Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A KRÉTA (Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer) e-Napló modul naplóellenőrzés funkciójának bemutatása az e-Napló modulon keresztül osztályfőnöki, vagy úgynevezett szuperosztályfőnöki szemszögből.