Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Az AMI Növendékek/Tanulók esetében az AMI osztályoknál beállított Összevont osztály évfolyam típus hatására minden egyes Növendék/Tanuló saját tanügyi felületén állítható be, hogy az adott Tanszakon melyik évfolyamra jár.


AMI Tantárgykezelés

AMI Növendék/Tanuló Tantárgyak felületén megjelennek az adott Növendék/Tanuló számára rögzített Tantárgyfelosztási elemek, illetve ezen a felületen is van lehetőség ezen elemek rögzítésére, valamint a Tantárgyfelosztás felületen felvitt, "alapadatokkal" rendelkező TTF elemek kiegészítésére az egyes tanszakoknak megfelelően:

...