Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A menüpontban az intézmények meghatározhatják, hogy az egyes tantárgyak milyen fontossággal bírjanak az ESL értékek meghatározásánál.

A megjelenő táblázat első két oszlopában az egyes tárgyak neveit és kategóriáit láthatjuk, a KRÉTA rendszerben beállítottak szerint.

Az "ESL érték" oszlopban látható, hogy az egyes tantárgyakat a Tanuló Monitoring rendszermodul milyen mértékben vegye figyelembe az ESL értékek számításai során.


Az ESL értékek módosításához szükséges az adott tárgy kijelölése, majd az ekkor aktívvá váló "Módosít" gomb megnyomása.

Egyedi kijelöléssel és módosítással egy tárgyat, míg többes kijelöléssel több tárgyat is azonos ESL értékre lehet állítani többes módosítás funkció segítségével.
Az értékek beállítását a Mentés gombbal lehet rögzíteni a felületen.


A táblázat alján található Export gomb segítségével lehet a felületi értékeket kiexportálni a rendszerből.


A GINOP 6.2.2. VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú, "A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése" c. kiemelt projekt keretében megvalósuló KRÉTA ESL Komponens működését bemutató Felhasználói Kézikönyv

  • No labels