Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Az ESL paraméterek menüponton belül, a fenntartói beállításnak megfelelően intézményi szinten testre szabható, hogy a felületen megjelenő egyes értesítések, grafikonok milyen mértéknél jelenítsék meg a tanulói lemorzsolódás különböző szintjeit. A paraméterek beállítását követően a Mentés gomb segítségével rögzülnek a módosított értékek.

Intézményi ESL paraméterek

Intézmény ESL veszélyeztetett tanulók százaléka

A paraméter meghatározza, hogy a veszélyeztetett tanuló esetében a tanulók hány százaléka esetén jelezze a program veszélyeztetettnek az intézményt alacsony, közepes vagy magas veszélyeztetett szinten.


Osztály ESL veszélyeztetett tanulók száma

A paraméter meghatározza, hogy legalább hány darab veszélyeztetett tanuló esetében jelezze a program ESL szinten közepesen vagy magasan veszélyeztetettnek az osztályt. 

Tanuló ESL százalék

A paraméter meghatározza, hogy a tanuló az ESL pontszámainak átlaga alapján, hány százaléktól jelezze a szoftver ESL szinten a tanulót alacsonyan, közepesen vagy magasan veszélyeztetettnek.

Tanulmányi ESL paraméterek

Tanuló tantárgyi bukás darabszáma

A paraméter meghatározza, hogy a tanuló hány tantárgyi bukás esetén számít ESL szinten alacsonyan, közepesen vagy magasan veszélyeztetett, ha több tantárgyból is bukásra áll.

Tanuló elméleti tantárgyi bukás darabszáma

A paraméter meghatározza, hogy a tanuló hány elméleti tantárgyi bukás esetén számít ESL szinten alacsonyan, közepesen vagy magasan veszélyeztetettnek, ha több tantárgyból is bukásra áll.

Tanuló gyakorlati tantárgyi bukás darabszáma

A paraméter meghatározza, hogy a tanuló hány gyakorlati tantárgyi bukás esetén számít ESL szinten a tanulót alacsonyan, közepesen vagy magasan veszélyeztetettnek.

Tanuló bukási veszély tantárgyak száma

A paraméter meghatározza, hogy a tanuló ESL szinten számítsa a tanulót alacsonyan, közepesen vagy magasan veszélyeztetettnek a program, ha legalább a paraméter értéke alapján beállított tantárgyból az átlaga bukáshoz közel áll.

Tanuló tanulmányi átlag

A paraméter meghatározza, hogy a tanuló tanulmányi átlaga milyen értéktől számít ESL szinten magasan, közepesen vagy alacsonyan veszélyeztetett tanulónak.

Tanuló tanulmányi átlag bukásveszély

A paraméter meghatározza, hogy a tanuló tanulmányi átlagát milyen értéktől tekintse bukásra veszélyeztetettnek, de még nem bukásra álló tanulónak.

Mulasztási ESL paraméterek

Tanulói igazolt hiányzás

A paraméter meghatározza, hogy hány igazolt mulasztási órától számítsa a program ESL szinten a tanulót alacsonyan, közepesen vagy magasan veszélyeztetettnek.

Tanulói igazolatlan hiányzás

A paraméter meghatározza, hogy hány igazolatlan mulasztási órától számítsa a program ESL szinten a tanulót alacsonyan, közepesen vagy magasan veszélyeztetettnek.

Tanulói igazolandó hiányzás

A paraméter meghatározza, hogy hány igazolandó mulasztási órától számítsa a program ESL szinten a tanulót alacsonyan, közepesen vagy magasan veszélyeztetettnek.

Tanulói összes hiányzás

A paraméter meghatározza, hogy hány összes mulasztási órától számítsa a program a tanulót ESL szinten alacsonyan, közepesen vagy magasan veszélyeztetettnek.

Tanuló riasztási értékek

Tanuló havi tanulmányi átlagromlásának riasztási értéke

A paraméter meghatározza, hogy milyen mértékű tanulmányi átlag romlás esetén küldjön riasztást a rendszer

Tanuló tantárgyi bukásainak riasztási értéke

A paraméter meghatározza, hogy a paraméter értékénél nagyobb számú tantárgyi bukásváltozás esetén küldjön riasztást a rendszer

Tanuló igazolatlan mulasztásainak riszatási értéke

A paraméter meghatározza, hogy milyen mértékű összes (igazolt, igazolatlan, igazolandó) mulasztási óraszám növekedés esetén küldjön riasztást a rendszer

Tanuló összes mulasztásainak riasztási értéke

A paraméter meghatározza, hogy milyen mértékű igazolatlan mulasztási óraszám növekedés esetén küldjön riasztást a rendszer

Riasztási időszakok gyakorisága

A paraméterrel beállítható, hogy milyen időszakonként (havonta, kéthavonta, negyedévente) vizsgálja a rendszer a tanulóknál riasztási indikátorok értékét.

Intézményi riasztások

Automatikus üzenetküldés tanulónak

A paraméterrel beállítható, hogy az ESL riasztási üzeneteket a tanuló automatikusan megkapja

 vagy 

Automatikus üzenetküldés gondviselőnek

A paraméterrel beállítható, hogy az ESL riasztási üzeneteket a szülő, törvényes képviselő is automatikusan megkapja

 vagy 

Automatikus üzenetküldés osztályfőnöknek

A paraméterrel beállítható, hogy az ESL riasztási üzeneteket az osztályfőnök és osztályfőnök-helyettes is automatikusan megkapja

 vagy 

Automatikus üzenetküldés intézményvezetőnek

A paraméterrel beállítható, hogy az ESL riasztási üzeneteket az iskolavezetés tagjai is automatikusan megkapják.

 vagy 


A GINOP 6.2.2. VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú, "A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése" c. kiemelt projekt keretében megvalósuló KRÉTA ESL Komponens működését bemutató Felhasználói Kézikönyv

  • No labels