Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Üdvözöljük a KRÉTA Tudásbázison!

A KRÉTA Tudásbázis Portál célja, hogy a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer felhasználói (fenntartók, intézményvezetők, pedagógusok, tanulók, szülők) részére hatékony segítséget tudjon nyújtani a KRÉTA rendszer használatához. A tudásbázisban megtalálhatók a KRÉTA különböző moduljainak felhasználói kézikönyvei, a programfunkciók gyors megismerésére szolgáló áttekintő segédletek, továbbá a fenntartókkal együtt készített szakmai útmutatók is. 

Info
titleTudásbázis újdonságok

A tanév váltásával kapcsolatosan felmerülő gyakori kérdésekre adott válaszokat, ide kattintva érhetjük el a Tudásbázisban!

A Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) rovatunkban a tanév zárásával kapcsolatos kérdéseket válaszoltunk meg.

A szakmai útmutatók között elérhető a Klebelsberg Központhoz tartozó intézmények részére a végzettségek kezelésére vonatkozó szakmai útmutató.

Legfrissebb hírek és információk

Panel
borderColor#2FA8CA
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth1
titleBGColor#2FA8CA
titleÚj KRÉTA modulok érhetőek el az állami fenntartású intézmények számára az intézményi beállítások függvényében

A KRÉTA rendszerekben elérhetővé vált - az adott intézmény Feladatellátási helyeinek függvényében - speciális modulok használata. A Nyilvántartás/Intézményi felületen beállított feladatellátási helyek az alábbiak szerint kapcsolják be az egyes modulokat.


Image Added

AMI modul
bekapcsolásához lehetséges ellátott köznevelési feladatok:


Image Added

Kollégium modul
bekapcsolásához lehetséges ellátott köznevelési feladatok:


Image Added

EGYMI modul
bekapcsolásához lehetséges ellátott köznevelési feladatok:

 • Alapfokú művészetoktatás
 • Művészeti szakgimnázium

További információk az AMI modulról


 • Kollégium
 • Gyermekotthoni feladatok

További információk a Kollégium modulról


 • Utazó gyógypedagógusi hálózat


További információk az EGYMI modulról


Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az AMI, Kollégiumi és az EGYMI modulok csak a 2019/20-as tanévben érhetőek el, a 2018/19-es aktív tanévi felületeken a menüpontokon belüli funkciók nem használhatók!


Tip
titleAz Emberi Erőforrások Minisztere jóváhagyta a KRÉTA rendszert, mint a kötelező tanügyi nyilvántartást felváltó elektronikus adatnyilvántartást

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 57. § (6) bekezdésében foglaltak szerint az iskolai nyomtatványok - az év végi bizonyítvány és az állami vizsga teljesítéséről kiállított bizonyítvány kivételével - az oktatásért felelős miniszter, szakképesítést tanúsító bizonyítvány esetén a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által jóváhagyott rendszer alkalmazásával, a személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi követelmények megtartásával elektronikus úton is elkészíthetők és tárolhatók. Az Nkt. 77. § (2) bekezdés h) pontja alapján az oktatásért felelős miniszter jóváhagyása szükséges a kötelező tanügyi (papíralapú) nyilvántartást felváltó elektronikus adatnyilvántartáshoz.

2018. augusztus 15-én az Emberi Erőforrások Minisztere jóváhagyta a KRÉTA rendszert, mint a kötelező tanügyi nyilvántartást felváltó elektronikus adatnyilvántartást, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 94. §-ában foglalt alábbi tanügyi nyomtatványok tekintetében:

 • osztálynapló;
 • csoportnapló;
 • egyéb foglalkozási napló;
 • órarend;
 • tantárgyfelosztás,
 • ellenőrző.

A miniszteri jóváhagyás lehetővé teszi, hogy a 2018/2019. tanévtől kezdve a fenti tanügy-igazgatási dokumentumok már a KRÉTA rendszerben tárolhatóak, őrizhetőek, a rendszerben előállított naplók elfogadott hivatalos dokumentumnak minősülnek, és – az Nkt. 57.§ (6) bekezdése szerinti kivételektől eltekintve – nem szükséges kinyomtatni őket. A köznevelési intézmény a házirendben meghatározhatja az eljárást, hogy amennyiben egy szülő kéri a papír alapú tájékoztatást, akkor ezt milyen módon kaphatja meg. Javasoljuk, hogy a papír alapú tájékoztatás a KRÉTA rendszerből nyomtatott dokumentum formájában történjen meg értesítőben (ellenőrző), amelyet a köznevelési intézmény ad ki a szülő kérésére legfeljebb havonta egyszer.


Szoftverfrissítések, újdonságok

Munkakörök adatszótár bővítése a "NOKS pedagógiai felügyelő" elemmel

Végzettségek adatszótár bővítése a "Technika és életvitel" és a "Neveléstudomány" elemekkel

Záradékolás osztályfőnökként

 • az Osztályfőnöki feladatok / Osztály tanulói menüpontban már elérhető a záradék adatszótár, melynek elemeit rendezhetik, illetve elrejthetik az Adminisztrációs rendszerben, az Adatszótárak menüpontja alatt

Módosítás a törzslapok megjelenítésében

Évfolyamot váltó tanuló esetében már elkülöníthetők a két osztályban kapott értékelések

Tip
titleKréta 2.58 77 verzió újdonságai (20182019.0608.1428.)
Expand
titleaz Osztályfőnöki záradékadás menete
Include Page
FKKENAPLO:Osztályfőnöki záradékadás meneteFKKENAPLO:Osztályfőnöki záradékadás menete
Expand
titlea tanuló neve és oktatási azonosítója is megjelenik a záradék blokk címében, hogy a fejléc nélküli nyomtatáskor egyértelműen azonosítható legyen a törzslap

a törzslapok generálása során lehet kiválasztani, hogy egyszerre a teljes törzslaptartalom, vagy csak a felső, fejléc rész, vagy csak az alsó adatrész kerüljön e bele a generált PDF dokumentumba

Image Removed

bármelyik generálást is választják, az alsó, adatokat tartalmazó részen, a Záradékok cellában megjelenik a tanuló neve és oktatási azonosítója:

Image Removed Image Removed

Expand
titleaz SNI blokk csak akkor jelenik meg, ha releváns adatokat tartalmaz

a törzslapok generálása során kiválasztható, hogy az SNI adatok generálásra kerüljenek e a dokumentumba

Image Removed

abban esetben jelenik csak meg a törzslapon az SNI adatokat tartalmazó cella, amennyiben az adott tanuló számára adatok vannak rögzítve az SNI/BTM felületen az adminisztrációs felületen keresztül

Image Removed

Expand
titleA német mellett már angol nyelvű törzslap is generálható

a dokumentumok törzslapokat tartalmazó szekciójában választható ki a használni kívánt, különböző nyelvű alapsablon

Image Removed

Expand
titleBizonyítvány pótlap esetén választható a "Folyamatos szöveg" opció, amivel tömörebb, így rövidebb dokumentum állítható elő

a pótlap generálási tulajdonságok kiválasztási képernyőjén megadható, hogy a korábbi, Táblázatos, vagy az új, Folyamatos szöveggel opciót szeretnénk e használni

Image Removed

Táblázatos példa:

Image Removed

Folyamatos szöveges példa:

Image Removed

Expand
title Az éves óraszám megjelenik az 1-3. évfolyamos törzslapon is

a törzslapok generálási beállításai között választható és a legenerált dokumentumon is megjelenik az éves óraszám a szöveges értékeléseket tartalmazó törzslapok esetében is

Image Removed

Expand
title Magatartás és szorgalom "tantárgyakhoz" külön is rögzíthető szöveges értékelés mondatbank

az intézményi Mondatbankba külön választható a csak Magatartás és a csak Szorgalom szöveges értékeléshez is mondatbanki elem

Image Removed

Tip
titleKréta 2.57 verzió újdonságai (2018.06.03.)

