Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

A Pedagógus által rögzített saját óralátogatásit óralátogatásait a felületen rögtön tudja törölni, míg az őt látogatók beírásait megtekinteni.

...