Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

A magyar köznevelési intézményekben lehetőség van arra, hogy a gondviselő kérelmet nyújtson be a tanuló hiányzásának igazgatói engedélyezésére bármilyen okokból (pl. utazás, családi esemény).A  A kérelem benyújtását a tanuló vagy a gondviselő kezdeményezi. A kérelem visszamenőlegesen nem kezdeményezhető.


Warning
titleÜgyintézési határidő

Az ügyintézési határidőt minden esetben az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) vagy Házirendje szabályozza.

...

Az 'Igazgatói engedély diák mulasztásának igazolására gondviselői kérelem' e-Ügyintézési folyamat határozattal zárul, amely szintén a 'Folyamatban lévő ügyek'-felületen tekinthető meg vagy onnan pdf-formátumban tölthető le.

Include Page
VIDEO:eÜgyintézés - IEDM - Igazgatói engedély diák mulasztásának igazolására kérelem benyújtása
VIDEO:eÜgyintézés - IEDM - Igazgatói engedély diák mulasztásának igazolására kérelem benyújtása