeztetés modulban a szülők illetve az alkalmazottak részére az Egyenleg visszautaláshoz kötelezően meg kell adni érvényes bankszámlaszámot:Tip
titleKRÉTA e-Ügyintézés 1.0.81933 verzió újdonságai (2020. 06. 08.)

.

Expand
titleIdeiglenes oktatási azonosítóval rendelkező tanulók KIFIR-importálásának kialakítása (8-al kezdődő oktatási azonosítók)

Ideiglenes oktatási azonosítóval rendelkező tanulók KIFIR-importálásának kialakítása (8-al kezdődő oktatási azonosítók):


Expand
titleA Diákigazolványszám/NEK azonosítószám helyes kitöltéséhez infobuborék elhelyezése a felületen

A Diákigazolványszám/NEK azonosítószám helyes kitöltéséhez infobuborék elhelyezése a felületen:


Expand
titleA kötelező dokumentumfeltöltések megszüntetése és egyúttal a dokumentumfeltöltési információk kibővítése, az intézményspecifikus dokumentumok egyéb csatolási lehetőségének kialakítása

A kötelező dokumentumfeltöltések megszüntetése és egyúttal a dokumentumfeltöltési információk kibővítése, az intézményspecifikus dokumentumok egyéb csatolási lehetőségének kialakítása:


Expand
titleÉtkezési modulban a riportok bővítése az étkezési egyenlegek listázásával és letölthetőségével

Étkezési modulban a riportok bővítése az étkezési egyenlegek listázásával és letölthetőségével:


Expand
titleÉtkezési modulban a riportok bővítése a lemondott étkezések listázásával és letölthetőségével

Étkezési modulban a riportok bővítése a lemondott étkezések listázásával és letölthetőségével:


Expand
titleÉtkezési modulban a riportok bővítése amegrendelt étkezések árral listázásával és letölthetőségével

Étkezési modulban a riportok bővítése amegrendelt étkezések árral listázásával és letölthetőségével:


Expand
titleÉtkezési modulban az összes riport egységes szerkezetbe foglalással, listázással és letölthetőséggel

Étkezési modulban az összes riport egységes szerkezetbe foglalással, listázással és letölthetőséggel:


Expand
titleÉtkezési modulban az egyenleg visszautalás funkció megnyitásának az elmaradása esetén figyelmeztető üzenet jelenik meg a felhasználó részére

Étkezési modulban az egyenleg visszautalás funkció megnyitásának az elmaradása esetén figyelmeztető üzenet jelenik meg a felhasználó részére:Tip
titleKRÉTA e-Ügyintézés 1.0.80171 verzió újdonságai (2020. 05. 17.)

.

Expand
title Állandó lakcímmel nem rendelkező felhasználók esetén a program képernyőüzenet formájában jelzi a problémát

Állandó lakcímmel nem rendelkező felhasználók esetén a program képernyőüzenet formájában jelzi a problémát:


Expand
titleBAI kérelmekhez a gyermekek adatainak szinkronizálása

A KRÉTA-rendszer Adminisztrációs - moduljából az elektronikusan beiratkozott ÉS felvett vagy elutasított gyermekek adatai a sikeres szinkronizációt követően áttöltődnek az e-ügyintézés felületére, ahonnan Értesítés generálható a tanulói jogviszony létrejöttéről vagy határozat generálható a felvételi kérelem elutasításáról:Tip
titleKRÉTA e-Ügyintézés 1.0.77533 verzió újdonságai (2020. 04. 26.)

.

Expand
titleKihelyezésre kerültek a BAI-folyamat kérelmezői oldalán a körzetes beiratkozás megerősítését illetve a nem állandó lakóhely szerinti körzetes beiratkozást lehetővé tevő választó-gombok

Kihelyezésre kerültek a BAI-folyamat kérelmezői oldalán a körzetes beiratkozás megerősítését illetve a nem állandó lakóhely szerinti körzetes beiratkozást lehetővé tevő választó-gombok:


Expand
titleElső szakaszos BAI-folyamathoz tartozó intézmények esetén a kérelmezői oldalon figyelmeztető üzenet jelenik meg a beiratkozási szakasz lezárására vonatkozóan

Első szakaszos BAI-folyamathoz tartozó intézmények esetén a kérelmezői oldalon figyelmeztető üzenet jelenik meg a beiratkozási szakasz lezárására vonatkozóan:


Expand
titleTájékoztató üzenet kihelyezése a BAI kérelmezői oldalra, amely a gyermek oktatási azonosítója és a születési dátuma alapján tájékoztatja a kérelmezőt a beiratkozási folyamat II. szakaszában

Tájékoztató üzenet kihelyezése a BAI kérelmezői oldalra, amely a gyermek oktatási azonosítója és a születési dátuma alapján tájékoztatja a kérelmezőt a beiratkozási folyamat II. szakaszában:


Expand
titleTájékoztató üzenet kihelyezése a BAI kérelmezői oldalra a beiratkozási folyamat II. szakaszában arra az esetre, ha a gyermek az oktatási azonosítója és a születési dátuma alapján nem található meg egy intézmény KRÉTA-rendszerében sem

Tájékoztató üzenet kihelyezése a BAI kérelmezői oldalra a beiratkozási folyamat II. szakaszában arra az esetre, ha a gyermek az oktatási azonosítója és a születési dátuma alapján nem található meg egy intézmény KRÉTA-rendszerében sem:


Expand
titleTájékoztató üzenet kihelyezése a BAI kérelmezői oldalra a beiratkozási folyamat II. szakaszában arra az esetre, ha a gyermek beiratkozási kérelmének az ügyintézése az oktatási azonosítója és a születési dátuma alapján már folyamatban van egy másik intézmény KRÉTA-rendszerében

Tájékoztató üzenet kihelyezése a BAI kérelmezői oldalra a beiratkozási folyamat II. szakaszában arra az esetre, ha a gyermek beiratkozási kérelmének az ügyintézése az oktatási azonosítója és a születési dátuma alapján már folyamatban van egy másik intézmény KRÉTA-rendszerében:Tip
titleKRÉTA e-Ügyintézés 1.0.75527 verzió újdonságai (2020. 04. 15.)

.

Expand
titleAz újonnan létrehozott és kiküldött kérdőívek értesítései bővültek és a felhasználó által szabályozhatóvá váltak

Az újonnan létrehozott és kiküldött kérdőívekről a címzettek részére az eddigi email- és push-értesítésen kívül üzenet-értesítés is automatikusan kiküldésre kerül. Az email értesítés a felhasználói profilban kikapcsolható.