Pedagógus saját adatainak kezelése
Pedagógusok beállíthatják a publikus email címe mellett a munkahelyi, nem nyilvános elérhetőségét is a profilbeállítások között.

Image Removed

Keresési felületek módosítása
A keresési felületeken már nem jelenik meg az oktatási azonosító esetén a "7" karakter az első helyen, mivel ez zavaró volt, ha az azonosító számot másolással akartuk megadni.

Osztály/csoport kisorolási adatok
Az Osztályok/Csoportok tanulóinak listája felületen pontosabb adatok érhetők el a tanulói csoport- vagy osztálytagságok lezárásáról, módosításáról.

Image Removed

Pedagógus által adott értékelések
A Pedagógusok által adott értékelések dokumentumban is elérhető az ún. multiselect, melynek segítségével egyszerre több (akár az összes) pedagógus által adott értékelés letölthető egyszerre.

Főtantárgy óraszáma a törzslapon
A törzslapon beállítható, hogy a főtantárgy alá sorolt altantárgy(ak) óraszáma(i) hozzáadódjanak-e a főtantárgy óraszámához, ha azok nincsenek bizonyítványban megjelenőnek állítva.

Image Removed

Minimális óraszám beállíthatósága tanítási napra
A Testreszabás menüpontban, az Elektronikus napló korlátozásai között megadható, hogy legalább hány naplózott óra esetén vegye a program érvényes, sorszámozott tanításai napnak az egyes napokat.

Image Removed

 • A nulla beállítása esetében minden tanítási napot sorszámoz a program, függetlenül a megtartott órák számától.
 • Nullánál nagyobb szám esetén megoldódik az estis és levelezős képzések esetén a napok sorszámozásának problémája

Végzettségek kezelése
Végzettségek megadásának átdolgozása a KK-s intézmények számára a fenntartó kérései alapján. A funkcióhoz tartozó szakmai útmutatót ide kattintva lehet letölteni!

Tip
titleKréta 2.56 verzió újdonságai (2018.05.16.)

Törzslapok paramétereinek, tartalmának bővítése

 1. a tanulókhoz kötött rögzített SNI-s adatok megjelennek a törzslap megfelelő blokkjában
 2. szakképzési intézmények számára beállítható, hogy a törzslapon a szakképesítés vagy részszakképesítés megnevezése és száma megjelenjen
 3. beállítható a hetek száma a végzős és nem végzős évfolyamok esetében, hogy a törzslapon megjelenő éves óraszám ez alapján számítódjon
 4. lehetőség van arra, hogy beállíthassák a törzslap címében megjelenő intézményi nevet és címet, az Intézményi adatokban rögzített Működési helyek közül választva

Image Removed

A "Napló nézet" felület módosítása
Azok az órák, ahol egy tanulót "nem jelenlévőnek" jelöltek, nem jelenik meg az osztályfőnök számára a Napló nézetben, így nem lehet tévedésből hiányzónak jelölni egy tanulót ilyen foglalkozásokra

Tanmenet kezelésének javítása
Ha a tanmenet több olyan elemet is tartalmaz, melyek megnevezése teljesen azonos, akkor már ezek mindegyike elérhető a megadott sorszámú óránál

Helyettesítések és elmaradt tanórák kezelése
Helyettesítés illetve elmaradt óra esetén a pedagógus Napirendjében lehetőség van új elem rögzítésére a tanóra helyett
Az elmaradt órák áthúzással jelölve jelennek meg az elektronikus ellenőrzőben

Tip
titleKréta 2.55 verzió újdonságai (2018.05.02.)


Házi feladat kezelésének kiegészítése
A diák által rögzített új hozzászólás esetén az érintett pedagógus email értesítést kap, ha ez be van állítva a profilbeállításaiban

Image Removed

Törzslapszám és naplósorszám kezelése
A tanulók naplósorszámának és törzslapszámának kezelését egységesítettük, kiegészítettük, így már lehetőség van az osztályt- vagy évfolyamot váltó tanulók, illetve a távozott, majd visszaérkezett tanulók adatainak kezelésére. A tanulók aktuális adatait a Tanulói adatlapon, illetve az Osztályok tanulóinak listája menüpontban lehet megadni; lezárt osztálytagságok esetén, az aktív besorolás adataitól függetlenül, az Osztályokból kiírt tanulók listája menüpontban rögzíthetők, módosíthatók a sorszámok.Image Removed

Az országok és a szakképesítés adatszótár bővítése

 • már elérhető a "Szerbia és Montenegró" megnevezés is
 • már elérhető az "Élelmiszeripari szakmunkás (2014) - 3454102" szakképesítés is

Közösségi szolgálat kezelése
Már lehetőség van 5-nél több, akár 50 óra közösségi szolgálatot is egyszerre rögzíteni, hogy a korábbi évek adatait gyorsabban lehessen megadni

Munkaidőelszámolólap generálása
Ha több pedagógus elszámolását hozzuk létre, akkor az nem egy PDF állományban jön létre, hanem minden alkalmazott számra külön-külön, ami egy csomagolt állományban tölthető le

Tanuló értesítők Waldorf iskolák számára
Minden értékelési időszakra elérhető a "Tanuló értesítő" dokumentum, a meghatározott formátumban

Tanulói jogviszonyt igazoló lap
Lehetőség van az ún. multiselect-re a jogviszonyt igazoló dokumentum generálásakor, így több tanuló számára is létrehozható az igazolás egyszerre

KIR szinkron funkció Beiratkozás modulban

Az Adatszolgáltatások/Beiratkozás menüpontban található Image Removed gomb segítségével a "Felvéve" státuszú Nebulók adatai frissítésre kerülnek a KIR - Központi Információs Rendszerben a KRÉTA-ban tárol adatokkal

