Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 23 Next »

Az e-Ügyintézés Gondviselői/Szülői/Tanulói oldalának bemutatása. 

Az e-Ügyintézési modulba történő bejelentkezés és a modulból történő kijelentkezés megtekintése.

Az e-Ügyintézés folyamataiban általánosan alkalmazott adatkezelési műveletek megtekintése.


Az e-Ügyintézés folyamatainak rövid leírása és a kezelésüket bemutató videók szülők, gondviselők részéreTANULMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS ügycsoport

videó

Osztály vagy tanórai csoport változtatási kérelem benyújtása

Igazgatói engedély diák mulasztásának igazolására gondviselői kérelem benyújtása

Tanulói mulasztás igazolása

Tanulói felmentésre, mentességre szolgáló gondviselői kérelem benyújtása

Közösségi szolgálat teljesítéséről igazolás benyújtása

Gyakorlati hely megadása és tanulószerződés feltöltése


BIZONYÍTVÁNNYAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS ügycsoport

videó
Bizonyítvány- vagy törzslapmásodlat igénylése
Személyes adatokban bekövetkezett változás bejelentése
  • No labels