Expand
titleKihelyezésre került az e-Ügyintézésen belül a felhasználói profilbeállítások első eleme, amellyel az üzenetekről szóló email-értesítések be-/ki-kapcsolhatósága állítható

Kihelyezésre került az e-Ügyintézésen belül a felhasználói profilbeállítások első eleme, amellyel az üzenetekről szóló email-értesítések be-/ki-kapcsolhatósága állítható:


Expand
titleAz e-Ügyintézésben kiküldött értesítések optimalizálása során megvalósított legfontosabb változtatások

Az értesítések optimalizálása során:

  • megjelenítésre került az intézmény megnevezése és KRÉTA-azonosítója

  • az üzenet-tartalom a különböző e-Ügyintézési folyamatoknál típusonként folyamatokra szabva jelenik meg

  • eltávolításra kerültek az értesítésekből a korábbi deep-linkek


Expand
titleA kérelmezői oldalon a középfokú beiratkozási folyamathoz (BKI) tájékoztató üzenet kihelyezése

A kérelmezői oldalon a középfokú beiratkozási folyamathoz (BKI) tájékoztató üzenet kihelyezése:


Expand
titleAz általános iskolai beiratkozás-i folyamat (BAI) kérelmezői oldalán a tájékoztató ablakban szereplő tartalom kiegészítése a körzetes nebulók kezelésére vonatkozóan

Az általános iskolai beiratkozás-i folyamat (BAI) kérelmezői oldalán a tájékoztató ablakban szereplő tartalom kiegészítése a körzetes nebulók kezelésére vonatkozóan:


Expand
titleAz általános iskolai beiratkozás-i folyamat (BAI) kérelmezői oldalán az űrlap tetején tájékoztató szöveg megjelenítése a csatolandó dokumentumok és a nyilatkozatok bemutatásáról

Az általános iskolai beiratkozás-i folyamat (BAI) kérelmezői oldalán az űrlap tetején tájékoztató szöveg megjelenítése a csatolandó dokumentumok és a nyilatkozatok bemutatásáról:


Expand
titleAz általános iskolai beiratkozás-i folyamat (BAI) kérelmezői oldalán a beiratkozási űrlap kiegészítése információs - ikonokkal és a kitöltést segítő feliratokkal

Az általános iskolai beiratkozás-i folyamat (BAI) kérelmezői oldalán a beiratkozási űrlap kiegészítése információs - ikonokkal és a kitöltést segítő feliratokkal:Tip
titleKRÉTA e-Ügyintézés 1.0.73467 verzió újdonságai (2020. 04. 06.)

.

Expand
titleTájékoztató üzenet kihelyezése az e-Ügyintézés szülői oldalára a szakaszos általános iskolai beiratkozásról

Tájékoztató üzenet kihelyezése az e-Ügyintézés szülői oldalára a szakaszos általános iskolai beiratkozásról:


Expand
titleA BAI (Beiratkozás Általános Iskolába) - folyamat szülői oldalán a kérelem űrlap szerkezetében felülre lett áthelyezve a kiválasztandó intézmény és az intézményben megjelölhető tagozat:

A BAI (Beiratkozás Általános Iskolába) - folyamat szülői oldalán a kérelem űrlap szerkezetében felülre lett áthelyezve a kiválasztandó intézmény és az intézményben megjelölhető tagozat:


Expand
titleA koronavírus veszélyhelyzet miatt az álatalános iskolai beiratkozásnál nem szükséges a szülők személyes megjelenése, ezért a csatolandó dokumentumok, igazolások feltöltéséhez bővítésre került a feltöltési funkció a kérelem űrlapon:

A koronavírus veszélyhelyzet miatt az álatalános iskolai beiratkozásnál nem szükséges a szülők személyes megjelenése, ezért a csatolandó dokumentumok, igazolások feltöltéséhez bővítésre került a feltöltési funkció a kérelem űrlapon:


Expand
titleA koronavírus veszélyhelyzet miatt az álatalános iskolai beiratkozásnál nem szükséges a szülőknek a kérelmeket kinyomtatni, aláírni és személyesen átadni a beiratkozáskor:

A koronavírus veszélyhelyzet miatt az álatalános iskolai beiratkozásnál nem szükséges a szülőknek a kérelmeket kinyomtatni, aláírni és személyesen átadni a beiratkozáskor:Tip
titleKRÉTA e-Ügyintézés 1.0.65810 verzió újdonságai (2020. 03. 04.)

.

Expand
titleBAI-folyamat szülői felületére tájékoztató-ablak kihelyezése

BAI-folyamat szülői felületére tájékoztató-ablak kihelyezése


Expand
titleAláírva beküldendő ügyek figyelmeztető ablaka intézményi oldalon

Aláírva beküldendő ügyek esetén a sikeres beküldést követően intézményi oldalon figyelmeztető ablakos üzenet jelenik meg a határozat kinyomtatásáról, aláírásáról és postázásáról:


Expand
titleMegerősítő ablak módosítása kérdőív címzettjeinél

Kérdőív határidejének a módosításáról az összes címzett, új címzett hozzáadásáról illetve címzett törlésekor csak az érintett címzettek kapnak értesítést és erről megerősítő ablak kéri a felhasználótól a tudomásulvételt:


Expand
titleSzövegformázási lehetőségek pontosítása, ikonok feliratozása:

Szövegformázási lehetőségek pontosítása, ikonok feliratozása:Tip
titleKRÉTA e-Ügyintézés 1.0.60778 verzió újdonságai (2020. 02. 05.)

.

Expand
titleKérdőívek exportálási - importálási lehetőségének kialakítása

Kérdőívek exportálási - importálási lehetőségének kialakítása:


Expand
titleÚj étkezési nyilatkozat rögzítésének tiltására figyelmeztető felirat automatikusan nem rögzíthető nyilatkozatok esetén

Új étkezési nyilatkozat rögzítésének tiltására figyelmeztető felirat automatikusan nem rögzíthető nyilatkozatok esetén:


Expand
titlee-Ügy 4-lépcsős folyamat-kijelzése intézményi oldalon a kérelem kezelésével automatikusan szinkronizáltan

e-Ügy 4-lépcsős folyamat-kijelzése intézményi oldalon a kérelem kezelésével automatikusan szinkronizáltan:


Expand
titlee-Ügy 4-lépcsős folyamatban az intézményi érkeztetés nyugtázása

e-Ügy 4-lépcsős folyamatban az intézményhez beérkezett dokumentumok érkeztetését a Postán megérkezett - gombbal nyugtázni szükséges:


Expand
titlee-Ügy 4-lépcsős folyamat_kérelmezői oldal

e-Ügy 4-lépcsős folyamatában a kérelmezői oldalon megtörténik a kérelem beküldésének a visszaigazolása / a kérelmező felületen történő értesítése (figyelmeztetése) a kérelem beküldés utáni kinyomtatásáról, aláírásáról és az intézményhez történő eljuttatásáról / a postán vagy személyesen beérkezett kérelem visszaigazolásáról:


Expand
titleKérdőíveknél a Logikai érték - kérdés megjelenítése módosult, a kijelzés egyértelműbbé vált

Kérdőíveknél a Logikai érték - kérdés megjelenítése módosult, a kijelzés egyértelműbbé vált:


Expand
titleKérdőíveknél javításra került a feltételes kérdés kijelzése

Kérdőíveknél javításra került a feltételes kérdés kijelzése:Tip
titleKRÉTA e-Ügyintézés 1.0.58244 verzió újdonságai (2020. 01. 15.)

