Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 16 Next »

A KRÉTA Központi Rendszere a fenntartók részére biztosít teljes rálátást az intézmények által szolgáltatott adatokra. A Központi Rendszer – az intézmények által feltöltött adatszolgáltatások és egyéb információk alapján – statisztikákat jelenít meg, amelyek több esetben diagramokkal, és részletes bontással segítik a fenntartói munkát. A Központi Rendszer működése akkor hatékony, ha az intézményi hálózat teljes mértékben használja a KRÉTA rendszer minden modulját, beleértve az elektronikus naplót, hiszen így az itt megjelenő értékek minden esetben frissek és relevánsak lesznek. A modul az Intézményi Adminisztrációs Rendszer modul bővítménye.

Ugrás a VideótárbaA Központi rendszert bemutató videók


Szoftverfrissítések, újdonságok a KRÉTA Központi Rendszerben

KRÉTA Központi Rendszer 3.0.14703 [2018.09.10] verzió változásai

 • Pedagógusok (szakképesítéses beállítás) modul (csak NSzFH részére)
 • Riport export javítás
 • Tantárgyfelosztás export oszlop kiegészítés

KRÉTA Központi Rendszer 3.0.14402 [2018.09.06] verzió változásai

Nexius:
o   stílus változtatások
o   kurzusok listájának frissítése
-          TTF Pdf export bekapcsolása
-          Mutatók linkelése
-          Felhasználó jogosultság mentésének javítása
-          TTF javítás


KRÉTA Központi Rendszer [2018.08.30] verzió változásai

 • Tanévváltás a 2018/2019-es tanévre
 • ETTF menüpont elrejtésre került a felületről
 • Nexius e-learning:
  • éles nexius applikáció beállítása,
  • kurzusok hozzáadása,
  • felület frissítése
 • XML módosítások, kiegészítések
 • Új jogosultság: Szuper fenntartó (KK, NSzFH vezetés részére)
 • Jira integráció – Intézményi bejelentések lekérdezésénél hibakezelés (ismeretlen riporttípusok kezelése)
 • Tantárgyfelosztás excel export – csoportok szétválasztása tanórai és nem tanórai célú csoportokra
 • Álláshelyek (KK releváns ) menüpont  nem jelenik meg a felhasználóknak
 • Riportok:

  • Javasolt óratömeg - stage, xml átírása, leírás pontosítása, oszlop kiegészítések, paraméterezés, excel
  • Tankötelezett tanulók  - stage, cache, xml átírása, leírás pontosítása, oszlop kiegészítések, paraméterezés, excel
  • Tanulók természetes létszáma -  stage, cache, xml átírása, leírás pontosítása, oszlop kiegészítések, paraméterezés, excel
  • Tanulószoba, illetve napközis csoportok száma - stage, cache, xml átírása, leírás pontosítása, oszlop kiegészítések, paraméterezés, excel
  • Hittan adatszolgáltatás - stage, cache, xml átírása, leírás pontosítása, oszlop kiegészítések, paraméterezés, excel
  • Pedagógusok óraszámai - stage, cache, xml átírása, leírás pontosítása, oszlop kiegészítések, paraméterezés, excel
  • Osztályok szakképesítés alapján - stage, cache, xml átírása, leírás pontosítása, oszlop kiegészítések, paraméterezés, excel
  • Végzettségek, tanítható tantárgykategóriák - stage, cache, xml átírása, leírás pontosítása, oszlop kiegészítések, paraméterezés, excel
  • Feladatellátási helyek riport  - fogalmak pontosítása fejlesztési specifikáció alapján, leírások kiegészítése riport címe alatt és tudásbázisban, kalkulált oszlopok ellenőrzése
  • Mutatók kihelyezése a felületre:
   • Feladatellátási helyek felületi mutató - stage, cache, xml megírása, leírás készítése, tudásbázis, paraméterezés, excel, tesztelés
   • Pedagógusok felületi mutató - stage, cache, xml megírása, leírás készítése, tudásbázis, paraméterezés, excel, tesztelés
   • Tanévet váltott intézmények felületi mutató - stage, cache, xml megírása, leírás készítése, tudásbázis, paraméterezés, excel, tesztelés
  • Tantárgyfelosztás riport háromfele bontása: AZURE és KK környezeteken
   • Tantárgyfelosztás - óratömeg számítás - stage, cache, xml megírása, leírás készítése, tudásbázis, paraméterezés, excel
   • Tantárgyfelosztás - kiosztott óraszámok - stage, cache, xml megírása, leírás készítése, tudásbázis, paraméterezés, excel
   • Tantárgyfelosztás - AMI, EGYMI - stage, cache, xml megírása, leírás készítése, tudásbázis, paraméterezés, excel
  • Százalékjel beállítása és megjelenítése - xml file-ok kiegészítése
  • Áttanítások ellenőrzése riport - xml átírása, leírás átírása, paraméterezés, tudásbázis, excel frissítések (az új fogalmaknak megfelelő átírások és frissítések)