Expand
titleA funkció működésének részletes leírása
Include PageFKKADMIN:A KIR SZINKRON funkció működéseFKKADMIN:A KIR SZINKRON funkció működése
Tip
titleKréta 2.54 verzió újdonságai (2018.04.18.)
 • A napló dokumentumok készítésekor lehetőség van egyszerre több dokumentum elkészítésére és letöltésére is. Az új verzióban már lehetőség van ennél a dokumentumnál is a többes kijelölés (ú.n. multiselect) használatára, azaz egyszerre több napló is elkészíthető egyszerre
 • Törzslapokon a törvényes képviselő megjelenítése. A korábban az összes megadott gondviselő megjelent a törzslapokon, jelenleg csak az (vagy azok), akik törvényes képviselőnek vannak jelölve
 • Feladatellátási helyek kiegészítése
 • Beiratkozás Excel exportnál a rendezés javítása, az export állományban már ABC sorrendben jelennek meg a nebulók
 • Közösségi szolgálat jelentkezési lap és Pedagógusok naplóban be nem jegyzett órái (órarend alapján) dokumentum javítása. Az új verzióban m ár lehetőség van ezeknél a dokumentumnál is a többes kijelölés (ú.n. multiselect) használatára, azaz egyszerre több tanuló jelentkezési lapja, illetve több kolléga be nem jegyzett óráit tartalmazó táblázat is letölthető egyszerre

 • A napló jogosultságú felhasználók is le tudják tölteni a dokumentumok között az összes osztály, tanár és terem órarendet
 • A dokumentumokban az "Évégi értesitő(k)" záradék szövegének megjelenítése választható, hogy az év végi értesítőben is beállítható, hogy a nevelőtestület határozata megjelenjen (ez az alapértelmezett beállítás) vagy ne kerüljön megjelenítésre.
 • Házi feladatok megjelenésének javítása. Az Edge és IE böngészők alkalmazásakor nem lehetett házi feladatot menteni a naplózott órákhoz, ez javításra került
 • Egyéni csengetési rend javítása. A frissítés megoldja azt a problémát, hogy ha a Tanév rendje menüpontban beállítunk egy egyedi napot, és ahhoz olyan csengetés rendet adunk meg, ahol a szokásosnál kevesebb óra van, akkor csak annyi óra fog megjelenni az órarendekben, ahány órát felvettünk a beállított csengetési rendben. Ezzel lehetővé válik a rövidített napok kezelésének egy egyszerűbb megoldása.
Tip
titleKréta 2.53 verzió újdonságai (2018.04.04.)
Expand
titleBeiratkozás funkció elérhető lett az Adatszolgáltatások menüpont alatt:

Image Removed

Expand
titleBeiratkozás funkció kiegészítése a friss igényekkel:
 • Eltávolításra került a “Nebuló születési országa és helye” részről az Irányítószám megadási lehetősége.
 • Bővült az adatok felvitele KIR szolgáltatás megadásával.
 • A beilleszkedési, tanulási és magatartási problémák, funkciónál a numeric box eltávolításra került

Image RemovedImage Removed

Expand
titleDokumentumok bővítése új lehetőségekkel:
 • Értesítőknél, bizonyítványoknál van lehetőség a tanulmányi átlagokat megjeleníteni

Image RemovedImage Removed

 • Tanuló ellenőrzőkönyvében mostmár megjelennek, a modulzáró, beszámoltató, különbözeti vizsga, pótvizsga értékelések is

Image Removed

 • Csoportnaplóban mostmár megjelenik a Tantárgy

Image Removed

 • Értesítés jegyzőnek dokumentumok el lettek távolítva
 • Értesítés gyermekvédelmi szolgálat részére dokumentummal bővűlt a lista
 • Nem tanköteles tanulóknál módosult a törvényi leírás

Image RemovedImage Removed

 • Értesítőknél van lehetőség saját (felnőttképzésen) illetve gondviselő részére generálni a dokumentumot. 

  Image Removed

 • Pedagógusok naplóban be nem jegyzett órái excel táblában megjelennek a pedagógus nevek

Image Removed

Eltérő csengetési renddel rögzített tanév rendje esemény esetén helyesen jelenik meg az órarendek
 • az egész intézmény számára rögzített esemény esetén
 • csak egyes osztályoknak/csoportok számára rögzített esemény esetén
  Expand
  titleDokumentumok átdolgozása az intézményi visszajelzések alapján
  Expand
  titleTanév rendje kezelése átdolgozása
  Expand
  borderColor#2FA8CA
  bgColor#FFFFFF
  titleColor#FFFFFF
  borderWidth1
  titleBGColor#2FA8CA
  titleDokumentum feltöltési lehetőség az Intézmény adatai felületen

  A Nyilvántartás menüpont Intézmény felületén lehetőség van az intézményi alapdokumentumok feltöltésére PDF, DOC vagy DOCX formátumban, maximum 5 MB filemérettel típusonként.

  Image Added  Expand
  titleTörzslapszám a sablon segítségével intézményre is szabható

  Az Osztályok adatlapot megnyitva új felület jelent meg, ahol lehetőség nyílik az adott osztály Törzslap/Naplósorszám csoportos módosítására.

  Image Added

  A Törzslap sablonnal lehet megadni a program számára, hogy az automatikusan generált törzslapszámok, milyen formában kerüljenek létrehozásra és rögzítésre. Ennek nélkülözhetetlen eleme a <#> karakter kombináció, melynek helyén fognak megjelenni a sorszámok. Egy <#>/10.A/2018-2019 sablon, és 25 tanuló esetén a törzslapszámok ’1/10.A/2018-2019’ és ’25/10.A/2018-2019’ között kerülnek kiosztásra. Ha ettől eltérően, például ’2018_19/10.a/1’ formátumú törzslapszámot szeretnének létrehozni, akkor az ennek megfelelő sablon 2018_19/10.a/<#>.

  Image Added

  A képen szereplő sablonnal generált Törzslapszámok:

  Image Added  Expand
  titleA Szombati és Vasárnapi foglalkozások rögzítéséhez új Testreszabás beállítás érhető el

  Az intézményekben a Testreszabás menü Az elektronikus napló korlátozásainak beállításai szekcióban új beállítás érhető el, melynek segítségével szabályozható, hogy a szombati és vasárnapi napokra is szeretnénk e felvinni foglalkozásokat, és ehhez nem szükséges minden egyes hétvégi napot a Tanév rendje felületen Tanítási napnak módosítani.

  Foglalkozás rögzítésének engedélyezése hétvégére - A beállítással szabályozható, hogy a rendszer megengedje a szombati és/vagy vasárnapi napokra történő foglalkozás rögzítést.


  Image Added


  Expand
  titleCsoportvezetők igazolási jogosultsága elérhetővé vált Testreszabás beállítás segítségével

  A Testreszabás menüpont Mulasztások, igazolások szekciójában az opcióval beállítható, hogy a csoportok csoportvezetői igazolhatják-e az óráikon keletkezett mulasztásokat, illetve állíthatják-e őket igazolatlanra. Igazolni, igazolatlanra állítani csak a saját csoportban keletkezett mulasztásokat lehet, és csak akkor, ha a csoport nem tanórai célú.


  Image Added


  Expand
  titleÖsszetett intézmények esetében Testreszabás beállítással szabályozható a Nyilvántartások menü alapértelmezett szűrése

  Egy összetett intézményben, több jogviszonyt keletkeztető ellátott köznevelési feladat beállítása esetén megjelenő Testreszabás funkció az Alapértelmezett ellátott feladat beállítási lehetőség.

  A beállítással szabályozható, hogy az intézmény KRÉTA rendszerében mi legyen az alapértelmezett ellátott feladat. Az adminisztrációs modul „Nyilvántartás” menüpontjában alapértelmezetten a beállított ellátott feladathoz rendelt elemek fognak megjelenni.