.

Expand
titleTerembérlethez aktiváló jelölőnégyzet a Termek adatai - felület Bérbeadás - fülén

Terembérlethez aktiváló jelölőnégyzet a Termek adatai - felület Bérbeadás - fülén:


Expand
titleTerembérletnél a feltölthető fotó és szerződés fájltípusok rögzítése és a fájlméretek megnövelése

Terembérletnél a feltölthető fotó és szerződés fájltípusok rögzítése és a fájlméretek megnövelése:


Expand
titleTerembérletnél a foglalható időszakok a hét minden napjára ötperces kiválasztási periódusban vagy közvetlen beirással rögzíthetők

Terembérletnél a foglalható időszakok a hét minden napjára ötperces kiválasztási periódusban vagy közvetlen beirással rögzíthetők:


Expand
titleÉtkeztetés - Riportok bővítése és aktualizálása Étkezők és Megrendelt étkezések szerint

Étkeztetés - Riportok bővítése és aktualizálása Étkezők és Megrendelt étkezések szerint:


Expand
titleÉtkeztetés - Új étkezési nyilatkozat rögzítéséhez a korábbi megrendeléseket lemondani szükséges, amelyre figyelmeztető üzenetet ír ki a rendszer

Étkeztetés - Új étkezési nyilatkozat rögzítéséhez a korábbi megrendeléseket lemondani szükséges, amelyre figyelmeztető üzenetet ír ki a rendszer:


Expand
titleÉtkeztetés - Új nyilatkozat rögzítési lehetősége inaktív, amennyiben az étkezőnek elfogadásra váró nyilatkozata van a rendszerben

Étkeztetés - Új nyilatkozat rögzítési lehetősége inaktív, amennyiben az étkezőnek elfogadásra váró nyilatkozata van a rendszerben:


Expand
titleÉtkeztetés - Étkezési kártya letölthetőségének vagy vágólapra helyezhetőségének a kialakítása

Étkeztetés - Étkezési kártya letölthetőségének vagy vágólapra helyezhetőségének a kialakítása:


Expand
titleCsatolt dokumentum feltöltésekor a fájlnak kötelezően rendelkeznie kell kiterjesztéssel

Csatolt dokumentum feltöltésekor a fájlnak kötelezően rendelkeznie kell kiterjesztéssel:


Expand
titleKérdőív - Új funkció beépítése alapján meglévő kérdőív másolható új kérdőívként

Kérdőív - Új funkció beépítése alapján meglévő kérdőív másolható új kérdőívként:


Expand
titleOTCSK - Döntés után megerősítő képernyőüzenet alapján lehetséges a továbblépés a tévesen létrehozott határozatok elkerülésének a csökkentése érdekében

OTCSK - Döntés után megerősítő képernyőüzenet alapján lehetséges a továbblépés a tévesen létrehozott határozatok elkerülésének a csökkentése érdekében:Tip
titleKRÉTA e-Ügyintézés 1.0.52968 verzió újdonságai (2019. 12. 11.)

.

Expand
titleÜzenetküldésnél a címzettek kiválasztásakor az Osztály / Csoport - legördülő menükben a tételek ASCII-kód + sorszám szerint rendezettek

Üzenetküldésnél a címzettek kiválasztásakor az Osztály / Csoport - legördülő menükben a tételek ASCII-kód + sorszám szerint rendezettek:


Expand
titleA Kapcsolattartási - modul funkcióinál (Iskolai kirándulások / Iskolai események / Kérdőívek) a lejárt határidejű tételék háttere piros színezéssel jelenik meg és alapértelmezetten az esemény / kérdőív létrehozója csak a saját tételeit látja, kezelheti:

A Kapcsolattartási - modul funkcióinál (Iskolai kirándulások / Iskolai események / Kérdőívek) a lejárt határidejű tételék háttere piros színezéssel jelenik meg és alapértelmezetten az esemény / kérdőív létrehozója csak a saját tételeit látja, kezelheti:


Expand
titleKérdőív kiküldése / módosítása / lezárása esetén email-értesítés küldése a címzett(ek)nek:

Kérdőív kiküldése / módosítása / lezárása esetén email-értesítés küldése a címzett(ek)nek:


Expand
titleKérdőív szerkesztése során nem mentett felület esetén megerősítő kérdést tesz fel a program a kilépés előtt:

Kérdőív szerkesztése során nem mentett felület esetén megerősítő kérdést tesz fel a program a kilépés előtt:


Expand
titleAz Étkezések kezelésénél az adott étkezőhöz tartozó nyilatkozat-váltás részletei információs-ikonban tekinthetők meg a felületen

Az Étkezések kezelésénél az adott étkezőhöz tartozó nyilatkozat-váltás részletei információs-ikonban tekinthetők meg a felületen:Tip
titleKRÉTA e-Ügyintézés 1.0.48505 verzió TPÜ-KRÉTA GR-el kapcsolódó újdonságai (2019. 11. 06.)

.

Expand
titleSikeres bankkártyás (VPOS) fizetés esetén háttérben kártyaellenőrzés történik

Sikeres bankkártyás (VPOS) fizetés esetén háttérben kártyaellenőrzés történik:


Expand
titleSZMK szülő előírás státuszának módosításakor megerősítő kérdést kap, amelynél opcionális megjegyzés rögzíthető

SZMK szülő előírás státuszának módosításakor megerősítő kérdést kap, amelynél opcionális megjegyzés rögzíthető:


Expand
titleBankszámla tranzakciók szűrése összeg szerint (3 féle opció), párosítás szerint (4 féle opció)

Bankszámla tranzakciók szűrése összeg szerint (3 féle opció), párosítás szerint (4 féle opció):


Expand
titleSzámlatörténet betöltéséhez .csv formátumú exportált file szükséges a banki felületről

Számlatörténet betöltéséhez .csv formátumú exportált file szükséges a banki felületről:


Expand
titleSzámlatörténet betöltés eredményének a kijelzése, hibák esetén a hibajelenségek elemzése

Számlatörténet betöltés eredményéről visszaigazolást kapunk a felületen. Amennyiben a betöltés során hibás sorokat tapasztal a rendszer, a hiba(k) konkrét okát automatikusan letölti xxxx_hibak.csv formátumú fájlba a felhasználó munkaállomására:


Expand
titleTranzakciók automatikus párosítása

A rendszer az automatikus párosítást a tranzakció közleménye és az összege alapján tudja elvégezni. Az automatikus párosítás külön szűrhető (lásd feljebb) illetve szükség esetén manuálisan megszüntethető:Tip
titleKRÉTA e-Ügyintézés 1.0.48505 verzió újdonságai (2019. 11. 06.)

