Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

ADATCSOPORTMEGNEVEZÉSTARTALOMSPECIALITÁSALAPÉRTELMEZÉSLEÍRÁSEz az oszlop törlendő, ideiglenes
SZEMÉLYES ADATOK

Oktatási azonosító

Az alkalmazott oktatási azonosító száma, melyet fel tudunk vinni manuálisan a formátumban.


Egy személynek csak egy oktatási azonosítója lehet, ez 7-tel kezdődő 11 jegyű szám.Az eszköz megnevezése tetszőleges.

Neme

A tanuló nemét meg tudjuk adni a gombok egyikére kattintva.
Az eszköz jellegét kiválaszthatjuk a gombra kattintva a lenyíló listából.ElőtagMegadhatjuk az alkalmazott nevének előtagját.

A név előtagja lehet például: ifj,. dr., prof., özv., id. stb.

Az eszköz felelősségi helyét ki tudjuk választani a gombra kattintva a lenyíló listából.Alkalmazott családi névAz alkalmazott vezetékneve.

Status
subtletrue
colourRed
titlekötelezőA gyermek, tanuló oktatási azonosító száma, melyet fel tudunk vinni manuálisan a formátumban.Alkalmazott utónévAz alkalmazott keresztneve/keresztnevei.

Status
subtletrue
colourRed
titlekötelezőA tanuló nemét meg tudjuk adni a gombok egyikére kattintva.Születési családi névAz alkalmazott születési anyakönyvi kivonat szerinti családi neve.

Status
subtletrue
colourRed
titlekötelezőMegadhatjuk az eszköz leltári számát.Születési utónévAz alkalmazott születési anyakönyvi kivonat szerinti utóneve.

Status
subtletrue
colourRed
titlekötelezőMegadhatjuk az eszköz beszerzésének dátumát az ikonra kattintva, a megjelenő naptárból kiválasztva, vagy felvihetjük manuálisan is az éééé.hh.nn. formátumban.Anyja családi neveAz alkalmazott anyja születési anyakönyvi kivonat szerinti családi neve.

Status
subtletrue
colourRed
titlekötelezőMegadhatjuk az eszköz beszerzésének értékét forintban a , és ikonra kattintva,vagy felvihetjük manuálisan is.Anyja utóneveAz alkalmazott anyja születési anyakönyvi kivonat szerinti utóneve.

Status
subtletrue
colourRed
titlekötelezőA jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy az eszköz tartozék vagy sem.Születési helyAz alkalmazott születési helyének helységneve.

Status
subtletrue
colourRed
titlekötelezőA tartozék hivatkozás akkor tölthető ki,
ha a 'Tartozék' adat jelölőnégyzetére kattintunk:Születési idő

Az alkalmazott születési dátuma, melyet meg tudunk adni az ikonra kattintva, a megjelenő naptárból kiválasztva, vagy felvihetjük manuálisan is az éééé.hh.nn. formátumban.

Status
subtletrue
colourRed
titlekötelezőA jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy a pedagógus hozzáférhet vagy sem.Igazolvány típus

Az alkalmazott igazolványának típusát kiválaszthatjuk a gombra kattintva a lenyíló listából.


Személyi igazolvány
Számunkra fontos, az eszközzel kapcsolatos adatot rögzíthetünk.

Igazolvány számaMegadhatjuk az alkalmazott azon igazolványának számát, melyet az igazolvány típusánál kiválasztunk.


Azon évfolyamok kiválasztására van lehetőségünk, melyeket a 'Nyilvántartás' menü 'INTÉZMÉNYI ADATOK' blokkjának 'Tantervek' menüpontjában felvett tantervek esetén beállítottunk.
ÁLLANDÓ LAKCÍME ÉS ELÉRHETŐSÉGEIrányítószám

Az alkalmazott állandó lakcímének postai irányítószámát ki tudjuk választani a gombra kattintva a lenyíló listából.

Status
subtletrue
colourRed
titlekötelezőAzon tanterv kiválasztására van lehetőségünk, melyet a 'Nyilvántartás' menü 'INTÉZMÉNYI ADATOK' blokkjának 'Tantervek' menüpontjában felvettünk.

Helység név

Az alkalmazott állandó lakcímének helységnevét ki tudjuk választani a gombra kattintva a lenyíló listából.

Status
subtletrue
colourRed
titlekötelezőA lenyíló listában a 'Nyilvántartás' menü 'INTÉZMÉNYI ADATOK' blokkjának 'Termek' menüpontjában felvitt termek jelennek meg.

Közterület névAz alkalmazott állandó lakcím közterületének teljes neve.

Status
subtletrue
colourRed
titlekötelezőEgy személynek csak egy oktatási azonosítója lehet, mely 7-tel kezdődő 11 jegyű szám.

Közterület jellege

Az alkalmazott állandó lakcím közterületének jellegét ki tudjuk választani a gombra kattintva a lenyíló listából.

Status
subtletrue
colourRed
titlekötelező

utcaHázszámAz alkalmazott állandó lakcímének házszáma.

Status
subtletrue
colourRed
titlekötelező


EmeletMegadhatjuk az alkalmazott állandó lakcímének emelet számát.

AjtóMegadhatjuk az alkalmazott állandó lakcímének ajtó számát.

Email címMegadhatjuk az alkalmazott email címét.

TelefonszámMegadhatjuk az alkalmazott telefonszámát.

Telefonszám 2Lehetőségünk van megadni az alkalmazott másik telefonszámát.
BELÉPÉSI ADATOKFelhasználónévMegadhatjuk az alkalmazott belépéshez szükséges felhasználónevét.

