Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Az alábbi oldalakon azokat a videókat gyűjtöttük össze, melyek a KRÉTA e-Ügyintézés modul felületén nyújtanak vizuálisabb segítséget egy-egy felület használatához.

Az itt található videók komplexebb, egy-egy folyamatot hosszabban, de több oldalról is bemutatva szemléltetik a felületeket és azok működését.


Children Display
alltrue