Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Panel
titlePoszeidon modul 745.2.11 verzió újdonságai

Új funkciók

A Poszeidon rendszerén belül lehetőség van Csoportos műveletek használatára, amelynek segítségével a felhasználó egyszerre több tétellel tud dolgozni. Ezeket a funkciókat a Csoportos műveletek menüpont alatt érhetjük el. 

Image Added

Ügyiratok csoportos lezárása

A lezárást megelőzően szükséges megadni a keresési feltételeket, amelyek alapján a program kiválogatja azokat a tételeket, amelyek lezárásra kerülnek.

A keresést eleve egy szűkített listában tudja a felhasználó elvégezni, ugyanis a program az alábbi szempontokat alapból figyelembe veszi, és csak azok között a tételek között engedi a keresést, amelyek megfelelnek ezeknek a feltételeknek:

- nem állnak postázás alatt

- az aktuális szervezeti egység birtokában vannak

- nincsenek sztornózva

- beszerelt ügyirat ne jelenjen meg

- nincsenek irattárban

- rendelkezzenek irattári tételszámmal.

Image Added

A „Tételek száma” funkciógomb segítségével tájékozódhatunk arról, hogy hány tétel felel meg a keresési feltétel(ek)nek. Ezt a számot a „Tételek száma”-ra kattintást követően a funkciógomb mellett tüneteti fel.

A „Lezárás” gombra kattintva tudjuk elvégezni a keresési feltételeknek megfelelő ügyiratok lezárását. A művelet elvégzése előtt a program egy biztonsági kérdést tesz fel. Az OK gombra kattintva a program elvégzi a tételek lezárását, ennek eredményéről információs ablakban tájékoztat.

Image Added

A lezárás következtében az érintett tételek kikerülnek a csoportos lezárás listájából, és az „Ügyiratok” menüpont „Összes aktív” ügyirat nézetéből is. Az „Irattárba adható” nézetben azonban elérhetőek lesznek.

A „Mégse” gombbal a lezárás elvégzése nélkül hagyhatjuk el a felületet.

Az „Export” gomb a kereséssel leszűrt tételek excel exportját biztosítja. A funkcióval egyúttal ellenőrizhetjük, hogy mely tételek kerülnek lezárásra.

Expand
titleCsoportos irattárazás

A csoportos irattárazás felületének felépítése:

- Lapfülek: A „Keresési feltételek” lapfülön az irattárazandó tételek szűkítése végezhető el a mezők segítségével. Az „Irattárazási adatok” lapfülön az irattárba adáshoz szükséges adatokat rögzíthetjük.

- Az alsó részben találhatóak a funkciógombok.

Image Added

Az irattárazást megelőzően szükséges itt is megadni a keresési feltételeket a „Keresési feltételek” lapfülön, amelyek alapján a program kiválogatja azokat a tételeket, amelyek irattárba kerülnek.

A keresést eleve egy szűkített listában tudja a felhasználó elvégezni, ugyanis a program az alábbi szempontokat alapból figyelembe veszi, és csak azok között a tételek között engedi a keresést, amelyek megfelelnek ezeknek a feltételeknek:

- a felhasználó hozzáférője

- le vannak zárva

- nincsenek irattárban

- nincsenek ügyiratba elhelyezve

- nem állnak postázás alatt.

A „Tételek száma” funkciógomb segítségével tájékozódhatunk arról, hogy hány tétel felel meg a keresési feltétel(ek)nek. Ezt a számot a „Tételek száma”-ra kattintást követően a funkciógomb mellett tüneteti fel.

Az „Irattárazási adatok” lapfül „Irattári hely” mezőjében tudja a felhasználó kiválasztani azt a helyet, ahová a tételek elhelyezésre kerülnek.

Az „Elhelyező személy” és „Elhelyezés ideje” mezőket a program automatikusan tölti.

Image Added


Az „Irattáraz” gombra kattintva a program elvégzi a tételek csoportos irattárba adását. A művelet elvégzése előtt a program egy biztonsági kérdést tesz fel. Az OK gombra kattintva a program elvégzi a tételek lezárását, ennek eredményéről információs ablakban tájékoztat.

Image Added

Az irattárazott tételek kikerülnek a csoportos irattárazás adatlistájából, továbbá az „Ügyiratok” menüpont „Irattárba adható” ügyirat nézetéből is. Az „Ügyiratok” menüponton azonban elérhetőek lesznek az „Irattárban lévő” nézetben.

A „Mégse” gombbal az irattárba adás elvégzése nélkül hagyhatjuk el a felületet.

Az „Export” gomb a kereséssel leszűrt tételek excel exportját biztosítja. A funkcióval egyúttal ellenőrizhetjük, hogy mely tételek kerülnek irattárba.
Panel
titlePoszeidon modul 673.5 verzió újdonságai


Expand
titleVáltozás a tárgy mezőtöltésénél


A Tárgy mező alatt elérhető funkciógombok segítségével lehet tölteni a mező értékét a korábban már rögzített tárgyakkal vagy a vastag kliens Adminisztráció/Tárgy sablonok menüpontján rögzített lehetőségekkel.

