Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

A KRÉTA rendszerben elérhető, és a KIR-STAT adatszolgáltatás során felhasználható adatok összegyűjtött exportálására, intézményi felhasználására szolgáló Export funkció leírását találja az alábbi aloldalon.

Az Adminisztrátori felület / Dokumentumok menüpontban elérhető új, KIR-STAT szekcióból tölthetőek le az Excel táblázatok.


A megfelelő Adatszolgáltatás sort kiválasztva a megjelenő segédablakban van lehetőség kijelölni, melyik Feladatellátási Hely(ek)re kérjük a Feladatellátási Helyenként generálódó táblázatok letöltését.


Jelenleg két területen, az OSA2FELH és az OSA4TANU export segítségével elérhető információk, és a létrejövő export állományok leírását az alábbi dokumentumok tartalmazzák.


A KIR-STAT támogatáshoz kapcsolódóan új beállítási lehetőség jelent meg az Alkalmazotti adatlap Elsődleges munkaügyi adatok fülén.

A jelölőnégyzettel jelölhető, hogy az adott alkalmazott "Tartósan távollévő helyettesítésére alkalmazott" e.


OSA2FELH

A KRÉTA rendszerből letölthető OSA2FELH elnevezésű táblázat egy segéd táblázat, mely a KIR-STAT adatszolgáltatást kívánja segíteni a KRÉTA rendszerben rögzített adatok átadásával.

Az OSA2FELH táblázat letölthető feladatellátási helyenként egyesével, továbbá az összes feladatellátási helyre vonatkozóan együttesen is egy tömörített mappában. Az adattáblához tartozik egy további segédtábla is mely tartalmazza az OSA2FELH táblában megjelenített adatok részletezését.

Jelenleg az OSA2FELH táblázat alábbi munkalapjain/adatlapjain érhető el a KRÉTA rendszerből generált adat:

 •   2. munkalap - a02t09 - Gyermekek, tanulók száma a lakóhely országa szerint, nyitóadatok
 •   4. munkalap (felső) - a02t11 - Gyógytestnevelés, nyitóadatok
 •   5. munkalap (felső) - a02t13 - Osztálytermek/óvodai csoportszobák /férőhelyek nyitóállománya
 •   5. munkalap (középső) - a02t14 - Magyarországon tanuló külföldi állampolgár gyermekek, tanulók száma országonként, nyitóadatok
 •   5. munkalap (alsó) - a02t15 - A szervezett tanórán kívüli foglalkozások nyitóadatai
 • 10. munkalap - a02t57 - Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók létszáma, nyitóadatok
 • 11. munkalap - a02t59 - Pedagógusok nyitóállománya munkaidő szerint, oktatási szintenként
 • 12. munkalap - a02t61 - Fő munkaviszony keretében, pedagógus munkakörben alkalmazott pedagógusok számának nyitóállománya életkor és nem szerint, oktatási szintenként
 • 17. munkalap (jobb felső) - a02t86 - Konduktív pedagógiai ellátottak száma korév szerint, beszámolási időszak
 • 22. munkalap - a02t106 - Magyarországon tanuló kettős - magyar és egyéb- állampolgár gyermekek, tanulók száma országonként, nyitóadatok


A fent leírt munkalapokról/adatlapokról szóló részletesebb leírást a jobb oldali listában letölthető dokumentumban található.

Warning

A KIR-es táblázat felöltéséhez kérjük, mindenképpen töltse le a Köznevelési Statisztikai Kézikönyv - Útmutató a program használatához segédletet és figyelmesen olvassa át az adatlapokra vonatkozó szabályokat.OSA4TANU

A KRÉTA rendszerből letölthető OSA4TANU elnevezésű táblázat egy segéd táblázat, mely a KIR-STAT adatszolgáltatást kívánja segíteni a KRÉTA rendszerben rögzített adatok átadásával.

Az OSA4TANU táblázat letölthető feladatellátási helyenként egyesével, továbbá az összes feladatellátási helyre vonatkozóan együttesen is egy tömörített mappában. Az adattáblához tartozik egy további segédtábla is mely tartalmazza az OSA4TANU táblában megjelenített adatok részletezését.


Jelenleg az OSA4TANU táblázat alábbi munkalapjain/adatlapjain érhető el a KRÉTA rendszerből generált adat:

 •   5. munkalap - a04t21 - Gyermekek, tanulók száma életkoruk szerint, nyitóadatok
 •   7. munkalap - a04t23 - A gyermekek, tanulók számának nyitóadatai a szülő (gondviselő) lakóhelye szerint
 • 11. munkalap - a04t63 - Leány gyermekek, tanulók száma életkoruk szerint, nyitóadatok
 • 18. munkalap (alja) - a04t92 - 30 éves és idősebb tanulók száma életkoruk szerint, nyitóadatok
 • 19. munkalap - a04t93 - 30 éves és idősebb leány tanulók száma életkoruk szerint, nyitóadatok
 • 21. munkalap - a04t101 - Integráltan oktatott sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók száma életkoruk szerint, nyitóadatok
 • 22. munkalap - a04t102 - Integráltan oktatott sajátos nevelési igényű leány gyermekek, tanulók száma életkoruk szerint, nyitóadatok


A fent leírt munkalapokról/adatlapokról szóló részletesebb leírást a jobb oldali listában letölthető dokumentumban található.

Warning

A KIR-es táblázat felöltéséhez kérjük, mindenképpen töltse le a Köznevelési Statisztikai Kézikönyv - Útmutató a program használatához segédletet és figyelmesen olvassa át az adatlapokra vonatkozó szabályokat.
Info
iconfalse
titleKeresés

Írja be a keresett kifejezést a Tudásbázisban történő kereséshez! A kereséshez használhatja a csillag(*) karaktert is a keresőszavak végén. 

Livesearch
sizelarge
additionalpage excerpt
placeholderMegoldás keresése
typepage

Expand
titleKeresési tanácsok

Egyáltalán nem, vagy túl kevés keresési eredményt kapott?

Ha információk keresésekor az összes szó helyesírásának ellenőrzése után sem kap találatot, bővítse a keresést további eredményekért:

 • Használjon kevesebb keresési kifejezést. Használja például a „importálás” szót az „tanulók importálása” kifejezést helyett.
 • Használjon általánosabb keresési kifejezéseket. Használja például a „számítógép” vagy a „PC” szót a „laptop” helyett.

 • Használja a csillag (*) karaktert a keresőszavak végén. A óra* kifejezés például megtalálja a „órarend” és a „óralátogatás” szót is. A * használata a szavak elején vagy közepén nem működik.Panel
borderColor#2FA8CA
titleColor#FFFFFF
borderWidth1
titleBGColor#2FA8CA
borderStylesolid
titleExport Áttekintő Segédletek

acrobat, adobe, document, file, pdf, pdf icon, reader icon icon OSA2FELH 2019.10.02.

acrobat, adobe, document, file, pdf, pdf icon, reader icon icon OSA4TANU 2019.10.02.

 Gyakran Ismételt Kérdések - Adminisztrációs rendszer


Panel
borderColor#10ac84
titleColor#FFFFFF
borderWidth1
titleBGColor#10ac84
borderStylesolid
titleSablonok, mintafájlok

document, excel, file, spreadsheet, table, xls, xls icon icon 


Ezen felül a Tanulói adatok legszélesebb körű export állományát a Nyilvántartás - Tanulók - Export - Tanulók KIR-STAT esxportexportjával tudjk tudják kinyerni, és az adatszolgáltatáshoz felhasználni.