Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Az ESL paraméterek menüponton belül, a fenntartói beállításnak megfelelően intézményi szinten testre szabható, hogy a felületen megjelenő egyes értesítések, grafikonok milyen mértéknél jelenítsék meg a tanulói lemorzsolódás különböző szintjeit. A paraméterek beállítását követően a Mentés gomb segítségével rögzülnek a módosított értékek.

Intézményi ESL paraméterek

Intézmény ESL veszélyeztetett tanulók százaléka

A paraméter meghatározza, hogy a veszélyeztetett tanuló esetében a tanulók hány százaléka esetén jelezze a program veszélyeztetettnek az intézményt alacsony, közepes vagy magas veszélyeztetett szinten.


Osztály ESL veszélyeztetett tanulók száma

A paraméter meghatározza, hogy legalább hány darab veszélyeztetett tanuló esetében jelezze a program ESL szinten közepesen vagy magasan veszélyeztetettnek az osztályt. 

Tanuló ESL százalék

A paraméter meghatározza, hogy a tanuló az ESL pontszámainak átlaga alapján, hány százaléktól jelezze a szoftver ESL szinten a tanulót alacsonyan, közepesen vagy magasan veszélyeztetettnek.

Tanulmányi ESL paraméterek

Tanuló tantárgyi bukás darabszáma

A paraméter meghatározza, hogy a tanuló hány tantárgyi bukás esetén számít ESL szinten alacsonyan, közepesen vagy magasan veszélyeztetett, ha több tantárgyból is bukásra áll.

Tanuló elméleti tantárgyi bukás darabszáma

A paraméter meghatározza, hogy a tanuló hány elméleti tantárgyi bukás esetén számít ESL szinten alacsonyan, közepesen vagy magasan veszélyeztetettnek, ha több tantárgyból is bukásra áll.

Tanuló gyakorlati tantárgyi bukás darabszáma

A paraméter meghatározza, hogy a tanuló hány gyakorlati tantárgyi bukás esetén számít ESL szinten a tanulót alacsonyan, közepesen vagy magasan veszélyeztetettnek.

Tanuló bukási veszély tantárgyak száma

A paraméter meghatározza, hogy a tanuló ESL szinten számítsa a tanulót alacsonyan, közepesen vagy magasan veszélyeztetettnek a program, ha legalább a paraméter értéke alapján beállított tantárgyból az átlaga bukáshoz közel áll.

Tanuló tanulmányi átlag

A paraméter meghatározza, hogy a tanuló tanulmányi átlaga milyen értéktől számít ESL szinten magasan, közepesen vagy alacsonyan veszélyeztetett tanulónak.

Tanuló tanulmányi átlag bukásveszély

A paraméter meghatározza, hogy a tanuló tanulmányi átlagát milyen értéktől tekintse bukásra veszélyeztetettnek, de még nem bukásra álló tanulónak.

Mulasztási ESL paraméterek

Tanulói igazolt hiányzás

A paraméter meghatározza, hogy hány igazolt mulasztási órától számítsa a program ESL szinten a tanulót alacsonyan, közepesen vagy magasan veszélyeztetettnek.

Tanulói igazolatlan hiányzás

A paraméter meghatározza, hogy hány igazolatlan mulasztási órától számítsa a program ESL szinten a tanulót alacsonyan, közepesen vagy magasan veszélyeztetettnek.

Tanulói igazolandó hiányzás

A paraméter meghatározza, hogy hány igazolandó mulasztási órától számítsa a program ESL szinten a tanulót alacsonyan, közepesen vagy magasan veszélyeztetettnek.

Tanulói összes hiányzás

A paraméter meghatározza, hogy hány összes mulasztási órától számítsa a program a tanulót ESL szinten alacsonyan, közepesen vagy magasan veszélyeztetettnek.

Tanuló riasztási értékek

Tanuló havi tanulmányi átlagromlásának riasztási értéke

A paraméter meghatározza, hogy milyen mértékű tanulmányi átlag romlás esetén küldjön riasztást a rendszer

Tanuló tantárgyi bukásainak riasztási értéke

A paraméter meghatározza, hogy a paraméter értékénél nagyobb számú tantárgyi bukásváltozás esetén küldjön riasztást a rendszer

Tanuló igazolatlan mulasztásainak riszatási értéke

A paraméter meghatározza, hogy milyen mértékű összes (igazolt, igazolatlan, igazolandó) mulasztási óraszám növekedés esetén küldjön riasztást a rendszer

Tanuló összes mulasztásainak riasztási értéke

A paraméter meghatározza, hogy milyen mértékű igazolatlan mulasztási óraszám növekedés esetén küldjön riasztást a rendszer

Riasztási időszakok gyakorisága

A paraméterrel beállítható, hogy milyen időszakonként (havonta, kéthavonta, negyedévente) vizsgálja a rendszer a tanulóknál riasztási indikátorok értékét.

Intézményi riasztások

Automatikus üzenetküldés tanulónak

A paraméterrel beállítható, hogy az ESL riasztási üzeneteket a tanuló automatikusan megkapja

 vagy 

Automatikus üzenetküldés gondviselőnek

A paraméterrel beállítható, hogy az ESL riasztási üzeneteket a szülő, törvényes képviselő is automatikusan megkapja

 vagy 

Automatikus üzenetküldés osztályfőnöknek

A paraméterrel beállítható, hogy az ESL riasztási üzeneteket az osztályfőnök és osztályfőnök-helyettes is automatikusan megkapja

 vagy 

Automatikus üzenetküldés intézményvezetőnek

A paraméterrel beállítható, hogy az ESL riasztási üzeneteket az iskolavezetés tagjai is automatikusan megkapják.

 vagy 


Beállítások elérhetősége

Abban az esetben ha az ESL paraméterek nem módosíthatók intézményi szinten (kis lakat jelenik meg), akkor az adott paramétert csak fenntartói jogosultsággal lehet módosítani. 

A GINOP 6.2.2. VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú, "A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése" c. kiemelt projekt keretében megvalósuló KRÉTA ESL Komponens működését bemutató Felhasználói Kézikönyv

  • No labels