Image Modified

Korábban rögzített tárgytételek listája felugró ablak.

Image ModifiedExpand
titleBontás funkciógomb

Ügyintézői kapcsolat típus választása esetén csak belső alkalmazottak közül lehet választani.

Image Modified


Expand
titlePostai cím módosíthatóvá vált


Az Átadás-átvétel / Feladott tételek / Materiális példányok menüponton szerkesztés módban a postai cím mező értéke módosítható a megadott címzett szervezet/személy másik címére. (A címzett módosítására továbbra sincs lehetőség.)Expand
titleMásol funkció


Küldemények menüponton saját szervezeti egység birtokában lévő elektronikus, nem iktatott küldemény szerkesztésekor elérhető a Másol funkció, amivel a program egy új érkeztetést hoz létre a kiválasztott küldemény alapján, és az elektronikus állományokról készített másolatot is az új küldeményhez csatolja.Expand
titleFutár/Személyes kézbesítés változása


Irat rögzítése esetén amennyiben Futár/Személyes kézbesítést választunk ki, a postai cím megadása nem kötelező.Expand
titleAláiktató nézet


Az indító irat kivételével minden alszámos irat megjelenik a listában, ami az Iratok /Aláiktatható nézetben indított aláiktatásban jött létre. Az új választható lista neve Aláiktatott.Expand
titleTájékoztatás határidőről


Irathoz, materiális vagy elektronikus példányhoz kiírt tájékoztatás határidejének lejártakor a rendszer e-mail értesítőt küld a feladatvégző személynek.

Feltétele:

- belső értesítési e-mail címe legyen rögzítve a felhasználónak

- be legyen állítva a Hírlevelek menüponton ez a hírlevél típus.Expand
titleOldalszámok megjelenítése adatlistáknál


Adatlisták alatt a program kiírja, hogy hanyadik oldalon állunk épp, per jellel elválasztva pedig látható az is, hogy hány oldal találatunk van összesen.Expand
titleHivatali kapu nyugtái
A hivatali kapura küldéssel kapcsolatos nyugták megjelenítésre kerültek, melyet az Elektronikus állományok kapcsolódásai közül a Visszaigazolások almenüben érhetőek el.


Expand
titleRendelkezés Nyilvántartás


Elérhető lett a Rendelkezési Nyilvántartás kapcsoló az Iktatás felületen.Expand
titleVáltozás az Ügyintézői kapcsolatnál

Ügyintézői kapcsolat típus választása esetén csak belső alkalmazottak közül lehet választani.


Expand
titleVáltozás a beérkezés módjánál

Érkeztetésen és Iktatáson ha a Beérkezés módja mezőben a Postai tértivevény elsőbbségi kódtételt választjuk ki, akkor a Ragszám mező töltése kötelezővé válik.


Expand
titleSztornózás fül

Az ügyiratok menüponton a "Sztornózott ügyiratok" nézetben megjelenítésre került a "Sztrornózás" fül, ahol a sztornózás adatai kerültek megjelenítésre.

Image Modified


Expand
titleTételek száma


Legördülő lista segítségével megadható, hogy a program az adatlisták egy oldalán hány db tételt jelenítsen meg.Expand
titleÜgyirat csatolás


Iktatás menüponton az Iratkapcsolat fülön lehetőség van Ügyirat csatolás típusú iratkapcsolat kiválasztására. Ebben az esetben a kapcsolható tételek listáját a rendszer előszűri a felhasználó által hozzáférhető ügyiratok listájára. A listából kiválasztott ügyiratot mentéskor a program csatolással kapcsolja az új ügyirathoz. Az utólagos módosítást az Ügyiratok menüponton lehet megtenni egy új lapfülön: Csatolt ügyiratok. Itt lehetőség van a kapcsolat törlésére, új csatolás létrehozására.
Expand
titleNapló menüpont


A Materiális példányokon a Kapcsolódások menü felől elérhető lett az eseménynapló: Napló menüpont.Expand
titleÚj szűrés a Materiális példányok menüponton


A Materiális példányok menüponton új szűrés lett létrehozva Példány ügyintézők névvel.Expand
titleÉrkeztetés és Iktatás menüpontok változása


Érkeztetés és Iktatás menüpontokon a Paraméter ablakban a Megjegyez rész lekerült az OK és Mégsem gombokkal egy sorba.

A kapcsolók fölé állva egérrel a program megjeleníti az adott kapcsoló jelentésére vonatkozó magyarázatot.Expand
titleBetekintés funkciógomb

Az elektronikus állományok letöltésére szolgáló funkciók mellett ugyanezeken a felületeken létrehoztunk egy új funkciógombot: Betekintés. A gombra kattintva a program a kiválasztott elektronikus állomány képét egy új böngésző ablakban nyitja meg, ahol lehetőség van a dokumentum lapozására. A funkció az alábbi formátumok esetén működik: .docx, kép alapú PDF (szkennelt), képfájl formátumok.