Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Current »

A középiskolai nappali képzésben résztvevő és érettségi vizsgára készülő tanulók esetében (a gimnázium, a szakgimnázium 9-12. évfolyamos, a szakközépiskola 9-13. évfolyamos tanulói) az érettségi vizsga megkezdésének feltétele 50 óra ún. közösségi szolgálat teljesítése.

A középiskola feladata és az intézmény vezetőjének felelőssége a tanuló választása alapján az iskolai közösségi szolgálat megszervezése. A közösségi szolgálatnak közhasznúnak kell lennie, és a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 133. § (2) bekezdésében felsorolt keretek között kell azt elvégezni.

Az igazolás benyújtását a gondviselő vagy a tanuló kezdeményezi.


Ügyintézési határidő

Az ügyintézési határidőt minden esetben az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) vagy Házirendje szabályozza.


Az elektronikus űrlap kitöltésének a menete:

  1. A tanuló adatai a bejelentkezést követő folyamat kiválasztásával automatikusan megjelennek a felületen. Ezeket az adatokat csak ellenőrizni szükséges. Amennyiben a személyes adatok eltérnek a tanuló hivatalos okmányaiban rögzített adatoktól, akkor a kiiratkozási kérelem előtt a 'Személyes adatokban bekövetkezett változás bejelentése' e-Ügyintézési folyamatot szükséges elvégezni.
  2. A napló sorszámát és a szervezet nevét szabadon szerkeszthető szövegbeviteli mezőben szükséges rögzíteni.
  3. A teljesítés dátumát dátumbeviteli mezőben a  - (dátumválasztó)-ikonra kattintva rögzítsük.
  4. A tevékenység megnevezése csak a legördülő mezőben megjelenő elemek közül választható ki.
  5. A kérelem indoklása nem kötelező, de ha a megjelölt kiiratkozási okot indokolni szeretnénk, akkor ebben a szabadon szerkeszthető szöveges beviteli ablakban tehetjük ezt meg.
  6. A kérelmünkhöz kötelezően csatolni szükséges a megnevezett tevékenységet igazoló aláírt közösségi napló szkennelt vagy lefényképezett oldalát a megfelelő  - gombra kattintva. Emellett egyéb dokumentum csatolására is lehetőségünk van, de ezt a külön elhelyezett  -gombra kattintva végezzük el. 
  7. A kérelmünk előnézeti megtekintését és beküldését a rendszerbe szintén Az e-Ügyintézés folyamataiban általánosan alkalmazott adatkezelési műveletek oldalon leírtak szerint tehetjük meg.


Megszemélyesített ügyirat megtekintése

A beküldést követően a rendszer a kérelmünket automatikusan ügyiratszámmal és iktatószámmal látja el (ezt nevezzük megszemélyesített ügyiratnak), amely megtekinthető és pdf-formátumban letölthető a 'Folyamatban lévő ügyek'-felületről.


A 'Közösségi szolgálat teljesítéséről igazolás benyújtása' e-Ügyintézési folyamat határozattal zárul, amely szintén a 'Folyamatban lévő ügyek'-felületen tekinthető meg vagy onnan pdf-formátumban tölthető le.

A 'Közösségi szolgálat teljesítéséről igazolás benyújtása' e-Ügyintézési folyamathoz tartozó gondviselői / tanulói kezelői felületet bemutató videó megtekintése: (TKST)


  • No labels