  Image Added


  Expand
  titleA Napirendi felületre is importálhatóak foglalkozások

  Include Page
  FKKADMIN:Napirend és Napirend érvényességi idővel importálása
  FKKADMIN:Napirend és Napirend érvényességi idővel importálása


  Expand
  titlePedagógiai szakszolgálat feladatfelosztás import

  Include Page
  FKKADMIN:Pedagógiai szakszolgálat feladatfelosztás import
  FKKADMIN:Pedagógiai szakszolgálat feladatfelosztás import


  Expand
  titleAz adminisztrátori felületen is elérhetőek az osztályfőnökök által rögzített Közösségi szolgálatok adatai

  Include Page
  FKKADMIN:Közösségi szolgálatok listája
  FKKADMIN:Közösségi szolgálatok listája


  Expand
  titleAz adminisztrátori felületen is elérhetőek az osztályfőnökök által rögzített Érettségi eredmények adatai

  Include Page
  FKKADMIN:Érettségi eredmények listája
  FKKADMIN:Érettségi eredmények listája


  Expand
  titleNem naplózott órák heti összesítő e-mail értesítés küldése Pedagógusi Profilbeállítások új funkciói segítségével

  Nem naplózott órák heti összesítő e-mail értesítés küldése - A jelölőnégyzet segítségével beállítható, hogy a pedagógus számára a "Munkahelyi e-mail cím" rovatban megadott címre a nem naplózott óráiról heti összesítő e-mail-t küldjön a rendszer.

  Image Added


  Expand
  titleHaladási napló alapértelmezett füle szabályozás Pedagógusi Profilbeállítások új funkciói segítségével

  Haladási napló alapértelmezett füle - a beállítás segítségével minden pedagógus saját magának testreszabhatja, hogy a KRÉTA elektronikus napló kezdő felülete melyik fülön nyíljon meg. Az AMI-k és Kollégiumok számára javasolt a Napirend felület beállítása, hiszen foglalkozásaik nagyrésze is ezen a felületen kerül rögzítésre, itt lesz szükséges naplózniuk azokat.

  Image Added

  Image Added


  Expand
  titleHaladási napló alapértelmezett nézete szabályozás Pedagógusi Profilbeállítások új funkciói segítségével

  Haladási napló alapértelmezett nézete - a beállítás segítségével minden pedagógus saját magának testreszabhatja, hogy a KRÉTA elektronikus napló kezdő felülete melyik nézetben nyíljon meg. Az AMI-k és Kollégiumok számára javasolt a Munkahét szombattal vagy a Hét típus beállítása, a hétvégi foglalkozások naplózásának könnyebb elvégzéséhez.

  Image Added

  Image Added


  Expand
  titleMondatbanki értékelés új funkciójával kiemelhető a szöveges értékelés egy része

  Include Page
  Tudásbázis - Mondatbank használata
  Tudásbázis - Mondatbank használata  Tip
  titleKréta 2.76 verzió újdonságai (2019.07.03.)


  Expand
  titleÖsszefüggő szakmai gyakorlat órarendjének importálhatósága

  Az Importálás menüpont Excel és Excel érvényességi idővel verzióknál kiválasztható, hogy az adott xls táblázat Összefüggő szakmai gyakrolati foglalkozásokat tartalmaz, így az importálás a tanév utolsó napja és augusztus 31-e közé is teljesíthető.

  Image Added.

  Az összefüggő szakmai gyakorlati foglalkozások órarendi felületen történő megjelenését a korábban is már elérhető, összefüggő szakmai gyakorlatra vonatkozó idősáv beállításával szabályozható:

  Image Added


  Expand
  titleKollégiumi modul előkészítése

  Új csoporttípusok kerültek kialakításra a később elérhetővé váló kollégiumi modul fejlesztése kapcsán. Ezek az 'Adatszótárak' menüpontban, illetve a csoportok adatainál érhetők el.

  Image Added


  Expand
  borderColor#2FA8CA
  bgColor#FFFFFF
  titleColor#FFFFFF
  borderWidth1
  titleBGColor#2FA8CA
  titleKIFIR-adatokban szereplő előző intézmény megnevezésének és OM-azonosítójának importálása

  A középiskolai beiratkozásnál szereplő előző intézmény-adatok (megnevezés és OM-azonosító) KRÉTA-rendszer Adminisztrációs moduljában a tanulói adatokhoz történő utólagos beimportálásához javasoljuk a KIFIR-importálás módjánál a Meglévő adatok frissítése-opcióval történő adatimportálást azon intézmények esetében, amelyek a 06.07-e előtt beimportálták a tanulói adatokat a KRÉTA-rendszerbe:

  Image Added
  Tip
  titleKréta 2.75 verzió újdonságai (2019.06.12.)


  Expand
  titleMegnyílt a Hittan adatszolgáltatás a második félévre

  Elérhetővé vált az Intézmények számára az Adatszolgáltatások menüponton belül a második félévre vonatkozó Hittan óraszámok adatszolgáltatás felület.

  Image Added.  Tip
  titleKréta 2.75 verzió újdonságai (2019.06.05.)


  Expand
  titleDicséretes, Kitűnő, Mentesítve és Dolgozatot nem írt értékelések gyorsgombok segítségével

  Az Intézmények beállíthatják a Nyilvántartás/Testreszabás felületen található Értékelések és feljegyzések beállításai szekcióban 4 féle speciális értékelési gomb használhatóságát a Pedagógusok számára.

  A legördülő listában kattintással aktiválhatóak az egyes speciális értékelések, újabb kattintással kikapcsolhatóak.

  Expand
  titleDicséretes, Kitűnő, Mentesítve és Dolgozatot nem írt értékelések gyorsgombok segítségével

  Include Page
  FKKENAPLO:Dicséretes, Kitűnő, Mentesítve és Dolgozatot nem írt értékelések
  FKKENAPLO:Dicséretes, Kitűnő, Mentesítve és Dolgozatot nem írt értékelések  Expand
  titleStatisztikai táblázatok bővítése

  A Statisztikai táblázatokban két új oszlop került be a Bukások száma oszlop előtt: „Dicséretek száma” és „Kitűnő értékelések száma”, és mindkettőnél az ilyen minősítésű zárások száma jelenik meg tanulónként, és alul összesítve.


  Image Added


  Expand
  titleTantárgyi átlag megjelenítése az Értékeléseknél

  Az Értékelések felületen megjelenik az adott osztály/csoport Tantárgyi átlaga.

  Image Added


  Expand
  titlePedagógusok naplóba be nem jegyzett órái riport

  A Dokumentumok/Tanügyi ellenőrzések szekcióban elérhetővé vált a "Pedagógusok be nem írt órái, havi bontásban" riport. A statisztika a naplók ellenőrzéséhez egy olyan kereszttáblás dokumentum, ami pedagógusonként és havonként összesítve mutatja a pedagógusok naplóba be nem jegyzett óráit.

