Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Áttekintés

Megmutatja egy adott intézményben az aktuális hónapra vonatkozóan a következő adatokat: az intézményben tanuló diákok összlétszámát, és hogy közülük hány tanuló áll bukásra valamely tantárgy(ak)ból, a tanulmányi átlagot intézményi szinten, hány tanulónak van 30 óránál több igazolatlan mulasztása, hány tanulónak van 250 óránál több mulasztása, hány tanuló veszélyeztetett az ESL pontszámai alapján, valamint hány tanulót szükséges figyelemmel kísérni az ESL értékelése alapján. A “Részletek” gombra való kattintással tovább léphet az adott intézmény ESL adatainak megtekintéséhez.

Tantárgyi átlagok

Megmutatja adott intézményen belül az 5 legmagasabb bukási százalékkal rendelkező tantárgyat. A “További tantárgyi átlagok” gombra való kattintással tovább léphet az adott intézmény tantárgyi átlagainak megtekintéséhez.

Lemorzsolódással leginkább veszélyeztetett diákok

Megmutatja egy adott intézményen belül az 5 legrosszabb ESL értékű tanulót és az osztályát. A “További ESL adatok” gombra való kattintással tovább léphet az adott intézmény osztályainak / tanulóinak ESL adataik megtekintéséhez.


Intézmény tanulmányi átlag diagram

Megmutatja egy adott intézmény intézményi tanulmányi átlagait havi, összesített (göngyölített) bontásban, valamint ennek változásait.

Bukásra álló tanulók száma diagram

Megmutatja egy adott intézményben tanuló diákok közül azok összlétszámát havi bontásban, akik bukásra állnak az adott hónapban, valamint ennek változásait.

ESL veszélyeztetett tanulók száma diagram

Megmutatja egy adott intézmény ESL veszélyeztetett tanulóinak számát és arányát az ESL indikátorok és pontszámok alapján. 


A GINOP 6.2.2. VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú, "A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése" c. kiemelt projekt keretében megvalósuló KRÉTA ESL Komponens működését bemutató Felhasználói Kézikönyv

  • No labels