Jogosultsági szintItt adhatjuk meg, hogy az alkalmazott milyen jogosultsági szinttel léphet be a rendszerbe.
NAPLÓ

A jogosultsági szintek kezelésénél a Napló jogosultsági szint megadásával lehet megadni a jogot az e-naplóban a tanári belépéshez. A rendszer kezelésére a Napló jogosultsági szint mellett lehetőség van a Vezető, az Adminisztrátor vagy az Ellenőrző jogosultsági szintet is hozzáadni a jogszintekhez.

Info
iconfalse
További jogosultságokat a CTRL gomb lenyomásával és a megfelelő jogszint kijelölésével adhatunk meg.

JelszóMegadhatjuk az alkalmazott belépéshez szükséges jelszavát.

Ismételt jelszóAz alkalmazott belépéshez szükséges ismételt jelszava.
MUNKAÜGYI ADATOKPedagógus fokozat

Az alkalmazott pedagógus fokozatát ki tudjuk választani a gombra kattintva a lenyíló listából.

Status
subtletrue
colourRed
titlekötelező

Na

A pedagógus-életpálya szakasza, a minősítési rendszer

fokozata.
Munkakör

Az alkalmazott munkakörét ki tudjuk választani a gombra kattintva a lenyíló listából.

Status
subtletrue
colourRed
titlekötelező

tanárAz alkalmazott intézményben betöltött, jogszabályilag előírt munkaköre.


Foglalkoztatási jogviszony

Az alkalmazott foglalkoztatási jogviszonyát ki tudjuk választani a gombra kattintva a lenyíló listából.

Status
subtletrue
colourRed
titlekötelező

Közalkalmazotti jogviszony (határozatlan időre)A Munka Törvénykönyve által meghatározott munkavégzésre irányuló foglalkoztatási jogviszony.


Foglalkoztatás típusa

A foglalkoztatás típusát kiválaszthatjuk a gombra kattintva a lenyíló listából.


Teljes munkaidősA munkavégzésre irányuló jogviszony munkaidő típusa.


Részmunkaidő százalék

Megadhatjuk a részmunkaidős foglalkoztatás százalékos értékét a teljes munkaidőhöz viszonyítva, az , és ikonra kattintva, vagy felvihetjük manuálisan is.

Ez az adatmező csak akkor látható, ha az alkalmazott részmunkaidőben dolgozik.A részmunkaidő százalékát csak akkor tudjuk beírni, ha a 'Foglalkoztatás típusát' 'Részmunkaidős'-re állítjuk.


Vezetői óraszám ok

A vezetői óraszám okát kiválaszthatjuk a gombra kattintva a lenyíló listából.


NincsEbből a listából választhatjuk ki a magasabb vezetői, vezetői megbízással kapcsolatos feladatot.


Óraszám

Megadhatjuk az óraszámot, az , és ikonra kattintva, vagy felvihetjük manuálisan is.

Az óraszám csak akkor látható, ha a 'Foglalkoztatás típusát' 'Óraadó'-ra állítjuk, vagy a 'Vezetői óraszám okát' az alapértelmezett 'Nincs'-ről átállítjuk egy másik elemre.A neveléssel-oktatással lekötött heti munkaidő.
Feladattal terhelt óraszám oka

A feladattal terhelt óraszám okát kiválaszthatjuk a gombra kattintva a lenyíló listából.

Ez az adatmező nem látható, ha az alkalmazott 'Foglalkoztatás típusát' 'Óraadó'-ra állítjuk.A neveléssel-oktatással lekötött heti munkaidőbe beleszámítandó tevékenységek.


Feladattal terhelt óraszám

Megadhatjuk a feladattal terhelt óraszámot, az , és ikonra kattintva, vagy felvihetjük manuálisan is.

Ez az adatmező nem látható, ha az alkalmazott 'Foglalkoztatás típusát' 'Óraadó'-ra állítjuk.


0A neveléssel-oktatással lekötött heti munkaidőbe beleszámítandó tevékenységek heti óraszáma.


Alkalmazás kezdete

Az alkalmazott alkalmazásának kezdete, melyet meg tudunk adni az ikonra kattintva, a megjelenő naptárból kiválasztva, vagy felvihetjük manuálisan is az éééé.hh.nn. formátumban.Az intézménnyel létesített munkavégzésre irányuló jogviszony kezdő dátuma.


Alkalmazás vége

Az alkalmazott alkalmazásának vége, melyet meg tudunk adni az ikonra kattintva, a megjelenő naptárból kiválasztva, vagy felvihetjük manuálisan is az éééé.hh.nn. formátumban.Az intézménnyel létesített munkavégzésre irányuló jogviszony végső dátuma.


Feladatellátási hely

A feladatellátási helyet kiválaszthatjuk a gombra kattintva a lenyíló listából.

Status
subtletrue
colourRed
titlekötelező


Az intézménnyel létesített  munkavégzésre irányuló jogviszony  elsődleges feladatellátási helye.

A lenyíló listában a 'Nyilvántartás' menü 'INTÉZMÉNYI ADATOK' blokkjának 'Intézmény' menüpontjában felvitt feladatellátási helyek (működési hely - ellátott feladat) jelennek meg.
Tartósan távollévő


Nyugdíjas (továbbfoglalkoztatott)


Betöltetlen álláshely


Főállású?

Szakvizsga


Szakértői, vagy vizsgaelnöki tevékenységű


Szakmai továbbképzés

...