  Image Added


  Expand
  titleSzámonkérés bejelentése funkció bővítése

  Azokon a foglalkozásokon, melyekre előre bejelentett számonkérést rögített a pedagógus, a foglalkozás naplózásánál megjelenik az előre bejelentett számonkérés típusa és témája.

  Image Added


  A Bejelentett számonkérések listája bővítésre került további oszlopokkal, valamint szűrési lehetőségekkel:

  Image Added


  Image Added


  Expand
  titleKIFIR Import bővítése

  Az e-Ügyintézésen keresztül megvalósuló "Beiratkozás Középfokú Intézménybe" - BKI folyamat részeként a KIFIR-től kapott import állomány KRÉTA rendszerbe töltési lehetősége, valamint annak optimalizálása, bővítése az előző intézmény rögzítésével a rendszerben.


  Expand
  titlee-Napló lista felületek módosításai

  Több e-Napló menüpontban lévő lista felület módosítása, bővítése oszlopokkal, exportálási lehetőségekkel.


  Expand
  titleTanulói adatlapok bővítése

  A tanulói adatlapok bővítésre kerültek új mezőkkel.


  Expand
  titleFogadóóra funkció felületek módosítása

  Több felületi üzenet/leírás módosítása az egyértelműbb felhasználás érdekében.

  A Fogadóóra listák felületeken szűrők kerültek elhelyezése.


  Expand
  titleElmaradt vagy Helyettesített óra okának megjelenítése

  A Helyettesítésnél megadott, Megjegyzés mezőbe felvett szöveges adat megjelenik a Helyettesítési naplóban, felületi megtekintéseknél.


  Expand
  titleKétoldalas Bizonyítvány pótlap nyomtatási sablon

  Elérhető a "Bizonyítvány pótlap az 1. évfolyamon A.Tü. 800/gépi r.sz. kétoldalas nyomtatáshoz" PDF dokumentum, melynek oldalsorrendje 4-1-2-3.


  Expand
  titleKIR-STAT Export bővítése

  A Nyilvántartás/Tanulók menüpontban elérhető Export gomb alatt megjelent a Tanulók teljes KIR-STAT riport, mely nem csak a jelenleg, hanem a korábbi tanulókat is tartalmazza.

  Image Added


  Expand
  titleHaladási napló formátum választható

  A Haladási napló generálásánál választható, hogy az elkészült PDF file-t a rendszer A3-as vagy A4-es formátumra optimalizálja.

  Image Added


  Expand
  titleDashboard módosítások

  Az admin belpési felületen (Dashboard) lévő üzenetek frissítése, módosítása, aktuaálizálása.  Tip
  titleKréta 2.74 verzió újdonságai (2019.05.24.)


  Expand
  titleElérhető a 2019/2020-as tanév az admin felületen

  Az admin felületen elérhetővé vált a 2019/2020-as tanév, mint következő tanév.

  Image Added


  A következő, 2019/2020-as tanévre váltva lehetővé vált az adminisztrációs rendszerben előkészíteni a következő tanévet. Átváltva a nem aktív tanévre a felület fejléce megváltozik, más színezést kap, hogy felhívja a figyelmet, hogy egy nem aktív tanévben dolgozik a felhasználó. Az egyes menüpontok bizonyos esetekben eltérhetnek az aktív tanévben megszokott menüelemektől, nem minden funkció érhető el természetesen a jövő évi felületeken.

  Image Added


  Az "Altív tanév léptetés", azaz a tanév váltása a rendszerben a későbbiekben, augusztus során lesz majd elérhető.
  Tip
  titleKréta 2.74 verzió újdonságai (2019.05.08.)


  Expand
  titleSzámonkérés előrejelzés

  Az intézményi KRÉTA rendszerekben - a 2019. májusi frissítéstől - az adminisztrátori felületen bekapcsolható a Számonkérés bejelentés funkció, mely segítségével a pedagógusok előre bejelenthetnek számonkéréseket a tanulók számára. A rendszerben az intézmény beállíthatja, hogy egy napra mennyi és milyen típusú számonkérés előrejelzésére van lehetőség az intézményi szabályoknak megfelelően.

  A számonkérés bejelentés funkcióinak részletes bemutatása:


  Expand
  titleTörzslap kötésmargó beállíthatóság

  A Törzslap dokumentum generálásánál lehetőség van kiválasztani, hogy a rendszer az adatok elrendezésénél kötésmargó létrehozását is figyelembe vegye e.

  A választási lehetőségek:

  • nincs kötésmargó
  • egyoldalas nyomtatáshoz készül a generált dokumentum, így csak a lapok bal oldalára kerül nagyobb hely a kötésmargó számára
  • kétoldalas nyomtatáshoz készül a generált dokumentum, így a lapokon felváltva jobb, majd bal oldalon szerepel a nagyobb hely a kötésmargó számára

  Image Added

  Az így elkészült dokumentumok összehasonlítva:

  Image Added


  Expand
  titleÖsszevont osztályok esetében a Törzslapon a tanuló egyedileg megadott törzslapszáma jelenik meg

  Abban az esetben, ha egy Összevont évfolyamú osztályban a tanulóknak egyedi évfolyamok kerültek beállításra, a tanulóknál megadott évfolyamokat fogja a rendszer a Törzslapokra generálni.


  Expand
  titleGenerálható/módosítható az egész osztály Törzslap/Napló sorszáma egy felületen

  Az Osztályok adatlapot megnyitva új felület jelent meg, ahol lehetőség nyílik az adott osztály Törzslap/Naplósorszám csoportos módosítására.

  Image Added


  A Naplósorszámok a táblázat felett található gomb megnyomásával automatikusan kitöltésre kerülnek, vagy a tanulóknál egyesével beállíthatóak, majd menthetőek.

  Image Added

  A Törzslapszámok a táblázat felett található gomb megnyomásával automatikusan kitöltésre kerülnek, mely művelet előtt egy figyelmeztető ablak jelenik meg, mely tartalma:

  "A törzslapszámok automatikus beállításával az idén osztályba sorolt tanulók alapján kerülnek kiosztásra a törzslapszámok, melyek formátuma és a korábbi években megadott adatok így felülírásra fognak kerülni. Így is végre kívánja hajtani az automatikus sorszámozást?"

  A felhasználó döntésétől függően felülíródnak a korábbi adatok, vagy a mégsem gomb segítségével változtatás nélkül kiléphet a felületről.

  Image Added


  Expand
  titleMulasztási dokumentumok Igazolatlan óraszám szűrési lehetőség bővítése

  A Mulasztási értesítő dokumentumok generálási felületei új, kiválasztható paraméterrel bővültek, mely során meghatározható, hogy a többi szempont szerint beállított dokumentumok generálásakor csak a beállított Igazolatlan óra értéket elérő tanulók számára készüljön el a dokumentum.

  Image Added

  Image Added

  A kiválasztható értékek: 0, 1, 10, 20, 30, 50.

  Image Added


  Expand
  titleNapirendi felületen is lehetséges Óralátogatást rögzíteni

  A Napirendi felületen felvitt foglalkozások is megjelennek már a Haladási napló / Óralátogatások felületen, és rögzíthetők hozzájuk információk.