.

Expand
titleÉtkezési beállítások kezelésekor étkezési idősávok beállíthatóságával bővült a funkció a hét napjaira vonatkozóan

Az étkezési beállítások kezelésekor étkezési idősávok beállíthatóságával bővült a funkció a hét napjaira vonatkozóan:


Expand
titleElőző napi idősávok lemásolása - gomb kihelyezése a felületre az étkezési idősávok meghatározásánál

Előző napi idősávok lemásolása - gomb kihelyezése a felületre az étkezési idősávok meghatározásánál:


Expand
titleIdősávok osztálybeállításánál kereső-funkció beépítése a mezőbe

Idősávok osztálybeállításánál kereső-funkció beépítése a mezőbe:


Expand
titleAzonosító kártyák kezelése az Étkezés - funkcióban

Az étkezések intézményi kezelésénél új menüpont került kihelyezésre az azonosító kártyák kezelésére vonatkozóan:Tip
titleKRÉTA e-Ügyintézés 1.0.47880 verzió TPÜ-KRÉTA GR-el kapcsolódó újdonságai (2019. 10 16.)

.

Expand
titleVPOS befizetés esetén a "Sikeres kártya ellenőrzés (megerősítésre vár)" - üzenet jelentéséhez infobox

VPOS befizetés esetén a "Sikeres kártya ellenőrzés (megerősítésre vár)" - üzenet jelentéséhez infobox: 


Expand
titlePénztárjelentésnél alapértelmezett kezdő- és záró dátum

Pénztárjelentésnél az alapértelmezett kezdő dátum az adott hónap első naptári napja, a záródátum pedig az adott hónap utolsó naptári napja:Tip
titleKRÉTA e-Ügyintézés 1.0.47616 verzió újdonságai (2019. 10. 16.)

.

Expand
titleLemondott (törölt) kirándulások és iskolai események megjelenítése

A lemondott (a szervező által törölt, de a rendszerben csak logikailag törölt) kirándulásokat és iskolai eseményeket mind az intézményi oldalon, mind a szülői (gondviselői) oldalon áthúzott karakterekkel jelöli a rendszer. A lemondott kirándulások és események a felületen:

 jelölőnégyzet bepipálásával jeleníthetők meg. A lemondott kirándulások és iskolai események a listában a többi kiránduláshoz / iskolai eseményhez hasonlóan szűrhetőek és rendezhetőek:


Expand
titleKérdőívek szerkesztési beállításainak a kihelyezése a felhasználói felületre

Kérdőívek szerkesztési beállításainak a kihelyezése a felhasználói felületre:


Expand
titleA kitöltendő kérdőíveknél valós idejű visszajelzések megjelenítése

A kitöltendő kérdőíveknél valós idejű visszajelzések megjelenítése:


Expand
titleKiküldendő iskolai kirándulások / események engedélykérésénél a címzettek listájánál oszlopérték-bővítés

Kiküldendő iskolai kirándulások / események engedélykérésénél a címzettek listájánál oszlopérték-bővítés a szülő (gondviselő) vagy törvényes képviselő nevének megjelenítésével és a rokonsági fok megjelenítésével:


Expand
titleIskolai kirándulások / események engedélykérésénél email-értesítés a szülő (gondviselő) / törvényes képviselő részére

Iskolai kirándulások / események engedélykérésénél email-értesítés a szülő (gondviselő) / törvényes képviselő részére:


Expand
titleIskolai kirándulások / események szülő engedélykéréseknél a listaelemek megjelenítésének az oszlopfejlécekbe beépített rendező- és szűrőfunkciókon kívüli további beállíthatóságának kihelyezése a felületre

Iskolai kirándulások / események szülő engedélykéréseknél a listaelemek megjelenítésének az oszlopfejlécekbe beépített rendező- és szűrőfunkciókon kívüli további beállíthatóságának kihelyezése a felületre:


Expand
titleIskolai kirándulások / események szülő engedélykéréseknél intézményi oldalon a visszajelzések törölhetővé tétele. A visszajelzés törlését követően szülői oldalon újra elküldhető a kiválasztott nyilatkozat

Iskolai kirándulások / események szülő engedélykéréseknél intézményi oldalon a visszajelzések törölhetővé tétele. A visszajelzés törlését követően szülői oldalon újra elküldhető a kiválasztott nyilatkozat:Tip
titleKRÉTA e-Ügyintézés 1.0.47478 verzió TPÜ-KRÉTA GR-el kapcsolódó újdonságai (2019. 10 09.)

.

Expand
titleVéglegesítésre kerültek az SZMK szülői felhasználó Osztálypénz kezelés - funkció menüpontjai

Véglegesítésre kerültek az SZMK szülői felhasználó Osztálypénz kezelés - funkció menüpontjai:


Expand
titleAz SZMK Előírások felületi elrendezése megegyezik, de külön válik az intézményi előírások felületétől

Az SZMK Előírások felületi elrendezése megegyezik, de külön válik az intézményi előírások felületétől:


Expand
titleAz SZMK Bankszámla-beállításnál link az OTP Bank kondícióihoz és a Junior számlák rögzítéséhez mezők kialakítása

Az SZMK Bankszámla-beállításnál link az OTP Bank kondícióihoz és a Junior számlák rögzítéséhez mezők kialakítása:


Expand
titleHázipénztárnál a napi bevétel automatikus feladásához közlemény generálása

Házipénztárnál a napi bevétel automatikus feladásához közlemény generálása:Tip
titleKRÉTA e-Ügyintézés 1.0.47478 verzió újdonságai (2019. 10. 09.)

.


