Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Az Osztályfőnöki feladatok témakörökbe csoportosítva jelennek meg a menüponton belül. Ugrás a Videótárba


Image RemovedImage Added

A menüpontban elérhető funkciók leírásai:

...