  Image Added


  Expand
  titleBővítésre került a Tanulók tantárgyi és gyakorlati mulasztása dokumentum generálása

  A generálás során beállítható, hogy a lekért adatok minden kijelölt osztály nyomtatványra külön vagy egy dokumentumba kerüljenek-e.

  Image Added


  Expand
  titleBővítésre került a Tanulók tanügyi adatai export táblázat

  A Tanulók tanügyi adatai táblázatba bekerült az évfolyamjelölés, ami nem csak az osztály, hanem az Összevont osztályokba járó tanulók esetén a tanulók egyedi évfolyam megjelölését tartalmazza, azaz az egy osztályon belüli eltérő évfolyamok megjelennek a táblázatban.

  Image Added


  Expand
  titleÉrtesítők, törzslapok, bizonyítvány pótlapok előállításának egységesítése

  Az Értesítők, törzslapok, bizonyítvány pótlapok előállítási felülete egységesítésre került, mindegyik felületen elérhető minden funkció, ami az adott dokumentumtípus egyes verzióiban volt csak eddig használható.


  Expand
  titleTöbb Adatszótár módosításra került a fenntartó kérésnek megfelelően

  A fenntartó(k) kérésének és a folyamatban lévő fejlesztések érdekében több adatszótár módosításra került, új adatszótárak kerültek a rendszerbe.


  Expand
  titleÉvközi jegyek export

  Az e-Napló menüpont Értékelések listája menüpontban megjelent egy újfajta beépített, előre definiált export típus, mely az Évközi jegyeket tartalmazza.

  Image Added

  Image Added


  Expand
  titleBővítésre került a Csoportok tanulóinak exportja táblázat

  A Nyilvántartás menüpont Csoportok felületen, az Exportálási lehetőségek között megjelenő Csoportba járó tanulók típus táblázata bővítésre került.

  Image Added

  Az elkészülő Excel táblázat tartalmazza már a tanulók Osztályának megnevezését is.

  Image Added


  Expand
  titleElírások javítása

  Több felületen javításra kerültek az elírások, elgépelések.


  Expand
  titleTerem vizsga-befogadóképesség pontosítása

  A terem tulajdonságoknál megadott vizsga-befogadóképesség érték exportokban/riportokban való megjelenítésre/pontosításra kerültek.  Tip
  titleKréta 2.73 verzió újdonságai (2019.04.03.)


  Expand
  titleOsztály adatok bővítése

  A Nyilvántartás / Osztályok menüpontban elérhető Osztály adatlap bővítésre került.

  Az e-Ügyintézési folyamatok kialakítása során szükségessé váló információk rögzíthetőségének érdekében több új mező került be a beállítási lehetőségek közé:

  • Szülői munkaközösség képviselő
   • az osztályba járó tanulók rögzített gondviselői közül lehet választani a legördíthető menüben
  • Szülői munkaközösség képviselő helyettes
   • az osztályba járó tanulók rögzített gondviselői közül lehet választani a legördíthető menüben
  • Osztálypénz bankszámlaszáma
   • szabad szöveges értékkel kitölthető információs mező
  • Osztálypénz bankszámlaszám kedvezményezett
   • szabad szöveges értékkel kitölthető információs mező


  Image Added


  Expand
  titleTanulói megjegyzés rovat bővítése

  A Tanulói adatlapon található megjegyzés rovat 2000 karakterre történő bővítése felhasználói kérések alapján.


  Expand
  titleEgyedi nap kezelésének módosítása

  Jelölőnégyzet segítségével van lehetőség egyedi nap esetén az adott napi órák helyett üres napi órarendet beállítani, és az egyedi órákat rögzíteni.

  Image Added

  Az egyedi nap törlésének esetén van arra lehetőség, hogy a felhasználó szabályozza, hogy az egyedi napra külön felvett órarendi elemeket a rendszer törölje/ne törölje.

  Image Added


  Expand
  titleÜzenőfüzet dokumentum generálás kibővítése

  A Dokumentum / Értesítők, törzslap, bizonyítvány szekcióban található Üzenőfüzet értékelőlap dokumentum generálásának kibővítése új választható lehetőségekkel:

  • Osztály választása után, azon belül van lehetőség az osztály csak kijelölt tanulóinak generálni dokumentumot
  • Minden kijelölt tanulói nyomtatvány külön vagy egy dokumentumba kerüljön

  Image Added


  Expand
  titleDokumentumok módosítása

  A Dokumentumok / Tanulók szekcióban található dokumentumok módosítása.


  Expand
  titleÉrtékelések export file bővítése

  Az e-Napló menüpont Értékelések listája pontjában elérhető Évközi jegyek export file oszlopainak bővítése felhasználó kéréseknek megfelelően

  Image Added


  Image Added


  Expand
  titleMulasztási értesítő dokumentum generálás kibővítése

  A Dokumentum / Igazolások, mulasztási értesítők szekcióban található Mulasztási értesítő dokumentumok generálásának kibővítése új választható lehetőségekkel:

  • Osztály választása után, azon belül van lehetőség az osztály csak kijelölt tanulóinak generálni dokumentumot
  • Minden kijelölt tanulói nyomtatvány külön vagy egy dokumentumba kerüljön

  Image Added


  Expand
  titleFejléc átrendezés

  A megjelenő új funkciók és modulok miatt átrendezésre került a felület fejléce.

  A felhasználó neve mellé felkerült az e-Learning menüpont:

  Image Added

  Külön menüpontban érhető el az e-Ügyintézés menüpont:

  Image Added


  Expand
  titleNapirendi foglalkozásokból is generálható órarend pdf dokumentum

  Nem csak Órarendi, hanem Napirendi vagy Minden foglalkozást tartalmazó órarend is generálható PDF dokumentumba a Dokumentumok / Órarendek szekcióban:


  Image Added


  Expand
  titleKövetkező Online Workshop időpontja

  2019.05.30-án 16:00-tól online workshopot tartunk, amelyet a KRÉTA YouTube oldalán lehet majd követni. Az online workshopon egy élő videó közvetítés keretében járjuk körbe az év végével kapcsolatos adminisztrációs feladatokat és beállításokat, valamint az ezekkel kapcsolatosan felmerülő gyakori kérdéseket. A közvetítés eléréséhez szükséges hivatkozást a tudásbázis oldalunkon tesszük közzé.

  Image Added


  Expand
  titleOM kód és Intézmény név szerkeszthetőségének tiltása

  Fenntartói kérésre az Nyilvántartás / Intézmény menüpontban az OM kód és Intézmény név az intézményi KRÉTA felületről már nem szerkeszthető, annak módosítására a Központi KRÉTA felületről a fenntartónak van jogosultsága és lehetősége.

  Image Added  Expand
  titleKorábbi frissítések megjelenítése

  Include Page
  A KRÉTA rendszer frissítéseinek archívum
  A KRÉTA rendszer frissítéseinek archívum  Info
  iconfalse
  titleKeresés

  Írja be a keresett kifejezést a Tudásbázisban történő kereséshez! A kereséshez használhatja a csillag(*) karaktert is a keresőszavak végén. 