Expand
titleHiánypótlásra visszaküldött, de nem hiánypótolt ügyek lezárása

A hiánypótlásra visszaküldött, de nem hiánypótolt ügyek lezárására a Határozat-fülön  - gomb került elhelyezésre. Használatakor az ügyhöz automatikusan bejegyzés kerül a lezárás módjára vonatkozóan:


Expand
titleÜzenetküldésnél a Tanárok-csoportban csak a tanárok neve alapján történik a címzettek kiválasztása

Üzenetküldésnél a Tanárok-csoportban csak a tanárok neve alapján történik a címzettek kiválasztása:


Expand
titleÜzenetküldésnél az Osztályfőnökök-csoportban a név és az osztály-jelölés alapján történik a címzettek kiválasztása

Üzenetküldésnél az Osztályfőnökök-csoportban a név és az osztály-jelölés alapján történik a címzettek kiválasztása:


Expand
titleÜzenetküldésnél a Vezetőség-csoportban a név és a munkakör alapján történik a címzettek kiválasztása

Üzenetküldésnél a Vezetőség-csoportban a név és a munkakör alapján történik a címzettek kiválasztása:


Expand
titleÜzenetküldésnél az intézmény összes tanulójának és / vagy az összes gondviselőjének kiválasztása

Üzenetküldésnél az intézmény összes tanulójának és az összes tanuló gondviselőjének történő egyidejű kiválasztása az Osztály - legördülő menüben található Az összes osztálynak - elem kijelölésével történik:


Expand
titleIAB - Adatbekérés menüpont megnevezése Kérdőív-re módosult és minden adatbekérés kifejezés kérdőív-re módosult

IAB - Adatbekérés menüpont megnevezése Kérdőív-re módosult és minden adatbekérés kifejezés kérdőív-re módosult:Tip
titleKRÉTA e-Ügyintézés 1.0.46319 verzió TPÜ-KRÉTA GR-el kapcsolódó újdonságai (2019. 10 02.)


.

Expand
titlePénztárjelentés előnézet pontosítása, nyomtatható sorszámozott pénztárjelentés véglegesítése

Pénztárjelentés előnézet pontosítása, nyomtatható sorszámozott pénztárjelentés véglegesítése:Expand
titleElőírás típusánál a Tankerület-előírás default értékre lett beállítva

Előírás típusánál a Tankerület-előírás default értékre lett beállítva:
Expand
titleElőírás határidejénél a 3 napon belül lejáró előírások listázási lehetőségével bővült az értékkészlet

Előírás határidejénél a 3 napon belül lejáró előírások listázási lehetőségével bővült az értékkészlet:


Expand
titleElőírások felületen csekk-státuszok szerint is szűrhetőek a listázási tételek

Előírások felületen csekk-státuszok szerint is szűrhetőek a listázási tételek:Tip
titleKRÉTA e-Ügyintézés 1.0.45835 verzió újdonságai (2019. 09 26.)


Expand
titleAktualizáltuk és pontosítottuk az e-Ügyintézés menürendszerét

Az e-Ügyintézés menürendszerében elhelyezett ikonok segítik a felhasználók eligazodását illetve az azonos nevű menüpontok megkülönböztetését:


Expand
titleAz Iskolai események gondviselői engedélykérési felületére kihelyezésre került a közvetlen Üzenetküldési-funkció

Az Iskolai események gondviselői engedélykérési felületére kihelyezésre került a közvetlen Üzenetküldési-funkció:


Expand
titleAz Iskolai kirándulások gondviselői engedélykérési felületére kihelyezésre került a közvetlen Üzenetküldési-funkció

Az Iskolai kirándulások gondviselői engedélykérési felületére kihelyezésre került a közvetlen Üzenetküldési-funkció:Tip
titleKRÉTA e-Ügyintézés 1.0.44731 verzió TPÜ-KRÉTA GR-el kapcsolódó újdonságai (2019. 09 18.)


Expand
titlePilot-intézményeknél aktiválásra került ÉTKEZTETÉS-modulhoz pénztárosi felhasználói kézikönyv kiadása

Az e-Ügyintézés ÉTKEZTETÉS-modulja teljeskörűen kezeli az intézményi tanulók és dolgozók étkeztetését a megrendeléstől, a különböző fizetési módokon keresztül a számlák kiegyenlítésén át, az étkeztetéshez tartozó riportok, kimutatások generálásáig.

A ÉTKEZTETÉS-modul nyitóoldala a Tudásbázisban: e-Ügyintézés ÉTKEZTETÉS

Felhasználói kézikönyv pénztárosoknak

View file
nameKRÉTA Étkezési Modul Felhasználói Kézikönyv Étkezési Ügyintézőknek v0.7.pdf
height250Expand
titlePénztárjelentéseknél Listázási-funkció került beépítésre

Pénztárjelentéseknél Listázási-funkció került beépítésre:
Tip
titleKRÉTA e-Ügyintézés 1.0.44731 verzió újdonságai (2019. 09 18.)


Expand
titlePilot-intézményeknél aktiválásra került az e-Ügyintézés KÖZÉTKEZTETÉS-modulja

Az e-Ügyintézés KÖZÉTKEZTETÉS-modulja teljeskörűen kezeli az intézményi tanulók és dolgozók étkeztetését a megrendeléstől, a különböző fizetési módokon keresztül a számlák kiegyenlítésén át, az étkeztetéshez tartozó riportok, kimutatások generálásáig.

A KÖZÉTKEZTETÉS-modul nyitóoldala a Tudásbázisban: e-Ügyintézés KÖZÉTKEZTETÉSExpand
titleAz üzenetküldéskor az üzenetekhez csatolható fájltípusok kibővítésre kerültek

Az üzenetküldéskor az üzenetekhez csatolható fájltípusok az alábbiak:
Tip
titleKRÉTA e-Ügyintézés 1.0.35293 verzió újdonságai


Expand
titleBoríték-ikon aktiválásra került a kommunikációs modul általánossá tételét követően

Az e-Ügyintézési modul Üzenetek-funkciójának általánossá tételét követően aktiválásra került a bejelentkezett felhasználó részére az új üzenetek kijelzése a KRÉTA-rendszer Adminisztrátori- és Napló-moduljában is a boríték-ikonon


Expand
titleÜzenetkezelés intézményen belüli engedélyeztetése

A kommunikációs modul (üzenetváltás) alapértelmezetten inaktív állapotban kerül kihelyezésre. A funkciót minden egyes intézménynek saját magának kell aktiválnia, ha engedélyezni szeretné annak a használatát a saját KRÉTA-rendszerén. Az aktíválást követően az e-Ügyintézés felületén az intézményi beállításokban meg kell adni az üzenetküldési engedélyek táblázatban (mátrixban), hogy milyen irányokban (mely felhasználók között) engedélyezik az intézményben az üzenetváltást (vagy az alapbeállításoknak megfelelő engedélyekkel történik az üzenetek küldése, fogadása).Tip
titleKRÉTA e-Ügyintézés 1.0.33930 verzió újdonságai