KRÉTA Központi Rendszer v2.0.8218 [2018.06.08] verzió változásai

KK2-502 - Munkaidőkedvezmények javítása
KK2-115 - Áttanítások ellenőrzése riport átírása
KK2-376 - Javasolt óratömeg számítás módosítása
KK2-110 - Indított osztályok riport típus módosítása
KK2-442 - Pedagógusok óraszám kimutatás
KK2-390 - Szabad álláshelyek száma - ellátott feladat oszlop felvétele
KK2-469 - Feladatellátási helyek riport - átírás, plusz oszlopok
KK2-482 - Csoportbontásos órák száma csoporttípusok szerint - új leírások
KK2-485 - Csoportbontásos órák száma tantárgyak szerint - új leírások
KK2-488 - Osztályok száma riport - új oszlopok
KK2-385 - Tanulók heti óraszáma - ellátott feladat - új oszlop
KK2-466 - Pedagógus óraszám kimutatás riport - tartós távollét (új oszlop az új felületre)
KK2-104 - Nem tanórai célú foglalkozás 10 fő alatt
KK2-473 - Túlóra kimutatás riport
KK2-107 - Felnőttoktatásban résztvevők aránya riport módosítása
KK2-556 - Riportáttöltő időmérő beépítés és megjelenítés

KRÉTA Központi Rendszer v2.0.7431 [2018.05.25] verzió változásai

KK2-377 - Pedagógusok foglalkoztatása - kizárások pontosítása
Kk2-444 - Tanulói jogviszonyban lévő tanulók kimutatás - riport és oszlop átnevezés

KRÉTA Központi Rendszer v2.0.4821 [2018.04.12] verzió változásai

KK2-257 - Végzettségek, tanítható tantárgykategóriák áttöltő módosítása
KK2-258 - Javasolt óratömeg évfolyamszűrés módosítása
KK2-235 - Osztálylétszám engedélyezése tárolt adatok KRÉTA adatbázisokba mentése
KK2-261 - Hiányzó cache riport pontosítása a metadata táblából
KK2-19 - Online riportok – megjelenítés pontosítása
KK2-63 - Jelentkezések száma - cache riporttá alakítás
KK2-233 - Nebulók adatáttöltés
KK2-244 - Jelentkezések száma helyett Megjelentek, felvettek száma
KK2-269 - Beiratkozás státusza és jelentkezők száma cache riport pontosítása, módosítása
KK2-265 - Etika / Hit- és erkölcstan kimutatás - új áttöltőre átalakítás
KK2-264 - Beiratkozás státusza - új áttöltőre átalakítás
KK2-227 - Részletes Nebuló adatok – módosítás
KK2-262 - Túlóra kimutatások review
KK2-266 - Nem megjelent nebulók - új áttöltőre átalakítás
KK2-267 - Dupla jelentkezés - új áttöltőre átalakítás
KK2-270 - Beiratkozás ellenőrzés

KRÉTA Központi Rendszer v2.0.4191 [2018.03.29] verzió változásai

KK2-112 - Csoportbontásos órák száma csoporttípusonként - cache riporttá alakítás
KK2-201 - Export fül - TTF export, rossz fejléc
KK2-59 - Etika / Hit- és erkölcstan - cache riporttá alakítás
KK2-203 - Migrációs hiba Részletes nebuló adatok
KK2-108 - Beiratkozás státusza - cache riporttá alakítás
KK2-60 - Pedagógusok óraszámai - cache riporttá alakítás
KK2-204 - Export fül alatt - Végzettségek, tanítható tantárgykategóriák – hibák
KK2-63 - Jelentkezések száma - cache riporttá alakítás
KK2-162 - Részletes tanuló adatok - cache riporttá alakítás
KK2-73 - Körzetes nebuló, aki sehova sem iratkozott be - cache riporttá alakítás
KK2-117 - Egy fenntartó adatainak frissítése
KK2-209 - Végzettségek, tanítható tantárgykategóriák kiegészítése
KK2-214 - Dashboard tábla létrehozása
KK2-221 - Létszám engedélyezés menüpont aktiválása
KK2-227 - Részletes Nebuló adatok  módosítás
KK2-75 - Dupla jelentkezés - cache riporttá alakítás
KK2-223 - Beiratkozás státusz módosítás
KK2-222 - Nebulós riportok egy részének eltüntetése
KK2-228 - Magasabb vezetői megbízások riport nem jelenik meg
KK2-245 - Tantárgyfelosztás intézmények szűrés kiegészítése

