Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Tip
titleÜdvözöljük a KRÉTA Adminisztrációs Rendszer Felhasználói Kézikönyvében!

A KRÉTA Adminisztrációs Rendszer Felhasználói Kézikönyve elsősorban intézményvezetőknek, igazgatóhelyetteseknek, iskolatitkároknak és adminisztrációs munkatársaknak nyújt segítséget az adminisztrációs és tanügyigazgatási feladatok elvégzéséhez.

Az Adminisztrációs rendszer Image Removedrendszer

A KRÉTA rendszernek legfontosabb alapmodulja az intézményi adminisztrációs ill. tanügyigazgatási rendszer, amely a KRÉTA programban Adminisztrációs rendszer néven szerepel. Az Adminisztrációs rendszer tartalmazza mindazon adatokat, amelyeket egy köznevelési intézménynek tárolnia kell önmagáról, alkalmazottairól, diákjairól valamint tanügyi folyamatairól.  Az szoftvermodul segítségével lehet kezelni az intézmény törzsadatait, a tanulói és alkalmazotti adatokat, továbbá az oktatásszervezéshez szükséges tartalmakat (pl. tantárgyak, termek, osztályok, csoportok stb.) is. Az Adminisztrációs rendszerben kezelhetők a tantárgyfelosztás (TTF), az órarend, valamint a helyettesítések is, továbbá ebben a modulban módosíthatók a tanév rendjének adatai is. A szoftvermodulban lehet megtenni azokat a beállításokat, testreszabásokat is, amelyek módosíthatják a további modulok (pl. e-napló, elektronikus ellenőrző stb.) működését is. Az Adminisztrációs rendszer főbb funkciói a következők:


Nyilvántartás

A Nyilvántartás menüben kezelheti az intézmény adminisztrációs rendszerében kezelhető alapnyilvántartásokat és tanügyi adatokat.


e-Napló

Az e-Napló menüpontban kezelhetjük az órarendet, a helyettesítéseket, valamint számos szűrési, keresési lehetőség is rendelkezésre áll.Importálások

A KRÉTA rendszerben az Importálások menüben lehet különböző külső adatforrásokból (Excel táblázatok, KIR rendszer)  adatokat betölteni a szoftverbe


Dokumentumok

A Dokumentumok menüpontból a különböző iskolai dokumentumokat (osztálynaplók, csoportnaplók) lehet elektronikus formátumban előállítani. Tanulók besorolása

A menüben lehet a felvett tanulókat besorolni vagy áthelyezni az osztályaikba, csoportjaikba, továbbá kiíratni a végzős tanulókat.


Adatszolgáltatások

Az Adatszolgáltatások menüpont az intézmények Fenntartói által meghatározott rendszeres ill. "ad-hoc" adatszolgáltatásokat tartalmazza.