Expand
titleAutomatikus igazolás rögzítése a KRÉTÁ-ban

Az automatikus igazolás rögzítéshez az intézményi beállításoknál a TMGI-ügytípus automatikus végrehajtását engedélyezni szükséges:


Expand
titleAutomatikus közösségi szolgálat rögzítése a KRÉTÁ-ban

Az automatikus közösségi szolgálat rögzítéshez az intézményi beállításoknál a TKST-ügytípus automatikus végrehajtását engedélyezni szükséges:


Expand
titleAutomatikus igazgató engedély mulasztás igazolásának rögzítése a KRÉTÁ-ban

Az automatikus igazgatói engedély mulasztás igazolásának rögzítéshez az intézményi beállításoknál a IEDM-ügytípus automatikus végrehajtását engedélyezni szükséges:Tip
titleKRÉTA e-Ügyintézés 1.0.32628 verzió újdonságai


Expand
titlePop-up tájékoztató felirat BKI-folyamatot kezdeményezők részére

Pop-up tájékoztató felirat BKI-folyamatot kezdeményezők részére


Expand
titlePop-up tájékoztató BKI folyamatban nem egyező tanulói adatok esetére

Pop-up tájékoztató BKI folyamatban nem egyező tanulói adatok esetére:


Expand
titleIntézményi üzenetkezelési beállítások mátrix kihelyezése a beállítások menübe

Intézményi üzenetkezelési beállítások mátrix kihelyezése a beállítások menübe


Expand
titleTerembérlethez teremadat-mezők és képfájlok feltöltésének pontosítása

Terembérlethez teremadat-mezők és képfájlok feltöltésének pontosítása


Expand
titleTermek szűrési jellemzőinek pontosítása

Termek szűrési jellemzőinek pontosításaTip
titleKRÉTA e-Ügyintézés 1.0.32570 verzió újdonságai


Expand
titleBeállítások főmenüpont kihelyezése a bal oldali panelra

Beállítások főmenüpont kihelyezése a bal oldali panelra


Expand
titleBeállítások szekciói (témakörei) a beállítások menüpont nyitóoldalán

Beállítások szekciói (témakörei) a beállítások menüpont nyitóoldalán


Expand
titleFeladatkör(ök) kiválasztása a beállítások menüpont nyitóoldalán

Feladatkör(ök) kiválasztása a beállítások menüpont nyitóoldalán


Expand
titleÚj tagozat felvétele és beállítása az intézményi feladatkörökhöz

Új tagozat felvétele és beállítása az intézményi feladatkörökhöz


Expand
titleTagozatok beállítása illetve eltávolítása az intézményi feladatkörökhöz

Tagozatok beállítása illetve eltávolítása az intézményi feladatkörökhöz


Expand
titleÜgyintézés beállításai almenüpont a Beállítások-on belül

Ügyintézés beállításai almenüpont a Beállítások-on belül


Expand
titleIntézményi értesítési email cím megadhatósága, ahová a rendszer az új vagy hiánypótlás után beküldött ügyekről az értesítést küldje

Intézményi értesítési email cím megadhatósága, ahová a rendszer az új vagy hiánypótlás után beküldött ügyekről az értesítést küldje


Expand
titleÜgytípusokhoz hozzárendelhető alapértelmezett ügyintézők beállításai

Ügytípusokhoz hozzárendelhető alapértelmezett ügyintézők beállításai


Expand
titleAutomatikusan végrehajtható teendők beállításai

Automatikusan végrehajtható teendők beállításaiTip
titleKRÉTA e-Ügyintézés 1.0.31572 verzió újdonságai


Expand
titleElfelejtett jelszó esetén új jelszó beállítás-funkció bővítése email-értesítéssel ideiglenes e-ÜI felhasználónál

Elfelejtett jelszó esetén új jelszó beállítás-funkció bővítése email-értesítéssel ideiglenes e-ÜI felhasználónál


Expand
titleElfelejtett jelszó esetén új jelszó beállítás-funkció bővítése email-értesítéssel bejegyzett e-ÜI felhasználónál

Elfelejtett jelszó esetén új jelszó beállítás-funkció bővítése email-értesítéssel bejegyzett e-ÜI felhasználónál


Expand
titleElfelejtett jelszó értesítő email, amelyben a link 1 hétig érvényes

Elfelejtett jelszó értesítő email, amelyben a link 1 hétig érvényes


Expand
titleElfelejtett jelszó megváltoztatásáról visszaigazoló képernyőüzenet

Elfelejtett jelszó megváltoztatásáról visszaigazoló képernyőüzenetTip
titleKRÉTA e-Ügyintézés 1.0.31134 verzió újdonságai


Expand
titleBAI_Döntés generálása gomb az e-Ügyintézésbe adatok szinkronizálására

BAI_Döntés generálása gomb az e-Ügyintézésbe adatok szinkronizálására


Expand
titleBAI_Státusz-oszlop az e-Ügyintézésbe szinkronizált adatok ellenőrzésére

BAI_Státusz-oszlop az e-Ügyintézésbe szinkronizált adatok ellenőrzésére


Expand
titleBAI_Státusz-oszlopban a szinkronizálási jelzések útmutatója

BAI_Státusz-oszlopban a szinkronizálási jelzések útmutatója


Expand
titleBAI_Értesítők, határozatok letöltése egyben-link megjelenítése az intézményi nyitóoldalon

BAI_Értesítők, határozatok letöltése egyben-link megjelenítése az intézményi nyitóoldalon


Expand
titleE-Ügyintézés bejelentkeztető felület pontosítása szerepkörök szerint

E-Ügyintézés bejelentkeztető felület pontosítása szerepkörök szerintTip
titleKRÉTA e-Ügyintézés 1.0.30682 verzió újdonságaiExpand
titleBAI-folyamat határozat-készítéshez Döntés generálása-gomb kihelyezése az Adminisztrációs modul Beiratkozás felületére

BAI-folyamat határozat-készítéshez Döntés generálása-gomb kihelyezése az Adminisztrációs modul Beiratkozás felületére


Expand
titleBAI-folyamatban a felvett nebulóknál döntésértesítő automatikus generálása

Felvett nebulóknál döntésértesítő automatikus generálása a BAI-folyamatban:
Tip
titleKRÉTA e-Ügyintézés 1.0.29925 verzió újdonságaiExpand
titleOsztály adatai ablakban SZMK-képviselő és SZMK-képviselő helyettesek beállításához új mezők létrehozása

Osztály adatai ablakban SZMK-képviselő és SZMK-képviselő helyettesek beállításához új mezők létrehozása


Expand
titleOsztály adatai ablakban osztálypénz bankszámlaszámának és kedvezményezettjének beállításához új mezők létrehozása

