Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ebben a nézetben a tanórák és foglalkozások az időtartamuknak megfelelő méretű elemekként egy időrendi felületen kerülnek megjelenítésre. A tanórák vagy foglalkozások naplózását az Óra naplózása felület működéséhez hasonlóan a megfelelő elem érintésével megjelenő felületen végezhetjük el.


KRÉTA Pedagógus Applikáció - Naptár nézet

Naplózás

Miután kiválasztottuk a naplózandó tanórát vagy napirendi foglalkozást, megjelenik a foglalkozás "Naplózás" felülete. Az alábbi felületen beírhatjuk vagy (rögzített tanmenet esetén) a  ikon segítségével kiválaszthatjuk a tanóra témáját.  

A tanmenetről, annak webes felületén keresztül történő feltöltéséről bővebben a Tanmenet lapon olvashat.


A húzással függőlegesen görgethető felületen jelölhetjük a tanulók jelenlétét, hiányzását illetve késését. 

A felajánlott beállítástól függetlenül át tudjuk állítani bármelyik tanuló jelenlét/hiányzás állapotát, a megfelelő gomb érintésével. Ha egy diák késett az óráról, akkor érintsük meg a késés gombot és írjuk be megfelelő értéket vagy állítsuk be a késés időtartamát a és gombok segítségével, majd érintsük meg a mentés gombot.

Jelenlét/hiányzás (üres beállítás)

Ha egy tanuló nincs jelen egy órán, de nem is akarjuk beírni hiányzónak, mert más iskolai elfoglaltsága van (pl. korrepetáláson vesz részt a napközi helyett), akkor kattintsunk a vagy gombok közül a jelenleg aktívra, így annak megszűnik a kijelölése, és egyik opció sem lesz kiválasztva.

Feljegyzések

Amennyiben a tanulókhoz automatikus feljegyzéseket szeretnék beállítani, érintsük meg a tanóra adatai alatt található "Feljegyzések" feliratot.

Ha egy tanuló nem készített házi feladatot, akkor kattintsunk a ikonra, és a tanóra mentését követő szinkronizáláskor bejegyzés kerül a naplóba és az ellenőrzőbe a házi feladat hiányról. Ha egy diák nem hozott felszerelést az órára, akkor a gombra kattintva készíthetünk beírást. Amennyiben egy tanuló nem vett részt a tanórai munkában, mert fel volt mentve alóla (jellemzően testnevelés, úszás óráról), akkor a ikont választva hozhatunk létre bejegyzést. Abban az esetben, ha tanórai dicséretben szeretnénk részesíteni egy tanulót, akkor a gombra kattintva készül bejegyzés a naplóba és az ellenőrzőbe.

Házi feladatok

A "Házi feladatok" felirat érintésével megjelenő felületen van lehetősége a pedagógusnak a leadott órához házi feladatot rögzíteni. A berögzítés előtt ki kell választanunk egy határidőt, amely nem lehet korábban a holnapi napnál.


Ha minden szükséges adatot felvettünk, akkor érintsük meg a jobb felső sarokban található  feliratot, hogy elmentsük az adatokat. Amennyiben nem szeretnénk naplózni az órát, a  jellel kiléphetünk a felületről a megadott információk mentése nélkül. 

Szinkronizálás

A mentett adatok a szinkronizálással kerülnek be a rendszerbe.


Tanóra vagy foglalkozás módosítása

Ha egy naplózott óra vagy foglalkozás adatain változtatni szeretnénk, akkor érintsük meg megfelelő foglalkozás vagy tanóra elemét, és az a felület fog megnyílni, amit az óra naplózásakor elmentettünk. Változtassuk meg a kívánt adatokat, majd érintsük meg a jobb felső sarokban található  feliratot.


KRÉTA Pedagógus Applikáció - Tanóra vagy foglalkozás naplózása