Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Az AMI-k számára kifejlesztett, az Összetett intézményekben többes jogviszonyt, több osztályba tartozást lehetővé tevő modul bekapcsolásához mind a tiszta AMI, mind az Összetett intézmény számára szükséges, hogy a Nyilvántartás / Intézmény menüpontban beállításra kerüljön Alapfokú művészetoktatás vagy Művészeti szakgimnázium ellátott köznevelési feladat.

Info

Az "művészeti" modul (AMI modul) fejlesztési koncepciójának egyeztetésein merült fel a művészeti szakgimnáziumok részéről, hogy az AMI modulban található kényelmi funkciókat a művészeti szakgimnáziumokban is jól lehetne használni. Ezért kezelhetők az AMI modulon belül a művészeti szakgimnázium osztályai, csoportjai és tanulói is. Ugyanakkor a KRÉTA rendszerben a különböző statisztikák, riportok minden esetben a feladatellátási-helyet veszik figyelembe, tehát attól függetlenül, hogy az AMI modulban látható és kezelhető a művészeti szakgimnáziumi adatok, ezek az alapfokú művészetoktatástól eltkülönítve fognak megjelenni.


A beállítást követően szükséges ki-bejelentkezés után a menüsorban megjelenik az AMI modul elérhetősége, valamint a rendszerben több változás is végbe megy.

...

A Tanulók/Növendékek besorolása az AMI felületen maximum 3 AMI osztályba lehetséges egy időben. Tanszakváltás esetén a Növendéket ki kell sorolni az adott AMI osztályából, és az új osztályába/tanszakára be kell sorolni.

...