Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 14 Next »

A KRÉTA rendszerben a tanulóknak és a gondviselőknek is lehetőség van felhasználónév és jelszó beállítására, amely segítségével beléphetnek az elektronikus ellenőrzőbe és megnézhetik adataikat, mulasztásaikat, értékeléseiket, feljegyzéseket stb. A programban a belépési adatokat alapvetően két különböző módon lehet kezelni:

  • tanulók adatainak kezelésénél a "BELÉPÉSI ADATOK" lapon lehet a tanulók felhasználónevét és jelszavát egyedileg is beállítani vagy módosítani. Ezt a funkciót akkor célszerű használni ha egy-egy tanulónak vagy gondviselőnek akarjuk megváltoztatni a felhasználónevét vagy jelszavát. 
  • A Nyilvántartás-Tanulók funkcióban a  "BELÉPÉSI AZONOSÍTÓK GENERÁLÁSA" nyomógombra kattintva van lehetőség automatikusan - a "Nyilvántartás - Testreszabás" funkcióban megadott módon - felhasználóneveket és jelszavakat generálni a tanulóknak és a gondviselőknek. 

Tanulói és Gondviselői jelszavak elkülönítése!

Fontos, hogy a Tanulóknak és a Gondviselőknek a "saját" jogosultságuknak megfelelő felhasználónevek/jelszavak kerüljenek kiosztásra, mert a felületen más-más jogosultsággal tudnak a rendszerhez hozzáférni. Például az e-Ügyintézés modul csak a Gondviselők számára érhető el, azt Tanulói jogosultsággal nem fogják tudni kezelni!

Tanulói felhasználónevek generálása első alkalommal

A tanulóknak a felhasználóneveket ill. jelszavakat első alkalommal automatikusan is el lehet végezni. A generálás módját  a "Nyilvántartás - Testreszabás" funkcióban lehet beállítani az alábbi módon:

Beállítás

Funkciók

Tanuló felhasználói jelszó generálás módja

Tanuló felhasználói jelszó generálás módja: 

Véletlenszerű - a tanuló alapértelmezett jelszava egy véletlenszerű kód alapján kerül meghatározásra, ezt a jelszót a generálás után letölthető dokumentum tartalmazza

Egyéni -a tanulói jelszó nem kerül generálásra, egyedileg beállítható a tanulók adatlapjánál.Jelszavak alaphelyzetre állítása

 A Nyilvántartás-Tanulók funkcióban a  "JELSZAVAK ALAPHELYZETRE ÁLLÍTÁSA" nyomógombra kattintva a tanulói jelszavakat - a Testreszabás funkcióban beállított módon - alaphelyzetre állítja.

Egyedi felhasználónevek és jelszavak beállítása a tanulóknak

Abban az esetben ha egy tanulónak egyedileg szeretnénk a felhasználónevét vagy jelszavát módosítani, akkor a tanulók adatainak kezelésénél a "BELÉPÉSI ADATOK" lapon lehet  ezt megtenni. 

A Felhasználónév mezőben lehetőségünk van a tanulói felhasználónév módosítására, a Jelszó mezőbe pedig az új jelszót adhatjuk meg a tanulónak. 

Jelszó megadása

A jelszavakat kétszer kell megadni a Jelszó és a Ismételt jelszó mezőkben és minden esetben a két jelszónak azonosnak kell lennie!

 gombra kattintva a tanuló felhasználónevét a - testreszabásoknál megadott módon - ismételten elő lehet állítani, a   funkcióval pedig a jelszót lehet ismételten generálni az adott diáknak. 


Egyedi felhasználónevek és jelszavak beállítása a gondviselőknek

Abban az esetben ha egy gondviselőnek szeretnénk a felhasználónevét vagy jelszavát módosítani illetve bővített jogosultságot adni, akkor ezt a  a tanulók adatainak kezelésénél a "GONDVISELŐ" lapon lehet  ezt megtenni.

A gondviselő adatainak módosításához kattintsunk a módosítás funkcióra, majd az ablakban beírhatjuk a szülő, gondviselő új felhasználónevét vagy jelszavát. 

A gondviselő csökkentett jogosultságról bővített jogosultságra történő beállításához kattintsunk a bővített jogosultság opcióra.

Felhasználónév mezőben lehetőségünk van a tanulói felhasználónév módosítására, a Jelszó mezőbe pedig az új jelszót adhatjuk meg a tanulónak. 

Jelszó megadása

A jelszavakat kétszer kell megadni a Jelszó és a Ismételt jelszó mezőkben és minden esetben a két jelszónak azonosnak kell lennie!

  • No labels