Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ki adhat be kérelmet, igazolást, dokumentumot a KRÉTA Napló e-Ügyintézési felületén keresztül?

Jelenleg az e-Ügyintézés vonatkozásában az alábbi szereplők kezdeményezhetnek ügyintézési folyamatot:

  • gondviselők (szülők) / tanulók (18 évet betöltött, cselekvőképes tanulók) vagy az általuk meghatalmazott kérelmezők
  • intézményi felhasználók (pl. vezetőség, osztályfőnökök)
  • egyéb eÜgyekben szereplő felhasználók (pl. SZMK-szülő) 


Mit jeleznek a Folyamatban lévő ügyek -felületen megjelenő háttérszínek?

A program az alábbi segítő háttér-színezéssel jelzi a folyamatok időbeliségét:

Háttérszin:Jelentés:

fehér

Új-státuszú vagy folyamatban lévő ügy, amelynek a kezelése 15 napon belüli

zöld

Ügykezelésre mutatóeszközzel (egér) kijelölt ügy

sárga

Az ügyre vonatkozólag 15 napon belül kezelési művelet nem történt meg

narancs

A beállított belső határidő szerint az ügy határideje 3 napon belül lejár

piros

A beállított belső határidő szerint az ügy határideje lejárt


Miért nem jelenik meg a KRÉTA - főmenüsorában az e-Ügyintézés  - nyomógomb?

Az e-Ügyintézés folyamatainak kezeléséhez       jogosultság beállítása szükséges, amely az Alkalmazottak-Belépési adatok útvonalon végezhető el. 

A jogosultság-beállítással kapcsolatosan további részletes leírás található a KRÉTA Tudásbázis https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761947 oldalon.


Hogyan törölhetők a rendszerből a szülők / gondviselők / cselekvőképes nagykorú tanulók által töbszörösen benyújtott kérelmek?

A rendszerbe minden benyújtott kérelem automatikusan iktató- és ügyiratszámot kap. Az ugyanabban az ügyben többszörösen benyújtott kérelmek esetén a második és az ezt követő további kérelmeket csak elutasítással lehet lezárni és a határozat indoklásában szükséges hivatkozni arra, hogy az adott ügyben már egy másik ügyiratszámon döntés született vagy az ügy folyamatban van.


Ki rendelhet hozzá a Teendők-listájában a részfeladatokhoz felelőst?

Elsődlegesen az intézmény vezetése vagy a tantestülete dönti el azt, hogy egy-egy részfeladat elvégzése kinek tartozik a munkakörébe. A felelős nevének a beírását (kiválasztását a legördülő menüből) az e-ügyintézési jogosultsággal rendelkező személyek tehetik meg, amennyiben az intézmény vezetése másképp nem rendelkezik a felelősök megjelenítéséről.