Osztály adatai ablakban osztálypénz bankszámlaszámának és kedvezményezettjének beállításához új mezők létrehozása


Expand
titleÚj ideiglenes felhasználói regisztráció pontosítása

Új ideiglenes felhasználói regisztráció pontosítása


Expand
titleElfelejtett jelszó esetén jelszó-emlékeztető email kiküldése felhasználó részére

Elfelejtett jelszó esetén jelszó-emlékeztető email kiküldése felhasználó részére


Expand
titleIntézményi bejelentkezés csak e-Ügyintézési folyamat kezeléséhez

Intézményi bejelentkezés csak e-Ügyintézési folyamat kezeléséhez


Expand
titleÚj ideiglenes felhasználóval négy beiratkozási és egy másodlatigénylési funkció kihelyezése

Új ideiglenes felhasználóval négy beiratkozási és egy másodlatigénylési funkció kihelyezéseTip
titleKRÉTA e-Ügyintézés 1.0.29326 verzió újdonságai


Expand
titleAz általános iskolai beiratkozás intézményi kezeléséhez az e-Ügyintézésben videó tájékoztató anyag érhető el a KRÉTA Videótárban

Az általános iskolai beiratkozás intézményi kezeléséhez az e-Ügyintézésben videó tájékoztató anyag érhető el a KRÉTA Videótárban:
Expand
titleBeiratkozás felületen az e-Ügyintézés során benyújtott kérelmek automatikus összefésülése a hagyományosan kezelt kérelmekkel

Beiratkozás felületen az e-Ügyintézés során benyújtott kérelmek automatikus összefésülése a hagyományosan kezelt kérelmekkel:


Expand
titleTanulmányi Pénzügyi Rendszer kihelyezése pilot2-intézmények számára

A pilot2-intézmények részére megtörtént a Tanulmányi pénzügyi modul aktiválása. A Tanulmányi pénzügyi modullal kapcsolatosan további részletes leírás olvasható a Tudásbázis e-Ügyintézés: Tanulmányi pénzügyi rendszer oldaláról kiindulva.


Expand
titleFizetési módok kibővítése bankkártyás fizetéssel

Fizetési módok kibővítése bankkártyás fizetéssel:


Expand
titleHázipénztár kezelésénél pénztár-ellenőrzés funkció beépítése

Házipénztár kezelésénél pénztár-ellenőrzés funkció beépítése


Expand
titlePénztárjelentésnél előnézet letöltéséhez funkciógomb kihelyezése

Pénztárjelentésnél előnézet letöltéséhez funkciógomb kihelyezése:


Expand
titleBanki átutalásnál közleményadatok vágólapra helyezhetőségéhez ikonok kialakítása

Banki átutalásnál közleményadatok vágólapra helyezhetőségéhez ikonok kialakítása:


Expand
titleTPÜ-modulhoz gondviselői e-learning tananyag aktiválása a KRÉTÁ-ban

TPÜ-modulhoz gondviselői e-learning tananyag aktiválása a KRÉTÁ-ban:


Expand
titleTPÜ-modulhoz intézményi e-learning tananyag aktiválása a KRÉTÁ-ban

TPÜ-modulhoz intézményi e-learning tananyag aktiválása a KRÉTÁ-ban:


Expand
titleTPÜ-modul pénztárkezelési műveleteihez intézményi e-learning tananyag aktiválása a KRÉTÁ-ban

TPÜ-modul pénztárkezelési műveleteihez intézményi e-learning tananyag aktiválása a KRÉTÁ-ban:Tip
titleKRÉTA e-Ügyintézés 1.0.27528 verzió újdonságaiExpand
titleBAI-folyamatnál a kérelmezői oldalon figyelmeztető üzenet az online jelentkezés legfontosabb feltételeiről


Expand
titleBAI-folyamatnál a választható egyházi jogi személyek pontosítása

A hit- és erkölcstan oktatását végző egyházi jogi személyek listájának a bővítése és aktualizálása


Expand
titleBAI-folyamatnál új check-boxok a gyermek (tanuló) helyzetére vonatkozólag


Expand
titleBAI-folyamatnál a kötelezően csatolandó dokumentumok kiváltása


Expand
titleBAI-folyamatnál új Piszkozat mentése-funkció beépítése

Új kérelem létrehozásakor a felhasználó a Piszkozat-mentése gombra kattintva elmentheti az űrlap beküldés előtti állapotát. Ha van mentett piszkozat a kérelem kitöltésekor, akkor a felhasználó eldöntheti, hogy a korábbi űrlapkitöltést akarja-e folytatni vagy elveti a korábban elmentett piszkozatot és tiszta űrlappal kezdi meg a kitöltést.


Expand
titleÜzenetváltás-funkció aktiválása a mobilapp felületeken


Expand
titleÜzenetküldésnél a címzettek kiválasztásánál az osztályfőnök-helyetteseknek is a megjelenítéseTip
titleKRÉTA e-Ügyintézés 1.0.26357 verzió újdonságaiExpand
titleÜzenetváltási-funkció aktiválása KRÉTA felületen

A főmenüsorban található Üzenetek-főmenüpont aktiválásra került, amely átirányít az e-Ügyintézés modul Üzenetek-felületére:Expand
titleÚj igazolás típusokkal bővült a Tanulói mulasztás igazolása (TMGI) - eÜgy

A korábbi Gondviselői és Orvosi igazolás mellett három új típus szerint lehet mulasztási kérelmet kezdeményezni:


Expand
titleTanulói felmentési kérelemnél (TFMGK) bejelölhető az Egyéb felmentés, igazgatói hatáskörben típus


Expand
titleIntézményi nyitóoldalon új Kiosztom-funkció az eÜgyek delegálására
Tip
titleKRÉTA e-Ügyintézés 1.0.21248 verzió újdonságaiExpand
titleBeküldött mulasztások automatikus osztályfőnökhöz rendelése

Az eÜgyintézői modul kérelmezői oldalán mulasztás beküldésekor az Ügyintéző-oszlopban megjelenik a tanuló osztályfőnöke (szülő, gondviselő a beküldést követően azonnal értesül arról, hogy kihez került az igazolás):

Ugyanekkor az eÜgyintézési modul intézményi oldalán az osztályfőnök-ügyintézőnél a beküldött mulasztás új státuszban jelenik meg:

A folyamat részletes intézményi eÜgyintézői leírása megtalálható a Tanulói mulasztás igazolása intézményi oldal - on.


