Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

A KRÉTA (Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer) felületen a Gondviselői belépéssel elérhető listák rendezésének és szűrésének bemutatása.

Widget Connector
width640
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=83hCitFQQ8Q
height360