Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Az EGYMI modul használatával az Intézmények a saját KRÉTA rendszerükben úgy tarthatják nyilván a más intézményben ellátott tanulókat, hogy a saját intézményi osztályoktól/csoportoktól, valamint statisztikáktól elkülöníthetőek az Utazó gyógypedagógusi hálózat keretében tartott foglalkozásokon részt vevő tanulóktóltanulók.

A beállítást követően szükséges ki-bejelentkezés után a menüsorban megjelenik az EGYMI modul elérhetősége, valamint a rendszerben több változás is végbe megy.

...