Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

A programban egy adott tantárgyhoz be lehet állítani, hogy gyakorlati tantárgy. Ezt úgy tehetjük meg, hogy a tantárgyak felvételénél, vagy a tantárgyak adatainak módosításánál a 'Gyakorlati tárgy' jelölőnégyzetet aktívvá tesszük.

Note
titleGyakorlati tárgyak

A gyakorlati tárgyak jelölésénél a különböző statisztikáknál a rendszer figyelembe veszi a gyakorlati tárgyak szerinti bontásokat is.