Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Note
titleA Kormány 1042/2019. (II. 18.) Korm. határozata a nemzeti identitás erősítését célzó programokról

"...A Kormány

1. egyetért azzal, hogy az ezeréves magyar kultúra a jelen állampolgárainak és a jövő nemzedékeinek művelődése, önkifejezése és nemzeti identitása, valamint Magyarország kulturális fennmaradása szempontjából fundamentális jelentőségű érték, ennél fogva kiteljesítése az állam kiemelt felelőssége;

2. az 1. pontban meghatározott kultúrstratégiai célhoz kapcsolódóan létrehozza a Lázár Ervin Programot, amely szociális helyzettől és lakóhelytől függetlenül minden, az 1–8. évfolyamon tanuló általános iskolai diák részére tanévenként egyszeri alkalommal ingyenesen biztosítja a színházi, tánc- és cirkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek, illetve az őshonos állatok bemutatóhelyei látogatásának élményét...."


Az intézményi KRÉTA rendszerekbe a Lázár Ervin Program moduljába alapértelmezetten betöltésre kerül az összes, az adott rendszer számára elérhető előadás.

...

A modulban az intézmény a megfelelő előadás, illetve évfolyam és osztály kiválasztásával tud jelentkezni, a jelentkezést törölni, és az előadásokon való részvételt adminisztrálni. A Programban olyan iskolák is részt vesznek, akik nem a tankerületi központok fenntartásában működnek. Minden intézmény, aki érintett a Programban, rendelkezik KRÉTA rendszerrel, a jelentkezések és részvételek adminisztrálása érdekében.

Az intézmények a szervezéssel kapcsolatos kérdéseikkel az intézmény működési helye szerinti területileg illetékes Tankerületi Központhoz fordulhatnak.

A Lázár Ervin Program modulban elérhető szerepkörök, jogosultsági szintek:

...