Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Az AMI Növendékek/Tanulók jelenlegi vagy korábbi jogviszonyainak és adatainak módosítására vagy javítására az alábbi felületeken van lehetőség.

Az egyes menüpontok leírása alább található: