Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 9 Current »

A régi nevén "nyári gyakorlat", ma hivatalosan "összefüggő szakmai gyakorlat"-ként nevezett nyári időszakban történő tanulói gyakorlatok adminisztrálására, nyilvántartására szolgáló csoport.

Összefüggő vagy Sima gyakorlati csoport!

Gyakori hiba, hogy az intézmények nem az "Összefüggő..." hanem a "sima" szakmai gyakorlati csoport típust választják ki a csoport tulajdonságainál, ami azonban a csoporttal elérhető funkciók széles körét befolyásolja!

Az Összefüggő szakmai gyakorlati csoport számára van lehetőség a tanév utolsó tanítás napja és a tanév vége közé foglalkozásokat rögzíteni. Az ilyen foglalkozások kezdő és végdátuma a Nyilvántartás/Testreszabás menüpont "Az elektronikus napló korlátozásainak beállítása" szekcióban állítható be. Az külön szabályozható, hogy a pedagógusok saját maguknak is rögzíthetnek e ilyen típusú foglalkozásokat, vagy csak központilag, az adminisztrátorok által lehet ezeket felvenni.

 VIDEO: Csoporttípus beállítások

A videóban megtekinthetjük a tanórai célú csoportok beállításának lehetőségeit.

Az elektronikus napló 'FELJEGYZÉSEK'-főmenüpontból nyíló 'Összefüggő szakmai gyakorlat'  funkcióra kattintást követően megjelenő felületen kezelhetők az 'Összefüggő szakmai gyakorlati csoport' típusú csoportok tanulóinak összefüggő szakmai gyakorlat eredményei. Itt lehetőségünk van rögzíteni a teljesítés tényét (a tanuló teljesítette-e vagy nem teljesítette a gyakorlatot, valamint értékeléseket és megjegyzéseket is menthetünk.

A megnyíló felületen választhatjuk ki, hogy mely csoport tanulóinak, mely tantárgyához kívánjuk az eredményeket rögzíteni.

A megjelenő listában lehetőségünk van a tanulókhoz a teljesítés tényét, érdemjegyes és szöveges értékelést, dátumot, valamint megjegyzést rögzíteni.

A teljes listára vonatkozó beállításokat a lista felett lévő kiemelt gombok segítségével lehet megtenni, vagy az egyes tanulókat külön-külön is lehet értékelni. 

A felület legfontosabb elemei:

  1. A teljesítés tényét rögzítő  gombok.
  2. Az érdemjegyes értékelés rögzítésére alkalmas gombok.
  3. A szöveges értékelés rögzítésére alkalmas beviteli mező.
  4. A teljesítés tényének rögzítésekor kötelezően kitöltendő dátum mező.
  5. A gyakorlathoz tartozó információk rögzítésére alkalmas Megjegyzés mező.
  6.  gomb segítségével a végzett változtatások munka közben is rögzíthetőek.
  7. Az  gomb segítségével az eddig rögzített információkat, a teljes csoportnévsorral táblázatba rakja ki a rendszer.
  8. Az  gomb megnyomásával elölről kezdhetjük az egész folyamatot.


e-Napló - Összefüggő Szakmai Gyakorlat

A videóban megtekinthető az Összefüggő Szakma Gyakorlat teljesítésével kapcsolatos adminisztrációs folyamat.
  • No labels