Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »


Béta tesztelés

A KRÉTA Tanári Mobil Applikáció jelenleg nyilvános béta tesztelés alatt van, amely jelenleg csak a tesztelésben résztvevő pedagógusok számára elérhető.  

  • No labels