  Livesearch
  sizelarge
  additionalpage excerpt
  placeholderMegoldás keresése
  typepage

  HTML
  <div id="fb-root"></div> <script> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/hu_HU/sdk.js#xfbml=1&version=v2.5"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); </script>
  Expand
  titleKeresési tanácsok

  Egyáltalán nem, vagy túl kevés keresési eredményt kapott?

  Ha információk keresésekor az összes szó helyesírásának ellenőrzése után sem kap találatot, bővítse a keresést további eredményekért:

  • Használjon kevesebb keresési kifejezést. Használja például a „importálás” szót az „tanulók importálása” kifejezést helyett.
  • Használjon általánosabb keresési kifejezéseket. Használja például a „számítógép” vagy a „PC” szót a „laptop” helyett.

  • Használja a csillag (*) karaktert a keresőszavak végén. A óra* kifejezés például megtalálja a „órarend” és a „óralátogatás” szót is. A * használata a szavak elején vagy közepén nem működik.  HTML
  <div class="fb-page fb_iframe_widget" data-href="https://www.facebook.com/neptunkreta" data-small-header="false" data-adapt-container-width="true" data-hide-cover="false" data-show-facepile="true" data-show-posts="false">
  	<div class fb-xfbml-state="rendered" fb-xfbmliframe-parseplugin-ignore"><blockquote cite="query="adapt_container_width=true&app_id=&container_width=432&hide_cover=false&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fneptunkreta&locale=hu_HU&sdk=joey&show_facepile=true&show_posts=false&small_header=false"><span style="vertical-align: bottom; width: 340px; height: 214px;"><iframe name="f36c75282e4b4" width="1000px" height="1000px" frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" scrolling="no" allow="encrypted-media" title="fb:page Facebook Social Plugin" src="https://www.facebook.com/neptunkreta"><a href="https://www.facebook.com/neptunkreta">KRÉTA Facebook</a></blockquote></div>
  </div>

  Szakmai útmutatók

  acrobat, adobe, document, file, pdf, pdf icon, reader icon iconImage Removed Végzettségek kezelése Image Removed

  acrobat, adobe, document, file, pdf, pdf icon, reader icon iconImage Removed Beiratkozás adatszolgáltatás
  v2.5/plugins/page.php?adapt_container_width=true&app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2Fr%2Fd_vbiawPdxB.js%3Fversion%3D44%23cb%3Df32a020cf975ee%26domain%3Dtudasbazis.ekreta.hu%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Ftudasbazis.ekreta.hu%252Ff1932489ca04018%26relation%3Dparent.parent&container_width=432&hide_cover=false&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fneptunkreta&locale=hu_HU&sdk=joey&show_facepile=true&show_posts=false&small_header=false" style="border: none; visibility: visible; width: 340px; height: 214px;" class=""></iframe></span></div>

  Negyedéves tájékoztató

  Info

  2019. 2. szám - július

  2019. 1. szám - április


  Sajtómegjelenések

  Info
  titleKRÉTA sajtómegjelenések

  TECHNIKAI ÚJÍTÁS AZ ISKOLÁKBAN: FORRÓDRÓTON A TANÁROK ÉS A SZÜLŐK
  tv2.hu

  KRÉTA rendszer fejlesztése 16.55-től
  Mediaklikk

  Újabb fejlesztések a Kréta rendszerben 19:06-tól
  M1 Híradó

  KRÉTA rendszer fejlesztése 17:52-től
  M1 Híradó

  Újabb fejlesztések a Kréta rendszerben 19:06-tól
  Duna TV

  Ügyfélkapun keresztül is intézhető lesz a beíratkozás a köznevelési intézményekbe
  Magyar Hiírlap

  Beíratkozás, felmentés, igazolás - tovább fejlesztik a KRÉTÁ
  Vörösmarty Rádió

  Informatikai fejlesztés a közoktatásban
  IT cafe

  KRÉTA rendezvény az Agrárminisztérium fenntartásában működő szakképző intézmények képviselőinek
  KRÉTA tájékoztató nap a Herman Ottó Konferencia Központban.

  Innováció
  Az Ózdi Városi Televízió videója az e-Ügyintézésről a Bolyky Tamás Általános Iskolában

  Elektronikus ügyintézés
  Az ozd.hu cikke a KRÉTA Elektronikus Ügyintézésről

  Előbb otthon van a jegy, mint a gyerek!
  A gyorplusz.hu cikke az elektronikus naplóról

  Sikeres az iskolák digitális átállása
  Az ORIGO cikke

  KRÉTA-rendszer: vegyes az e-napló fogadtatása
  A HIR-TV cikke (videóval)

  Sikeres a digitális átállás
  A Magyar Idők cikke a KRÉTA rendszerről

  Olvasóink többsége hisz az elektronikus naplóban
  Békés megyei hírportál cikke

  Olvasóink hasznosnak tartják az elektronikus naplót
  A nool.hu cikke

  Dorogházán is tudják már: eltitkolhatatlanná válnak a rossz jegyek
  A Nógrád megyei hírportál cikke


  Tip
  titleElérhető a Pedagógus Applikáció

  Az első, úgynevezett Publikus Béta verzióban ingyenesen elérhető a Google Play áruházban és az App Storeban a Pedagógusok számára, telefonokra fejlesztett e-Napló alkalmazás. Az előző tanévben is már elérhető KRÉTA Ellenőrző Mobil Applikáció leírása, valamint a használatáról készült videók a Tanári alkalmazás leírásával és videójával bővültek a Tudásbázisban.

  Image Added


  Szakmai útmutatók

  acrobat, adobe, document, file, pdf, pdf icon, reader icon iconImage Added aSc - órarend importálási segédlet

  acrobat, adobe, document, file, pdf, pdf icon, reader icon iconImage Added TTF importálása az aSc programból  

  acrobat, adobe, document, file, pdf, pdf icon, reader icon iconImage Modified Diákolimpiai jelentkezés segédlet

  Image AddedSzakmai útmutatók a Klebelsberg Központ intézményei számára

  acrobat, adobe, document, file, pdf, pdf icon, reader icon iconImage Modified TanévváltásTanévváltási Segédlet

  acrobat, adobe, document, file, pdf, pdf icon, reader icon iconImage Modified aSc importálás segédlet

  acrobat, adobe, document, file, pdf, pdf icon, reader icon iconImage Removed KRÉTA Tantárgyfelosztás 2017 

  acrobat, adobe, document, file, pdf, pdf icon, reader icon iconImage Removed KRÉTA Előzetes Tantárgyfelosztás 2017 Végzettségek kezelése 

  Image Added Szakmai útmutatók az NSZFH intézményei számára

  acrobat, adobe, document, file, pdf, pdf icon, reader icon iconImage Added Tanévkezdési Segédlet 

  Image Added Szakmai útmutatók az Agrárminisztérium intézményei számára

  acrobat, adobe, document, file, pdf, pdf icon, reader icon iconImage Added Tanévkezdési Segédlet 