KRÉTA Központi Rendszer v1.2.8 verzió változásai

KK-244  Intézménynycsoport létrehozásának javítása
KK-267  Intézménycsoport törlésénél hiba javítása
KK-429  Beiratkozás riportok konszolidálása
KK-563  Sikeres szakképző vizsgát tett diákok
KK-702  Szűrők működése - beállítás / hiányzó szűrők felvétele
KK-703  TTF riportok - "Összes pedagógus" és "Pedagógus létszám" oszlopok módosítása
KK-704  Nebulók száma fel.helyenként riport – legalsó szint – plusz szűrő felvétele
KK-720  TTF export - excel fejléc, elnevezés módosítása
KK-721  Pedagógus korfa - excel export - oszlopszélesség
KK-744  Összes pedagógus státusz javítása
KK-745  Hibaüzenet ablak korrekció - admin user - Intézménycsoport / Intézménykezelés
KK-746  Intézménycsoport létrehozása - hibaüzenet ablak korrekció
KK-748  Feladatellátási helyek riport - legalsó szint - plusz szűrők felvétele
KK-749  Feladatellátási helyek riport - legalsó szint - plusz info felvétele
KK-750  Munkaidő-kedvezményes riportok - oszlopszélesség beállítása
KK-751  Pedagógusok heti óraszám kimutatása - riport leírásának javítása
KK-752  Pedagógusok heti óraszám kimutatása - hiányzó oszlop, plusz szűrők felvétele
KK-753  Pedagógusok heti óraszám kimutatása - excel és pdf fejléc átírása
KK-754  Összes pedagógus státusz - hiányzó feltétel / oszlop
KK-755  Óraadó státusz - számítási hiba javítása
KK-756  Besorolási fokozat szerinti státusz - számítás pontosítása
KK-765  Betöltetlen és Nyugdíjas pedagógusok riportok javítása
KK-766  Online riport alias-ok javítása
KK-767  Kevesebb heti óraszámmal rendelkezők riport - alsó szint
KK-768  Túlóra kimutatás riport - alsó szint
KK-770  Tantárgyfelosztás riport - riport módosítása KK kérés alapján
KK-771  Pedagógusok heti óraszám kimutatása - riport módosítása KK kérés alapján
KK-772  Magasabb vezetői megbízással rendelkező pedagógusok - riport módosítása KK kérés alapján
KK-773  Összes pedagógus státusz - riport módosítása KK kérés alapján
KK-774  Teljes munkaidőben foglalkoztatottak - riport módosítása KK kérés alapján
KK-775  Részmunkaidős státuszok - riport módosítása KK kérés alapján
KK-776  KK - Online riport javítása
KK-777  Óraadó státusz - riport módosítása KK kérés alapján
KK-778  Besorolási fokozat szerinti státusz - riport módosítása KK kérés alapján
KK-779  A 4 órát meghaladó órakedvezmények mértéke - riport módosítása KK kérés alapján
KK-780  A neveléssel-oktatással lekötött munkaidő nem éri el a 22 órát - riport módosítása KK kérés alapján
KK-781  A neveléssel-oktatással lekötött munkaidő meghaladja a heti 26 órát - riport módosítása KK kérés alapján
KK-782  Tartós távolléten lévő pedagógusoknál szerepel kiosztott óraszám - riport módosítása KK kérés alapján
KK-783  Óraadó pedagógusok esetében a kiosztott órák száma meghaladja a 10 órát - riport módosítása KK kérés alapján - (rejtett riport)
KK-784  Egy pedagógus státusz értéke 0,95 alatti, vagy 1,05 feletti - riport módosítása KK kérés alapján
KK-785  Pedagógus óraszám kimutatás 22, 24, 25, 26 órás bontásban - riport módosítása KK kérés alapján
KK-802  Teljes munkaidőben foglalkoztatottak riport - hiányzó feltétel javítása


 • No labels