Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 8 Next »

Ebben a menüpontban van lehetőségünk órarendet importálni Excel táblázatból.

Ennek előfeltétele, hogy a rendelkezésünkre álljon egy olyan táblázat, amely tartalmazza a szükséges adatokat.


Ilyen táblázatot létrehozhatunk:

 • az aSc program XML fájljának átalakításával (aSc Excel konvertálás menüpont)
 • a letölthető sablon kitöltésével
 • szabadon elkészítve, a sablonnak megfelelő formai követelmények betartásával


A sablon eléréséhez kattintson a gombra, majd nyissa meg vagy mentse el a táblázatot.

 A sablon elemei
 • Hetirend: az Adatszótárak/Hetirend típusai pontban megadott hetirendek közül lehet megadni (pl. Minden héten; A hét; B hét stb.)
 • Nap: a nap megnevezése, ügyelve az elgépelésekre (kis- és nagybetű nem számít)
 • Óra (napon belül): az óra sorszáma a tanítási napon belül (olyan sorszám legyen, amely szerepel az aktív csengetési rendben)
 • Osztály: az osztály neve, ha az egész osztálynak, vagy egy osztálybontásnak tartunk órát (ha nincs ilyen nevű osztály a rendszerben, akkor ez rögzítésre kerül)
 • Csoport: a csoport neve, csoport- vagy osztálybontás esetén (ha nincs ilyen nevű csoport a rendszerben, akkor ez rögzítésre kerül)
 • Tantárgy: az óra tantárgya (ha nincs ilyen nevű tantárgy a rendszerben, akkor ez rögzítésre kerül)
 • Tanár: az órát tartó pedagógus neve (az alkalmazottak listájában szerepelnie kell)
 • Helyiség: a tanóra helyisége (ha nincs ilyen nevű helyiség a rendszerben, akkor ez rögzítésre kerül)


 1. Az importáláshoz állítsuk be a következő jellemzőket:
  • Feladatellátási hely: a legördülő listából válasszuk ki. Az órarendet nem feladatellátási helyhez töltjük fel, de a TTF importálásához hasonlóan itt is létre jöhetnek új osztályok, csoportok, melyeket a megadott feladatellátási helyhez sorolja a program. Azokat az osztályokat, csoportokat, akik így nem a megfelelő helyre lesznek besorolva, többes módosítással gyorsan a megfelelő helyre rendezhetjük.
  • Órarend érvényességének kezdete: annak az időszaknak a kezdete, amely időponttól kezdődően szeretnénk az órarendet rögzíteni.
  • Időszakon belüli elemek törlése: ezt a jelölőnégyzetet akkor pipáljuk be, ha a fent megadott dátum után előfordulhatnak már rögzített (de nem könyvelt) tanórák, melyeket ki szeretnénk törölni.
 2. gombra kattintva válasszuk ki azt az Excel fájlt, ami az órarendünk adatait tartalmazza.
 3. Kattintsunk a  gombra.


Ha a feltöltés sikeres volt, akkor a program az e-Napló/Tanári órarendek oldalra navigál minket.

Ha a feltöltés során hiba lépett fel, akkor erről hibaüzenetet kapunk, amely alapján módosíthatjuk az importálandó órarendet vagy a rendszerünk adatait.

Feladatellátási hely beállítása

Az órarend importálásakor a feladatellátási hely beállítását a program csak akkor veszi figyelembe, ha az órarendben van olyan osztály vagy csoport amely még nem szerepel a KRÉTA rendszerben. Ilyen esetben az osztályt vagy csoportot a megadott feladatellátási helyhez fogja hozzárendelni, de ez természetesen később módosítható.  Abban az esetben ha már léteznek az osztályok ill. csoportok a rendszerben, akkor az importáláskor beállított a feladatellátási hely nem módosítja az adatokat. 


 • No labels