  Gyakran Ismételt Kérdések

  Image Modified GYIK - Tanévváltással kapcsolatos kérdések 

  Image Added GYIK - Évzárással kapcsolatos kérdések Image Removed

  Image Modified GYIK - Adminisztrációs rendszer

  Image Modified GYIK - Elektronikus napló

  Image Modified GYIK  GYIK - KRÉTA Ellenőrző Mobil alkalmazás

   Tippek és trükkök a KRÉTA rendszer használatához

  Gyors Áttekintő Segédletek

  acrobat, adobe, document, file, pdf, pdf icon, reader icon iconImage Modified aSc órarend importálási útmutató

  acrobat, adobe, document, file, pdf, pdf icon, reader icon iconImage Added KRÉTA e-napló bevezetésének első lépései 

  acrobat, adobe, document, file, pdf, pdf icon, reader icon iconImage Added Adatszolgáltatás modul

  acrobat, adobe, document, file, pdf, pdf icon, reader icon iconImage Modified Pedagógus IKT kompetecia

  acrobat, adobe, document, file, pdf, pdf icon, reader icon iconImage Modified Elektronikus napló

  e-Learning 

  "Felkészítés a köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszer (KRÉTA) pedagógusmoduljaihoz" című akkreditált képzés

  "NEPTUN KRÉTA - Adminisztrációs feladatokrendszer" című képzés 

  Bemutatók, iskolai segédletek

  adobe, document, file, powerpoint, presentation, report iconImage Modified Intézményi bemutatódocument, docx, file, text, type, word, writing iconImage Removed KRÉTA áttekintés

  adobe, document, file, powerpoint, presentation, report iconImage Added KRÉTA e-Napló szabályzat (minta) -ESL modul bemutatása

  KRÉTA Poszeidon Iratkezelő modul

  acrobat, adobe, document, file, pdf, pdf icon, reader icon iconImage Modified Intézményi Ügyiratkezelői segédlet

  acrobat, adobe, document, file, pdf, pdf icon, reader icon iconImage Modified Poszeidon webes felhasználói dokumentaciódokumentáció

  Sablonok, mintafájlok

  document, excel, file, spreadsheet, table, xls, xls icon iconImage Modified Tanmenet sablon

  document, excel, file, spreadsheet, table, xls, xls icon iconImage Modified Tantárgyfelosztás - Egyszerű sablon

  document, excel, file, spreadsheet, table, xls, xls icon iconImage Modified Tantárgyfelosztás - Kereszttáblás sablon

  document, excel, file, spreadsheet, table, xls, xls icon iconImage Modified Tantárgyfelosztás - Kereszttáblás sablon, oszlopokban osztályokkal

  document, excel, file, spreadsheet, table, xls, xls icon iconImage Modified Órarend mintafájl - Excel importáláshoz mintafájl

  document, excel, file, spreadsheet, table, xls, xls icon iconImage Modified Órarend mintafájl - Excel importáláshoz mintafájl, érvényességi idővel

  Felhasználói kézikönyvek

  Adminisztrációs rendszer - Felhasználói Kézikönyvdoc, document, file, filetypes, text, word icon, xls iconImage Added KRÉTA Adminisztrációs rendszerAdminisztrációs rendszer - Felhasználói Kézikönyv

  doc, document, file, filetypes, text, word icon, xls iconImage Added KRÉTA Elektronikus napló

  Adminisztrációs rendszer - Felhasználói Kézikönyvdoc, document, file, filetypes, text, word icon, xls iconImage Added KRÉTA Elektronikus ellenőrzőAdminisztrációs rendszer - Felhasználói Kézikönyv

  doc, document, file, filetypes, text, word icon, xls iconImage Added KRÉTA Központi Rendszer

  KRÉTA Konferencia

  2018

  2019

  adobe, document, file, powerpoint, presentation, report iconImage Modified KRÉTA konferencia bevezető, áttekintés - Dr. Szabó Balázs előadásae-Ügyintézés moduljának bemutatása - Rabata József fejlesztési vezető (eKRÉTA Informatikai Zrt.) előadása

  adobe, document, file, powerpoint, presentation, report iconImage Added KRÉTA ESL modul szerepe a korai lemorzsolódás csökkentésében - Szabó László oktatási igazgató (eKRÉTA Informatikai Zrt.) előadása

  adobe, document, file, powerpoint, presentation, report iconImage Added KRÉTA OpenBoard kezelő bemutatása - Mécsei Dániel terméktámogatási menedzser (eKRÉTA Informatikai Zrt.) előadása

  adobe, document, file, powerpoint, presentation, report iconImage Added KRÉTA Poszeidon iktatási rendszer használata - Kazi Virág terméktámogatási menedzser (eKRÉTA Informatikai Zrt.) előadása

  Tankerületi Konferenciák 2019 

  adobe, document, file, powerpoint, presentation, report iconImage Added KAFEE projekt áttekintése - Óvári Márta tanügy igazgatási referens (Klebelsberg Központ) előadása 

  adobe, document, file, powerpoint, presentation, report iconImage Added A 2019-es általános iskolai beiratkozás a KRÉTA rendszerben  - Óvári Márta tanügy igazgatási referens (Klebelsberg Központ) előadása 

  adobe, document, file, powerpoint, presentation, report iconImage Added Tantárgyfelosztás adatainak adminisztrálása - Óvári Márta tanügy igazgatási referens (Klebelsberg Központ) előadása 

  adobe, document, file, powerpoint, presentation, report iconImage Added Az e-Ügyintézés PILOT projekt tapasztalatai, intézményi szemmel - Dr. Neizer Zita intézményvezető-helyettes (Szinyei Merse Pál Gimnázium) előadása 

  adobe, document, file, powerpoint, presentation, report iconImage Added Az e-Ügyintézés gyakorlati tapasztalatai - Dobránszky Sándor  Intézményvezető-helyettes (Debreceni Ady Endre Gimnázium) előadása

  Minőségbiztosítás

  adobe, document, file, powerpoint, presentation, report iconImage Added  Matematikaérettségire felkészítő e-learning kurzus, módszertani pedagógus-továbbképzés című akkreditált pedagógus-továbbképzés minőségbiztosításával kapcsolatos tevékenység tapasztalatainak összegzése 

  adobe, document, file, powerpoint, presentation, report iconImage Added A Felkészítés a köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszer (KRÉTA) pedagógusmoduljaihoz című akkreditált pedagógus-továbbképzés minőségbiztosításával kapcsolatos tevékenység tapasztalatainak összegzése 

  GINOP 6.2.3

  Adminisztrációs rendszer - Felhasználói Kézikönyvdoc, document, file, filetypes, text, word icon, xls iconImage Added GINOP 6.2.3 eszközspecifikáció 

  acrobat, adobe, document, file, pdf, pdf icon, reader icon iconImage Modified IKT Segédlet 

  document, excel, file, spreadsheet, table, xls, xls icon iconImage Modified Eszköz specifikáció javaslat 

  Archívum

  acrobat, adobe, document, file, pdf, pdf icon, reader icon iconImage Added KRÉTA Előzetes Tantárgyfelosztás 2017 

  adobe, document, file, powerpoint, presentation, report iconImage Added Intézményi bemutató

  adobe, document, file, powerpoint, presentation, report iconImage Added KRÉTA konferencia 2018 bevezető, áttekintés - Dr. Szabó Balázs előadása