Expand
titleeÜgyintézőre ügyek leszűkítése

Az eÜgyintézői modul nyitóoldalán lehetősége van az eügyintézőnek arra, hogy beállítsa azt, hogy az ügyek táblázatban csak a saját ügyei jelenjenek meg vagy minden ügy megjelenjen (ezeken belül a lezárt ügyek és a folyamatban lévő ügyek megjelenítése nem változott):Expand
titleTanuló osztályjelzésének megjelenítése illetve az ügyek tanulói osztályokra történő szűrése

Az eÜgyintézői modul nyitóoldalán lehetősége van az eügyintézőnek arra, hogy az ügyek táblázatban a tanulókat az osztályjelzésük alapján sorba rendezze illetve osztályok szerint i csoportosításban jelenítse meg az ügyeket:Tip
titleKRÉTA e-Ügyintézés 1.0.18831 verzió újdonságaiExpand
titlee-Learning tananyagok elérhetősége a KRÉTA-rendszerből intézményi felhasználók részére

A KRÉTA-rendszerben intézményi felhasználók részére a főmenüsorban található "e-Learning"-főmenüpontra kattintva e-Learning tananyag végezhető el:


Expand
titlee-Learning tananyagok elérhetősége a KRÉTA-rendszerből kérelmezői felhasználók részére

A KRÉTA-rendszerben kérelmezői felhasználók (szülők, gondviselők, nagykorú tanulók) részére a főmenüsorban található "e-Learning"-főmenüpontra kattintva e-Learning tananyag végezhető el:Tip
titleKRÉTA e-Ügyintézés 1.0.18631 verzió újdonságaiExpand
titleIntézményi bejelentkezés a KRÉTA-rendszerből

A KRÉTA-rendszerben felhasználói jogosultsággal rendelkezőket (adminisztrátor, napló) a főmenüsorban található e-Ügyintézés menüpontra kattintva a program automatikusan átnavigálja az e-Ügyintézés modulba, ahol folyamat indítását kezdeményezhetik a rendszerben:
Tip
titleKRÉTA e-Ügyintézés 1.0.18148 verzió újdonságaiExpand
titleGondviselői bejelentkezés az e-Ellenőrző modulból

A Gondviselőket / Tanulókat (nagykorúak) az e-Ellenőrző modul főmenüsorában található e-Ügyintézés menüpontra kattintva a program automatikusan átnavigálja az e-Ügyintézés modulba, ahol folyamat indítását kezdeményezhetik a rendszerben:


Expand
titleGondviselők / Kérelmezők részére ideiglenes felhasználói regisztráció a bejelentkezési felületen

A Gondviselők / Tanulók (nagykorúak), akik még nem rendelkeznek felhasználói jogosultsággal az e-Ügyintézés modul használatához, a bejelentkezési felületen regisztrációt kezdeményezhetnek. Bővebb leírás: a KRÉTA Tudásbázis A Gondviselői / Tanulói bejelentkezés folyamata az e-Ügyintézésben oldalon található.
Info
iconfalse
titleKeresés

Írja be a keresett kifejezést a Tudásbázisban történő kereséshez! A kereséshez használhatja a csillag(*) karaktert is a keresőszavak végén.

Livesearch
spaceKeyEUG
sizelarge
additionalpage excerpt
placeholderMegoldás keresése
typepage

Expand
titleKeresési tanácsok

Egyáltalán nem, vagy túl kevés keresési eredményt kapott?

Ha információk keresésekor az összes szó helyesírásának ellenőrzése után sem kap találatot, bővítse a keresést további eredményekért:

  • Használjon kevesebb keresési kifejezést. Használja például a „importálás” szót az „tanulók importálása” kifejezést helyett.
  • Használjon általánosabb keresési kifejezéseket. Használja például a „számítógép” vagy a „PC” szót a „laptop” helyett.

  • Használja a csillag (*) karaktert a keresőszavak végén. A óra* kifejezés például megtalálja a „órarend” és a „óralátogatás” szót is. A * használata a szavak elején vagy közepén nem működik.Panel
borderColor#2FA8CA
titleColor#FFFFFF
borderWidth1
titleBGColor#2FA8CA
borderStylesolid
titleKRÉTA e-Ügyintézés videótár és bemutatók

Az e-Ügyintézéssel kapcsolatos ügyfélszolgálati bejelentések menete (tájékoztató videó)

 KRÉTA e-Ügyintézés modul videótár


Panel
borderColor#f56970
titleColor#FFFFFF
borderWidth1
titleBGColor#f56970
borderStylesolid
titleKRÉTA e-Ügyintézés Felhasználói kézikönyvek

 KRÉTA e-Ügyintézés_Mintaszabályzat_v1.0.pdf

 KRÉTA e-Ügyintézés_Ügyfél tájékoztató_v1.0.pdf

További felhasználói kézikönyvek az adott e-ügyintézési funkciók leírásának a nyitóoldalán találhatók.


Panel
borderColor#f59120
titleColor#FFFFFF
borderWidth1
titleBGColor#f59120
borderStylesolid
titleKRÉTA e-Ügyintézés e-Learning tananyagok

A KRÉTA e-Ügyintézési felületeihez készült e-Learning tananyagok a rendszerbe bejelentkezve a jogosultsági szinteknek megfelelően a főmenüsorból az e-Learning főmenüpontra kattintva érhetők el:


Panel
borderColor#2FA8CA
titleColor#FFFFFF
borderWidth1
titleBGColor#2FA8CA
borderStylesolid
titleKRÉTA e-Ügyintézés Szakmai útmutatók

 Fogalomtár A-Z-ig

 e-Ügyintézési folyamatokhoz kapcsolódó Gyakran Ismételt Kérdések

 Jó gyakorlatok (példatár)


Panel
borderColor#10ac84
titleColor#FFFFFF
borderWidth1
titleBGColor#10ac84
borderStylesolid
titleSegédletek az e-Ügyintézési modul szerkezeti áttekintéséhez

adobe, document, file, powerpoint, presentation, report icon Kérelmezői oldal_kezdőképernyő:

adobe, document, file, powerpoint, presentation, report icon  Intézményi oldal menürendszere


Panel
borderColor#f587d6
titleColor#FFFFFF
borderWidth1
titleBGColor#f587d6
borderStylesolid
titleKonferencia előadások

adobe, document, file, powerpoint, presentation, report icon Az e-Ügyintézés PILOT projekt tapasztalatai, intézményi szemmel - Dr. Neizer Zita intézményvezető-helyettes (Szinyei Merse Pál Gimnázium) előadása a 2019. évi KRÉTA konferencián

adobe, document, file, powerpoint, presentation, report icon Az e-Ügyintézés gyakorlati tapasztalatai - Dobránszky Sándor  Intézményvezető-helyettes (Debreceni Ady Endre Gimnázium) előadása a 2019. évi KRÉTA konferencián