Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Az e-Ügyintézés Gondviselői/Szülői/Tanulói oldalának bemutatása. 

Az e-Ügyintézési modulba történő bejelentkezés műveletének és a modulból történő kijelentkezés műveletének megtekintése.

Az Ideiglenes felhasználóként történő bejelentkezés esetén szűkített hatókörrel elvégezhető műveletek megtekintése.

Az e-Ügyintézés folyamataiban általánosan alkalmazott adatkezelési műveletek megtekintése.


Az e-Ügyintézés folyamatainak rövid leírása és a kezelésüket bemutató videók szülők, gondviselők részére

KAPCSOLATTARTÁSI folyamatokvideó
Üzenetváltás a rendszer felhasználói közöttVideó megtekintése (ÁK)
Iskolai kirándulások engedélyének kérelmezői kezeléseVideó megtekintése (IKEGB)
Iskolai események engedélyének kérelmezői kezeléseVideó megtekintése (IEREGB)
Intézményi adatbekérések kezeléseVideó megtekintése (IAB)
Intézményi előírások kezeléseVideó megtekintése (IRB)