Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

A KRÉTA e-Ügyintézés bemutatása

A Köznevelési Elektronikus Ügyintézési Rendszer (röviden: e-Ügyintézés) a szülők, gondviselők, osztályfőnökök, adminisztrátorok valamint egyéb kérelmezők részére biztosítja a köznevelésben szereplő folyamatok elektronikus benyújtási és ügyintézési lehetőségét. Az e-Ügyintézés fogalma alatt számos olyan szoftvermodult (pl. üzenetek, étkezés, pénügyi rendszer stb.) értünk, amely ezeknek a folyamatoknak a digitalizálását és on-line ügyintézését teszi lehetővé. Az alábbiakban bemutatjuk, hogy az e-Ügyintézéséből milyen modulok és programfunkciók érhetők el.


Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

e-Ügyintézés intézményi funkciók

Az e-Ügyintézés intézményi felületét a KRÉTA-rendszerben admin jogosultsággal rendelkező felhasználók kezelhetik a rendszeren keresztül benyújtott kérelmeket és egyéb dokumentumokat, továbbá elvégezhetik a döntéshozatalhoz szükséges teendőket, az ügyintézési folyamatok  megvalósulásához szükséges információk bekérését, rendszerezését. 

Status
subtletrue
colourGreen
titleINTÉZMÉNY
 Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

e-Ügyintézés kérelmezői felület 

A gondviselői vagy tanulói jogosultsággal rendelkező felhasználók kérelmet (kérelmeket), jelentkezési lapot, iratokat, igazolásokat, felmentéseket és egyéb dokumentumokat nyújtanak be az intézmények felé elektronikus formában az e-Ügyintézés rendszerén keresztül, továbbá nyomon követhetik ezen ügyek folyamatát is.  

Status
subtletrue
colourYellow
titleSZÜLŐKPanel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1
e-Ügyintézés: Üzenetek kezeléseImage Added

Üzenetek kezelése

A KRÉTA üzenetváltási felülete az intézményen belüli felhasználók számára érhető el elsődlegesen intézményen belüli kommunikációs csatornaként (a vezetői jogosultsággal rendelkező felhasználók a fenntartó felé intézményen kívüli elektronikus úton történő üzenet- és csatolmányküldési lehetőséggel is rendelkeznek).

Status
subtletrue
colourYellow
titleSZÜLŐK
  
Status
subtletrue
colourGreen
titleINTÉZMÉNY
   
Status
subtletrue
colourBlue
titleTANÁRPanel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1
Image Added

Étkezési modul

e-Ügyintézés: Étkeztetés

A KRÉTA-rendszerben e-ügyintézés keretében lehetőség van arra, hogy az étkeztetés bármely szereplője, akár személyes megjelenés és várakozás nélkül online kapcsolaton keresztül intézhesse az étkezéssel kapcsolatos ügyeit.

Status
subtletrue
colourGreen
titleINTÉZMÉNY
  
Status
subtletrue
colourYellow
titleSZÜLŐKPanel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

Tanulmányi pénzügyi modul

e-Ügyintézés: Image Added

Tanulmányi pénzügyi modul

(TPM- KRÉTA GR)

A Tanulmányi pénzügyi modul támogatja a tanulói jogviszonnyal összefüggő pénzügyi tranzakciók lebonyolítását a gondviselők és az intézmények között, a tanulmányokhoz vagy közvetetten kapcsolódó pénzügyi feladatokat illetően. 

Status
subtletrue
colourGreen
titleINTÉZMÉNY
  
Status
subtletrue
colourYellow
titleSZÜLŐKPanel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1
Image Added

Kiterjesztett e-Ügyintézés

Image Removed

Az intézményeknek és kérelmezőknek az állam által központilag biztosított Központi Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatásokkal (KEÜSZ) és Szabályozott Elektronikus Szolgáltatásokkal (SZEÜSZ) lehetőség van digitálisan aláírt dokumentumok beküldésére.

Status
subtletrue
colourYellow
titleSZÜLŐK
  
Status
subtletrue
colourGreen
titleINTÉZMÉNY


Hogyan lehet bejelentkezni az e-Ügyintézésébe? 

Az e-Ügyintézés a KRÉTA rendszeren keresztül érhető el az intézményi felhasználók ill. a tanulók, szülők részére egyaránt. 

Szeretne gyorsan megismerkedni az e-Ügyintézés funkcióival? 

Nézze meg a videótárban található oktatóvideóinkat,hogy megismerkedhessen a program különböző funkcióival!

Érdeklik az e-Ügyintézés gyakorlati alkalmazásai? 

Olvassa el az intézményi jó gyakorlatok példatárát, amelyben az iskolák mutatják be az e-Ügyintézés gyakorlati alkalmazását!


HTML
<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
display: none;
}
div#main {
margin-left: 0px !important;
}
div#footer {
margin-left:0px !important;
}
.panel {
min-height: 450px;
}
</style>