Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

A KRÉTA rendszer a csoportok és osztályok kapcsolatában az alábbi két különböző csoportot kezeli:

Note
titleTöbb osztályból létrehozott csoportok

A több osztályból létrehozott csoportok olyan csoportok, amelyek tanulói különböző - akár eltérő évfolyamú - osztályokból tevődnek össze.

...